North sikrer en succesfuld Merger and Acquisition-transaktion

NORTH M&A sikrer en gnidningsfri proces, hvor faglighed, tilgængelighed og kommerciel forståelse for den enkelte transaktion er i fokus.

Værdiskabende service for køber og sælger

NORTH M&A er med til at sikre gennemførelsen af transaktionen. En warranties and indemnities (”W&I”) forsikring er en løsning, der tilgodeser og beskytter begge parter på en transaktion. Køber har sikkerhed for en erstatning ved et brud på sælgers garantier, uden at sælger skal deponere en del af købesummen. Sælger modtager hele købesummen, uden at den er i risiko efterfølgende.

En W&I-forsikring kan øge transaktionsværdien, sikre sælger et bredt garantikatalog, og give sælger et ”clean exit”. Køber skal rette et eventuelt krav mod forsikringsselskabet i stedet for sælger. Dermed kan køber, sælgers og ledelsens relation fortsætte upåvirket – selv i tilfælde af garantibrud.

Tryghed

Vi arbejder kompromisløst på, at du får den bedst mulige risikoafdækning. Med afsæt i stærke, velfunderede kompetencer indenfor M&A, guider North M&A dig gennem W&I-processerne med forståelse for alle væsentlige forhold i den konkrete transaktion. Det gælder både handel af virksomheder og ejendomsselskaber, ligesom vi også tilbyder formidling af forsikringsløsninger til transaktioner, hvor målselskabet er en nødlidende virksomhed.

Formidling af W&I-forsikringen kan desuden suppleres af en generel gennemgang af målselskabets eksisterende forsikringsaftaler med henblik på at sikre, at disse er passende – både for så vidt angår dækning og pris.

Afdækning af øvrige kommercielle risici

Udover W&I-forsikringer kan North M&A også rådgive om og formidle afdækning af øvrige kommercielle risici. Dette omfatter bl.a. betalingsrisici, kendte miljø-, forurenings- og skatterisici. Ved afdækning heraf kan sælger undgå at skulle afgive en specifik indeståelse for et givent forhold i en fremtidig transaktion.

Derudover kan North M&A rådgive kapitalfonde om afdækning de risici, der følger ejerkredsen i rollen som aktive ejere. Dette er særligt inden for rådgiver- og ledelsesansvar.

Vi tilbyder:

  • Sikre køber et bredt garantikatalog
  • Sikre sælger en højere pris og et ’clean exit’
  • Gnidningsfri proces
  • Værdiskabende service og transparens
  • Kommerciel og sektorspecifik forståelse
  • Uvildig, professionel og specialiseret M&A forsikringsrådgivning fra start til slut
1
danske transaktioner i 2019
1
er værdien af disse transaktioner i USDm