Bedre bundlinje gennem uvildig bank rådgivning

Vores dybe indsigt i det finansielle marked betyder, at vi forstår bankernes løsninger, priser og tankesæt i detaljen. Vi rådgiver jer uvildigt indenfor alle områder, og tager hånd om hele processen med minimalt ressourceforbrug fra jeres side. I vælger selv, om vi skal udføre opgaven til et fast eller et resultatafhængigt honorar. Vi er trygge ved, at vi kan skabe besparelser for jer, når vi forbedrer jeres banksamarbejde.

Forbedring af banksamarbejde

NORTH Financial Procurement gennemgår jeres nuværende bankaftaler i detaljen for at sikre, at virksomheden opnår markedskonforme løsninger og priser. Vi analyse, vurdere og kommer med konkrete anbefalinger, bidrager med bankforhandlinger og sparrer løbende med jeres CFO.

Hvad giver et samarbejde med NORTH?

 • Komplet overblik over faktiske priser
 • Benchmarking i forhold til markedet og alternative finansielle løsninger
 • Genforhandling af nuværende løsninger og priser
 • Enkelt administrativt setup
 • Det rette banksamarbejde – både på kort og længere sigt

Opnå markante besparelser med minimalt ressourceforbrug inden for følgende områder

Baggrund
Stigning i antallet af internationalt funderede virksomheder, der handler med udlandet.

Vi oplever følgende:

 • Mangler fastlagt valutapolitik
 • Stor ændring i valutakurser de seneste år, som påvirker resultatopgørelsen m.v.
 • Virksomheder har ofte svært ved at vurdere deres eksakte valutarisici
 • Øget fokus på risiko ved valutaeksponering og – deraf afdækning af valutarisici samt mulighederne for dette.
 • Flere anvender fortsat finansielle kontrakter.​


Forhøjet omkostninger

Der opkræves betydelige gebyrer for både valutaspot- samt valutaterminsforretninger og optioner.

Vi oplever følgende:

 • Lav gennemsigtighed i bankernes prissætning
 • Manglende overblik over omkostninger forbundet med valutaomvekslinger m.v.
 • Bankerne samt øvrige aktører i markedet tilbyder vidt forskellige løsninger og priser, hvorfor det kan være svært for virksomheden at gennemskue, hvorvidt de har indgået den bedste aftale.


Uvildig gennemgang og anbefaling

NORTHs rådgivning vil sikre, at virksomheden har de bedst mulige løsninger og priser indenfor valuta.

Udbytte:

 • Overblik over og bedre håndtering af valutarisici
 • Vurdering af nuværende løsninger, produkter og priser
 • Transparens omkring eksakte omkostninger ved hver valutahandel og –afdækning.
 • Kvalificeret vurdering af nuværende løsninger, produkter og priser
 • Markedskonforme vilkår

En vurdering af lånevilkår, term sheet, terms and conditions m.v., for at opnå optimale vilkår ved lånoptagelse, refinansiering eller løbende optimering af finansiering.

NORTHs rådgivning og værdiskabelse
NORTH sikrer, at virksomheden og foreningen opnår de mest optimale individuelle finansieringsvilkår. Samtidig hjælper vi i finansieringsprocessen, ved at vi:

 • Deltager i dialogerne med banker
 • Agerer sparringspartner undervejs, så I løbende modtager uvildig rådgivning
 • Rådgiver i form af løbende vurderinger og anbefalinger, der ikke er af juridisk karakter, men finansiel i.f.m. låneoptagelsen .


