Minimer skatterisici i M&A-transaktioner

20. April 2023

Specific Tax Risk Insurance

En forsikringsløsning med stigende popularitet

Hos NORTH M&A oplever vi stigende efterspørgsel på forsikringsaftaler, der afdækker en konkret, identificeret skatterisiko. Disse forsikringer er kendt som ’Specific Tax Risk’-løsninger. Det er en selvstændig forsikring, der ofte udtages i forbindelse med en virksomhedstransaktion, om- eller restrukturering. Aftalen er dermed også relevant i andre situationer end i en M&A proces. Der er intet til hinder for både at udtage både en traditionel W&I løsning, der dækker ukendte risici efter due diligence (også skattericisi), samt en Specific Tax Risk police, der afdækker kendte skatteforhold.

De skatterisici, der afdækkes på en Specific Tax Risk police, vil ofte være kendetegnet ved have en lav til mellem sandsynlighed for aktualisering, og høj økonomisk konsekvens, eller at risikoen vurderes som materiel for transaktionens gennemførsel. Forsikringstager vil med en Specific Tax Risk Insurance kunne overføre skatterisikoen til forsikringsselskabet. Forsikringen virker hermed som en strategisk løsning, der hjælper til at undgå enten en specifik indeståelse, en købesumsreduktion, eller at handlen helt annulleres.

Hos NORTH M&A er vores erfaring, at en Specific Tax Risk-løsninger skaber stor værdi for både sælger og køber. Den bidrager i særlig grad ved at sikre at transaktionen gennemføres. I M&A-transaktioner ses ofte, at køber har identificeret en skatterelateret risiko, som ingen af parterne er villige (eller i stand) til at påtage sig. Under normale omstændigheder vil en sådan skatterisiko kunne sætte transaktionen på pause grundet behovet for nærmere undersøgelser og forhandlinger. Med en Specific Tax Risk Insurance kan risikoen bæres af forsikringsselskabet, og transaktionen kan fortsætte. Det samme gælder i tilfælde, hvor parterne ikke ønsker eller ikke har tid til, at indhente formel godkendelse hos skattemyndighederne. 

Forsikringsløsningen kan også anvendes som et supplement til en Warranty & Indeminity forsikring; som en erstatning for sælgers deponering af en del af købesummen, som erstatning for en specifik skadesløsholdelse, eller generelt for at undgå at en materialisering af en given risiko resulterer i en lavere købesum.

Værdiskabende både i og uden for M&A-transaktioner

’Specific Tax Risk Insurance’-løsninger behøver ikke at tegnes i forbindelse med en M&A-transaktion, men kan være relevant ved for eksempel en om- eller restrukturering. Forsikringsløsningen kan også anvendes i forbindelse med håndtering og minimering af sine kendte skattemæssige risici mere generelt. Det er for eksempel vis muligt at afdække forsikringstagers finansielle risici vedrørende transfer pricing (også for visse fremtidige forhold) eller skatterisici som udspringer af medarbejderforhold eller dividendeudbetaling.

North M&A har indgående kendskab til formidling og forhandling af Specific Tax Risk Insurance, og vi er altid klar til at assistere vores kunder og samarbejdspartnere med en skræddersyet løsning.

Forsikringsbare risici

Hvorvidt et konkret skatterelateret forhold er forsikringsbart, og hvor høj forsikringspræmien vil blive, kommer an på en række faktorer. Disse er bl.a.:

  • Skattemyndighedens jurisdiktion(er)
  • Opdagelsesrisiko, dvs. risikoen for at skattemyndigheden kulegraver det konkrete forhold
  • Forsikringsmarkedets appetit på den pågældende risiko
  • Adgang til udførlige due diligence rapport(er) og opinion(s) fra professionelle, eksterne rådgivere
  • Forsikringssummens størrelse

Pris- og dækningsindikationer

Dækning under policen (limit)

  • Den estimerede skatteeksponering for de identificerede skatterisici
  • Renter
  • Sagsomkostninger (såkaldt ’defence costs’)
  • ’Gross up cover’ (dækning hvis forsikringsudbetalingen er skattepligtig, så udbetalingen svarer til det reelle tab)
 

Forsikringspræmie
Forsikringspræmien beregnes, ligesom på en almindelig W&I-forsikring, som en procentdel af forsikringssummen (også kendt som Rate on Line (”RoL”)). RoL ligger typisk på mellem 2 % og 5 % af forsikringssummen i Europa.

Det er ikke usædvanligt, at forsikringsselskabet arbejder ud fra en ’no cure, no pay’-model, hvorved forsikringsselskabet ikke er berettiget til betaling, hvis der ikke placeres en police. Undtagelsen hertil er det såkaldte ’underwriting fee’, der skal betales særskilt, og uanset om der placeres en police eller ej. Læs mere herom nedenfor.

De samlede omkostningerne udgøres af en forsikringspræmie, et underwriting fee og et broker fee. Disse en er en engangsomkostning, der forfalder ved ikrafttrædelse af forsikringen, da forsikringen ikke skal fornys.

