NORTH sikrer en succesfuld Merger and Acquisition-transaktion

Med afsæt i stærke, velfunderede kompetencer indenfor M&A, guider NORTH M&A dig gennem processerne med forståelse for alle væsentlige forhold i den konkrete transaktion. Det gælder både handel af virksomheder og ejendomsselskaber, ligesom vi også tilbyder formidling af forsikringsløsninger til transaktioner, hvor målselskabet er en nødlidende virksomhed.

Uvildig og specialiseret M&A forsikringsrådgivning fra start til slut

NORTH M&A er med fra tilpasning af overdragelsesaftale, gennem selve M&A processen til ikrafttrædelse af W&I policen. Endelig guider vi i forbindelse med en evt. skadesanmeldelse. Udover W&I-forsikringer kan NORTH M&A også rådgive om og formidle afdækning af øvrige kommercielle risici. Dette omfatter bl.a. betalingsrisici og kendte miljø-, forurenings- og skatterisici. Ved afdækning heraf kan sælger undgå at skulle afgive en specifik indeståelse for et givent forhold i en transaktion.

Herudover kan NORTH M&A rådgive kapitalfonde om afdækning af de risici, der følger ejerkredsen i rollen som aktive ejere. Dette er særligt inden for rådgiver- og ledelsesansvar.

Ydelser

Nedenfor kan du læse om de fire områder, som vi tilbyder specialiseret M&A forsikringsrådgivning inden for:

Warranty & Indemnity forsikring

Kendte risici

Forsikrings due diligence

Kapitalfondes og porteføljeselskabers risici

Download vores publikation omkring W&I forsikringer for nødlidende selskaber

NORTH M&A kan hjælpe med formidling, forhandling og placering af W&I-forsikringer i transaktioner, hvor Target eller sælger er nødlidende eller allerede taget under konkurs. Tilsvarende i forbindelse med afdækning af visse identificerede risici.

Warranty and Endemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring

En Warranty & Indemnity (”W&I”) forsikring afdækker sælgers ansvar for brud på garantier afgivet i en overdragelsesaftale. W&I løsningen afdækker ukendte risici efter køber har gennemført en due diligence proces. Sælger og/eller køber bør undersøge anvendelse af dette strategiske værktøj, der bl.a. sikrer køber et bredt garantikatalog og giver sælger et ”clean exit” (hele købesummer til sælger). Desuden undgår køber at rette et krav mod (geninvesterende) ledelse/sælger – det kan bevare relationen – samt at skulle rejse krav mod flere sælgere. Krav om erstatning rettes alene mod forsikringsselskabet.

En W&I løsning finder ligeledes anvendelse i forbindelse med køb/salg af et nødlidende selskab samt ved afnotering af aktier (’public to private’ transaktion).

Kendte risici

En forsikring af kendte eller identificerede risici kan være med til at sikre, at transaktionsproces gennemføres trods materielle findings i due diligence-processen. Dermed undgår sælger og/eller køber en drøftelse om prisreduktion, kapitalbindinger eller tilsvarende prisjusteringsmekanismer.

En særskilt police på kendte risici er også relevant, da disse kendte forhold ofte undtages på en W&I forsikring. Afdækning af kendt risici forudsætter tilbundsgående due diligence, ofte en (legal, tax eller anden) opinion. Løsningerne finder som oftest anvendelse indenfor miljø, skat, tvister eller IP krænkelser.

Forsikrings due diligence

NORTH M&A kan være behjælpelig med at lave en uvildig gennemgang af Target’s forsikringsprogram. En forsikrings due diligence undersøger kvaliteten af forsikringsdækningen og identificerer eventuelle mangler (vilkår og/eller forsikringssummer).

Du får et komplet overblik over forsikringsprogrammets styrker og svagheder, en analyse af skadeshistorikken, kendskab til dækninger, og om alle væsentlige forsikringsbare risici er omfattet, om prisen er konkurrencedygtig, samt hvad det koster at lukke eventuelle huller.

Kapitalfondes og porteføljeselskabers risici

NORTH M&A rådgiver om forsikringsprogrammer til kapitalfondes porteføljeselskaber. Det sikrer optimal struktur mellem fond og porteføljeselskab, ensartet tilgang til risk management med optimal forebyggelse. Forsikringsløsningerne skræddersys til det enkeltes porteføljeselskab med præmie-besparelser over hele porteføljen.

NORTH M&A rådgiver desuden om afdækning af fondes forsikringsbare risici med særlig fokus på ledelses- og rådgiveransvar. Det kan være relevant at kombinere ledelse- og rådgiveransvarsafdækningen i alt fra venture over investeringsselskaber til kapitalfonde, hvor rådgiveransvar og ledelsesansvar er vanskeligt at adskille.

Accura anbefaler NORTH

NORTH M&A har samarbejdet med advokatpartnerselskabet Accura, der har sin forankring i køb og salg af virksomheder. Accura fremhæver NORTHs fleksibilitet i rådgivningen, der har givet Accura gode resultater og positioner i policen, som de ikke troede var mulige.

NORTH hjælper Accura blandt med due diligence undersøgelser, så det produkt Accura går i markedet med har størst muligt dækningsomfang.

”Vi har ofte opnået positioner i policen, som vi, inden vi gik i markedet, rent faktisk ikke troede var mulige.” – Jacob Østervang, Partner i Accura Advokatpartnerselskab.

Seneste nyheder

Minimer skatterisici i M&A-transaktioner

Specific Tax Risk Insurance En forsikringsløsning med stigende popularitet Hos NORTH M&A oplever vi stigende...
medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og...

Vil du høre mere om forsikringer til merger & aquisition?

Vores ekspertise og erfaring inden for forsikringer til merger & aquisition gør os i stand til at navigere i det komplekse system og sikre en smidig proces for vores kunder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Partner og head of M&A, Sune Hallander, for en uforpligtende snak.

Sune kan træffes man – fre kl. 9 – 16. 

Ring 26 23 14 09
Skriv til suh@northrisk.dk

Sune Hallander