Vores finansielle rådgivning indebærer bl.a., at vi:

 • Udpeger opmærksomhedspunkter og løbende sparrer med CFO
 • Sikrer den rette bankpartner – både på kort og længere sigt
 • Gennemgår finansierings- og lånestruktur samt rentevilkår
 • Sikrer indsigt i bankernes kapitalallokering
 • Vurderer committed vs. uncommitted finansiering
 • Gennemgår covenants, opsigelsesvilkår, sikkerheder og lånevilkår
 • Etableringsomkostninger
 • Interkreditor-aftale

Fokusområder

Vi gennemgår alle virksomhedens eller foreningens finansielle aftaler inden for følgende områder: 

 • Indlån
 • Cash management
 • Garanti
 • Finansiering
 • Valutaomvekslinger
 • Afdækning af valuta

Download vores finansielle guide til CFO'en

Økonomidirektør, Regnskabschef, Finance Manager – ja, uanset din stilling, er denne finansielle guide tiltænkt dig, der er beslutningstager i en finansfunktion med ansvar for virksomhedens finansiering, arbejdskapital, valutapolitik og risici inden for disse områder.

finansiel guide

NORTHs Proces

Et forløb med os strækker sig typisk over to måneder. Med afsæt i jeres specifikke behov gennemgår vi relevante elementer i jeres banksamarbejde og benchmarker dem med markedet. Vores analyse skaber transparens om jeres vilkår og priser og peger på de steder, hvor de bør være bedre. Det tager vi med til forhandlingsbordet med jeres bankpartner og andre relevante aktører, hvor vi med vores forhandlingserfaring og saglighed kan vi sikre jer bedre priser og løsninger.

Fase 1

Aftale

Indledende møde og dialog, hvor vi lærer jer, jeres forretning og behov til et banksamarbejde at kende. Vi indgår på den baggrund en aftale om rammerne for vores rådgivning, og hvilke områder af jeres banksamarbejde vi skal rådgive jer om.

Fase 2

Analyse

Bankmarkedet er præget af mange skjulte omkostninger, der gør den samlede pris for en banks tjenester højere end det umiddelbart fremstilles. Vi gennemgår jeres nuværende produkter, priser, vilkår og øvrige forhold i jeres banksamarbejde, herunder f.eks. jeres lånetyper, finansierings- og lånestruktur, låne-, rente- og opsigelsesvilkår, bidragssatser, valutaomvekslingspriser, covenants og sikkerheder og andet relevant.

Fase 3

Benchmarking

Baseret på vores indsigt i bankmarkedet, alternative finansielle løsninger og markedspriser, benchmarker vi jeres nuværende aftale i forhold til markedet og udpeger jeres potentialer for at optimere og spare penge på jeres løsninger.

Fase 4

Forhandling

Vi forhandler med jeres bankpartner og indhenter eventuelt andre tilbud. Med vores forhandlingserfaring og markedsindsigt kan vi sikre jer priser og løsninger, som det ellers er vanskeligt at forhandle sig frem til.

Fase 5

Forbedring

Via vores rådgivning og forhandling med jeres bankpartner opnår I et bedre samarbejde med bedre priser og vilkår og større gennemsigtighed i samme. Desuden får I muligvis opgraderet jeres nuværende setup ved at supplere med moderne teknologi, der i nogle tilfælde tilbyder bedre produkter til en markant lavere pris.

Fase 6

Ny, bedre aftale indgås

Der indgås en ny og bedre aftale. Såfremt det ønskes, rekvireres der tilbud fra andre aktører, og NORTH giver sin uvildige anbefaling.

Det siger vores kunder om udbyttet af et projekt med os

Nogle af dem vi har hjulpet til markante besparelser på bankområdet

Nedenfor kan du læse udtalelser fra nogle af de +200 virksomheder, som vores team i NORTH Financial Procurement har hjulpet med at opnå bedre løsninger og priser på bankområdet.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Dansk Flygtningehjælp er en førende, international flygtningeorganisation, der støtter flygtninge med humanitær nødhjælp og beskyttelse hele vejen: under eksil, bosættelse, og integration i et nyt land. Dansk Flygtningehjælp havde i seneste årsregnskab indsamlede midler/ indtægtsskabende aktiviteter for ca. 3,2 mia. DKK.