Selvrisiko
Afhængig af den konkrete skatterisiko, vil forsikringsselskabet kræve, at forsikringstager bærer en del af et eventuelt tab, der udgør selvrisikoen. Dette sker typisk i tilfælde, hvor der er en større risiko for, at skattemyndighederne ønsker at analysere det pågældende forhold i dybden. Som udgangspunkt er det dog oftest ’defence cost’, der justeres, når forsikringsselskabet ønsker at få forsikringstager til at bære en del af et eventuel tab.

Will, should or more likely than not

Præmien og størrelsen af policens selvrisiko vil også afhænge af, hvilken konklusion skatterådgiveren kommer frem til. Selvom forsikringsselskabernes underwriting-tilgang er forskellig, ses gerne at selvrisikoen på en police, hvor en skattevurdering har en ”will”-vurdering (generelt større end 90% sandsynlighed for succes, hvis skattepositionen udfordres af SKAT) eller ”should”-vurdering (generelt større end 80% sandsynlighed for succes, hvis skattepositionen udfordres af SKAT), vil for eksempel have en lavere selvrisiko end en ”more likely than not”-vurdering (generelt større end 50% sandsynlighed for succes, hvis skattepositionen udfordres af SKAT). Selvrisikoen forventes ofte at have et niveau, hvor forsikringsselskabet ikke påtager sig at afholde frekvensskader.

Policens varighed
Policen tilpasses i overensstemmelse med den lokale jurisdiktions forældelseslov. Er der tale om et forhold i Danmark, er der oftest tale om dækning i 5 år, men perioden kan også strække sig længere, fx 7 år (dog max 10 år).  

Underwriting fee
Et ’underwriting fee’ er det honorar forsikringsselskabet afholder for det arbejde, der ligger forud for ikrafttrædelse af forsikringspolicen. Ofte anvendes en ekstern advokat eller anden skatteekspert, men enkelte forsikringsselskaber laver arbejdet internt. Underwriting fee er særskilt fra – og i tillæg til, forsikringspræmien. Fee’et faktureres uanset om der udtages en police eller ej. Prisen på underwriting varier alt efter kompleksitet, forsikringssum og jurisdiktion.

Skat af forsikringspræmien
Visse jurisdiktioner kræver betaling af skat baseret på forsikringspræmien. Dette varierer gennem Europa, og for eksempel i England er skatten 19% af præmien, mens den i Tyskland ligger på 11%, i Danmark på 1,1% og i Sverige 0%. Skatteniveauet, og hvor forsikringstager skal svare skat, afgøres af forsikringstagers jurisdiktion.

Erhvervsforsikring nyheder

Minimer skatterisici i M&A-transaktioner

Specific Tax Risk Insurance En forsikringsløsning med stigende popularitet Hos NORTH M&A oplever vi stigende...

PFAS – Ansvarspolicernes nye undtagelse?

PFAS er højaktuelt i tiden, da det efterhånden er den fremherskende vurdering, at PFAS-stoffer er skadelige for...
Bærbar computer der lyser i mørket

Download NORTHs udgivelse om cyberangreb og cyberkriminalitet

Download NORTHs udgivelse om cyberforsikring ved cyberangreb og cyberkriminalitet En cyberforsikring beskytter...

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om Specific Tax Insurance, eller hvis du har spørgsmål vedrørende andre M&A forsikringer. Vi guider dig til flere fordele og mindre risici.

Tag kontakt nu

Sune Hallander, Head of M&A
M: +45 26 23 14 09
E: suh@northrisk.dk

Sune Hallander

Læs nogle af vores andre nyheder

Lars g

NORTH-topchef vil samle den danske mæglerbranche

Mæglerkoncernen NORTH har på kort tid fået en betydelig plads i den danske mæglerbranche. Med kapitalfonden Polaris som...

Download rapport om pensionsselskabernes afkast for Q1 2023

Download NORTHs rapport om pensionsselskabernes afkast for første kvartal 2023 Udfyld formularen nedenfor, og modtag...

Minimer skatterisici i M&A-transaktioner

Specific Tax Risk Insurance En forsikringsløsning med stigende popularitet Hos NORTH M&A oplever vi stigende...

PFAS – Ansvarspolicernes nye undtagelse?

PFAS er højaktuelt i tiden, da det efterhånden er den fremherskende vurdering, at PFAS-stoffer er skadelige for...
langmach

NORTH køber den certificerede brandrådgiver Langmach Ribe ApS

Certificeret brandrådgiver NORTH køber den certificerede brandrådgiver Langmach Ribe ApS og styrker rådgivningen om...
Michael Jensen

NORTH køber nordjysk forsikringspartner Mondo Forsikring Formidler A/S

Stærk regional forsikringspartner Danmarks førende uvildige finansielle rådgivningshus inden for erhvervsforsikring...
mand med mappe

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en Økonomidirektør, Regnskabschef, Finance Manager – ja, uanset din...
Bærbar computer der lyser i mørket

Download NORTHs udgivelse om cyberangreb og cyberkriminalitet

Download NORTHs udgivelse om cyberforsikring ved cyberangreb og cyberkriminalitet En cyberforsikring beskytter...
Peder i euroinvestor

Podcast: Hvem bør konvertere deres lån?

