Ansvarskade behandling

Teamet i NORTH’s ansvarsskadeteam består af specialister inden for erstatningsret, og er dedikerede til at sikre korrekt behandling af erstatningskrav, som rejses mod vores kunder.

Vores team

Teamet i NORTH’s ansvarsskadeteam består af specialister inden for erstatningsret, og er dedikerede til at sikre korrekt behandling af erstatningskrav, som rejses mod vores kunder.

Selvom nogle af disse krav kan være under en forsikringens selvrisiko, sørger vores team for at sikre, at kunderne stadig får den rette behandling. Vi har en bred vifte af erfaring og ekspertise inden for ansvarsskadebehandling på erhvervsområdet, og håndterer alle sager med professionalisme og saglighed.

Vores team består af jurister og forsikringsuddannede eksperter, der arbejder sammen for at sikre, at kunden får den bedst mulige behandling af deres skade. Vi har en dybdegående forståelse for både de lovbestemte og ulovbestemte regler, der gælder på området. Vi sikrer, at vores kunder får den rette juridiske behandling af de erstatningskrav, de står over for.

North kompas

NORTH’s primære opgave er at have kunden i centrum og lette processen i forbindelse med ansvarsskadesager. Dette gælder fra vi modtager skadesagen til vi træffer endelig afgørelse og kommunikerer denne til både kravstiller og kunden. Vores mål er at sikre, at både kravstiller og vores kunde modtager en korrekt afgørelse i forhold til det rejste erstatningskrav.

Da hver ansvarsskade er individuel, tilpasser vi vores behandling specifikt til den enkelte skadesag. Vi vurderer, om skaden skal behandles internt hos NORTH, eller om den skal anmeldes til et forsikringsselskab. Hvis sidstnævnte er tilfældet, fungerer vi som tovholder for kunden i forhold til skadebehandlingen hos forsikringsselskabet og bevarer kunden i fokus.

Erfaring og kendskab til markedet

Vi stræber efter at levere skadebehandling af høj kvalitet, og formår ofte at gøre det hurtigere og billigere end forsikringsselskaberne uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vores primære fokus er kunden, men det betyder ikke, at kravstillere ikke får en fair og korrekt behandling. De fortjener at få præcis den erstatning, de har krav på; hverken mere eller mindre. Vores omfattende erfaring inden for ansvarsskadebehandling giver os mulighed for at navigere i komplekse erstatningsforløb, og sikre, at alle parter bliver hørt.

Ansvarsskadeteamets mål er at sikre, at der træffes korrekte afgørelser, der overholder alle gældende love og regler, og sikre, at kunden får en juridisk korrekt vurdering. Vi assisterer kunden med vurderingen af sagen, stiller nødvendige spørgsmål og fremlægger afgørelsen for kunden, som kan erklære sig enig eller uenig. Vi kommunikerer også den endelige afgørelse til kravstilleren. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder gennem hele processen og giver den nødvendige vejledning.

Nogle gange har vores kunder også erstatningskrav mod en skadevolder. Vi hjælper også med at rejse og gennemføre regreskrav mod skadevolderen og bistår kunderne med at opnå erstatning for deres omkostninger til udbedring.

Vil du høre mere om behandling af ansvarsskader?

Vores ekspertise og erfaring inden for behandling af ansvarsskader gør os i stand til at navigere i det komplekse system og sikre en smidig proces for vores kunder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Skadechef, Fie Ravnild, for en uforpligtende snak om behandling af ansvarsskader. 

Fie kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 33 11 16 36
Skriv til fra@northrisk.dk