”NORTH har hjulpet os ifm. skift af hovedbank. Vi har været glade for at kunne gøre brug af deres brede markedskendskab til at sikre en løsning, der er markedskonform og som løser vores behov for at få penge ud i verdens brændpunkter med kort varsel. NORTH var samtidig hurtige til at sætte sig ind i vores særlige behov og komme med forslag til, hvordan disse kunne løses. Jeg er ikke i tvivl om, at den løsning vi har nu, er bedre end den ville have været, hvis vi ikke havde bedt NORTH om at bistå os.” — Mette Barfod, CFO..

EVA SOLO
Eva Solo er en anerkendt dansk designvirksomhed, der er etableret i 1913. I seneste regnskabsår havde Eva Solo et bruttoresultat på 62 mio. kr. med et resultat før skat på 20 mio. kr.

”NORTH udfordrede os på priserne i vores bankaftale og hævdede, at de ikke var markedskonforme ift. hvor attraktiv de vurderede vi var for bankerne. Derfor startede vi en proces, som endte med et udbud af vores bankforretning. Resultatet blev, at vi opnåede en pæn procentuel besparelse uden at skifte bank. NORTH har igennem hele processen været nemt tilgængelige og fagligt kompetente. Vi har hele vejen følt, at det var en god og ordentlig proces. Jeg er overbevist om, at vi ikke havde opnået samme resultat uden NORTHs viden og medvirken.”
— Sten Clemen Andersen, CFO.

AARSTIDERNE
Aarstiderne er en dansk virksomhed, som sælger måltidskasser. Aarstiderne forsøger at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved økologiske måltider, fulde af gode råvarer, smagsoplevelser og nærvær. Aarstiderne havde senest en omsætning på over 660 mio. DKK, og beskæftigede knap 300 ansatte.

“NORTH har ageret betroet uvildig finansiel rådgiver, hvor de har skabt stor værdi i analysefasen såvel som i forhandlingerne med leverandørerne, qua deres ekspertise og indsigt indenfor de forskellige finansielle områder. Det har endvidere været befriende at kunne stille andre fagspørgsmål og få svar herpå hurtigt, uden det var en del af processen og opgaven. Der har været tale om en behagelig og værdiskabende proces, hvor jeg er meget tilfreds med resultatet, og derfor gerne anbefaler andre virksomheder at anvende NORTH.”
— Simon Jarl Jacobsen, CFO.

DIN FORSYNING
DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde og Esbjerg kommune der bidrager til effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug. I seneste regnskabsår havde DIN forsyning en nettoomsætning på ca. 850 mio. DKK.

Vi har oplevet at NORTH er kommet med den nødvendige ekspertise og har vist en evne til at køre en effektiv proces sammen med os og vores finansielle leverandører, der har ført til gode resultater. Kendetegnende for NORTHs bidrag til den proces vi har været igennem, har ligeledes været en vedholdende og stringent proces, solide argumenter for vores påstande samt en respektfuld og saglig dialog med vores finansielle leverandører. Vi er meget tilfredse med forløbet og resultaterne heraf.” 
— Kenneth Sørensen, Økonomichef.

ICM SAFETY
ICM Safety er Danmarks største uafhængige leverandør af arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr. ICM Safety sælger bl.a. arbejdstøj (høreværn, fodtøj, sikkerhedsbriller, veste m.m.) samt faldsikring og miljøopbevaring. I seneste regnskabsår havde ICM Safety et bruttoresultat på 82,6 mio. kr. og et resultat før skat på 4,2 mio. kr.

”Jeg er meget tilfreds med NORTHs uvildige arbejde. De har øget indsigten væsentligt i vores omkostninger i banken – samt optimeret disse signifikant via en genforhandling, der tillige indeholdt en benchmarking. Jeg kan til enhver tid anbefale andre CFO’s og virksomheder at anvende NORTH, der har optrådt professionelt og ordentligt med saglige argumenter i hele processen. Jeg ser frem til fremadrettet at benytte deres ekspertise.”
— Morten Lynge Bjørk, CFO.