Hvilke boligejere bør overveje at konvertere deres lån? Der er tidsfrister, der nærmer sig, og renten er stigende. Dette...
medarbejder

Download NORTHs publikation omkring W&I forsikringer for nødlidende selskaber

Download NORTHs publikation omkring W&I forsikringer for nødlidende selskaber NORTH M&A kan hjælpe med...
Martin og Peder fra NORTH

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne og styrker sin position som markedsleder inden for realkreditrådgivning...
medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og...
pige i liewood tøj

NORTH – Financial Procurement har rådgivet LIEWOOD vedr. vurdering og optimering af betalingsløsninger/typer

LIEWOOD udtaler i denne forbindelse flg.: Indledningsvist “Vi har i de seneste år haft stor online vækst, primært...

NORTH – Financial Procurement har rådgivet Søstrene Grene om deres betalingsløsninger

Martin Kofoed Lundgaard, CFO for Søstrene Grene udtaler følgende: ”Vi valgte at tilknytte NORTH, for at få en uvildig...
skov med sne oppefra

Winter is coming?

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen? Massiv inflation og...
bro

Download NORTHs forsikring markedsrapport 2022

Download NORTHs forsikring markedsrapport 2022 Formålet med denne markedsrapport er at give et indblik i udviklingen i...
Brøndum

Brøndum har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver ifm. leasingudbud af flåde

Brøndum udtaler flg.: ”Brøndums forretningsmodel er meget afhængig af vores køretøjer, som benyttes i det daglige af...
man in yellow jacket and black pants standing on black metal staircase

Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker d. 1 juli 2022.

Nye regler d. 1 juli 2022 For at sikre en mere korrekt, rettidig og smidig anmeldelsesproces er anmeldereglerne for...
NREP facade

NREP har valgt NORTH som uvildig rådgiver indenfor risk management og forsikring

NREP udtaler: “Det er essentielt for os at vælge en rådgiver indenfor risk management og forsikring, der kan stille et...

North Risk opnår tilfredsstillende resultater i sit første år

NORTH reflekterer over 2021 Årsregnskabet 2021 for det finansielle rådgivningshus North Risk reflekterer et opstartsår...
blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring​ Når brande omtales i medierne, spørger...
barefooted baby covering white blanket

BabySam har anvendt Financial Procurement som uvildig finansiel rådgiver vedrørende betalingsløsninger

BabySam udtaler følgende: ”NORTHs rådgivning hjalp os med at etablere et overblik på vores betalingsplatforme...
Ferrari

4.000 luksusbiler brændt på vej til USA

Varer under transport udgør en risiko for tab I februar brød fragtskibet Felicity Ace i brand på vej over Atlanten og...
NORTH_Netværksdag 2022

NORTH netværksdag

NORTH netværksdag Torsdag d. 9 juni 2022Kl. 9.00 – 15.30 Hvordan effektiv risikostyring gennem overblik og...
to personer på en bænk

Hvad sker der med din pensionsopsparing hvis du falder bort?

Hvad sker der med din pensionsopsparing hvis du falder bort? Det er vigtigt at skelne mellem hvem du har begunstiget på...
Mand der tænker foran computer

Hvorfor er det en god ide at lave en pensionsordning?

5 gode grunde til at lave en pensionsordning 1. En sikring af din virksomhed Via en firmapensions- og sundhedsordning...
Kvinde foran bogreol

Hvorfor vælge firmapension via NORTH?

8 grunde til at vælge firmapension via NORTH 1. Vi tror på, at det er personligheden, der gør forskellenHos NORTH er det...
3shape

3Shape har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

3Shape udtaler: ”Det er essentielt for os at være konkurrencedygtige på alle parametre, hvorfor det er vigtigt at vi har...
Lars Gundorph

Pressemeddelelse: NORTH accelererer væksten ved køb af Erhvervsforsikring Danmark og Assurance Partner

NORTH accelererer væksten Det finansielle rådgivningshus NORTH har købt Erhvervsforsikring Danmark, der formidler...
Dansk flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

Dansk Flygtningehjælp har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler CFO...
white and gray factory under white clouds during daytime

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler. Økonomichef...
Salg af faktura

Salg af fakturaer giver højere værdi ved salg

Få en højere værdi ved salg Der kan dagligt læses i dagspressen, hvordan den ene virksomhed efter den anden skifter...
Første erstatning efter covid

Første erstatning efter COVID-19 vaccine

Første dansker får erstatning efter COVID-19 vaccine Patienterstatningen oplyser den 27. maj, at den første dansker har...
Corona sygdom

COVID-19 arbejdsskader skaber travlhed

Fordobling af arbejdsskader i Q1 i 2021 COVID-19 har berørt mange, og for vores skadeafdeling har det direkte betydet en...
Vanvidsbilisme

Vanvidsbilisme og firmabiler

Ny lov mod vanvidskørsel Den 31. marts er den nye Lov mod vanvidskørsel trådt i kraft, hvilket kan have store økonomiske...

No post found