Vanvidsbilisme og firmabiler

23. June 2021

Den 31. marts er den nye Lov mod vanvidskørsel trådt i kraft, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder med firmabiler – uanset om bilerne er købt eller leasede.

Loven har til hensigt at hindre vanvidskørsel og giver politiet øgede beføjelser, der betyder, at en bil kan konfiskeres såfremt nedenstående overtrædes:

  • Ved særlig hensynsløs kørsel
  • Ved en fartovertrædelse på mere end 100 % af det tilladte, i tilfælde hvor hastigheden overstiger 100 km/t.
  • Ved kørsel med over 200 km/t uanset hastighedsgrænsen
  • Ved kørsel i bil med en promille på over 2,0


Det betyder, at såfremt en fører bliver stoppet i sin firmabil, kan politiet beslaglægge bilen uagtet, at det er en firma-/leasingbil, og firmaet er dermed ansvarlig for regningen.

Der findes pt ikke nogen forsikring, der dækker bilejerens tab ved beslaglæggelse af biler, og vi opfordrer derfor vores kunder til at tage højde for den nye lov i gældende firmapolitikker.

LinkedIn
Facebook

Kontakt os.

Læs nogle af vores andre nyheder.

blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring Når brande omtales i medierne, spørger afdelingsbestyrelser og

Læs mere