GAVEFABRIKKEN
GaveFabrikken har siden 2008 leveret gavekoncepter til danske virksomheder. Med levering af mere end 600.000 julegaver årligt er GaveFabrikken Danmarks største gaveleverandør. I seneste regnskabsår havde GaveFabrikken en omsætning på 178 mio. kr. og et resultat før skat på 17 mio. kr.

”I forbindelse med overvejelser om valg af ny bank har NORTH rådgivet omkring fordele og ulemper ved et bankskifte. NORTH har ligeledes afgivet en konkret vurdering og anbefaling af tilbudte vilkår, løsninger og priser, hvilket er anvendt i bankforhandlingerne. NORTHs rådgivning har gjort, at vi har opnået gennemsigtighed – og har fået et samlet overblik, hvilket har gjort det let for os at træffe den rette beslutning i.f.m. valg af ny bank.”
— Torben Yde, CEO.

Rains
Rains er et moderne international livstilsbrand med afsæt i en nyfortolkning af den klassiske gummiregnfrakke. I seneste regnskabsår havde Rains et bruttoresultat på 46 mio. kr. og et resultat før skat på 27 mio. kr.

‘”Financial Procurement har med deres stærke indsigt og kompetencer på det finansielle erhvervsområde ydet uvildig holistisk rådgivning, som har givet en væsentlig øget transparens og indsigt i prissætningen, løsningerne og relevante aktører. De har formået at forhandle tilfredsstillende individuelle aftaler på vores vegne, hvormed vi har opnået bedre globale løsninger – samt en væsentlig forbedret prissætning. Forbedringerne af løsninger og priserne er i øvrigt væsentlig bedre end jeg initialt havde forventet.” 
— Kenneth Davids, Financial Manager og medejer. 

DANMARKS LÆRERFORENING
Danmarks Lærerforening er en af de ældste lønmodtagerorganisationer i Danmark og blev stiftet den 4. maj 1874. Danmarks Lærerforening er en faglig organisation med godt 90.000 medlemmer, som primært udgøres af lærere og skoleleder. Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske, pædagogiske og tjenestelige interesser.

”Vi har oplevet NORTH som en betryggende sparringspartner, der har analyseret vores finansielle aftaler med såvel banker som betalingsløsninger, hvorved vi har fået øget indsigt og gennemsigtighed for mulighederne i markedet. Det er vigtigt for foreningen at være sikre på, at alle leverandører til stadighed tilbyder optimale vilkår for foreningen, hvorfor vi har haft stort udbytte af de kompetencer og den indsigt i markedet, som NORTH har. Jeg kan derfor klart anbefale deres uvildige arbejde overfor andre.”

STOFF & STIL
Stoff & Stil har 28 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland med salg af tekstiler og hobbyartikler. Stoff & Stil havde i seneste regnskabsår en omsætning på 350 millioner kr. og et resultat før skat på 11 millioner kr.

”Hvorfor ikke vælge NORTH? De har igennem processen ageret yderst professionelt og har fokuseret på, at få afdækket vores behov igennem det mest optimale set-up. Det har medført en signifikant besparelse på vores finansielle løsninger, ydermere ved minimal brug af interne ressourcer. Vi agter fortsat at benytte NORTH som finansiel sparringspartner, så vi løbende sikrer det rigtige set-up og konkurrencemæssige priser. På baggrund heraf vil jeg til enhver tid anbefale NORTH!”
— Mark Wodstrup Betzer, CFO & COO.

MESSAGE
MESSAGE er en international modevirksomhed, der designer og distribuerer modetøj i EU, Norge og Nordamerika, samt driver detailkæden MESSAGE med butikker i Danmark og Norge. I seneste regnskabsår havde MESSAGE et bruttoresultat på 80 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.

”NORTH har gennemgået vores finansielle løsninger og via deres rådgivning har vi opnået bedre vilkår. Samarbejdet med NORTH har givet os en bedre indsigt i vores finansielle løsninger og samtidig givet pæne besparelser på det samme setup. Processen med NORTH har forløbet tilfredsstillende, og vi har hele tiden følt os trygge ved, at NORTH behandlede vores samarbejdspartnere ordentligt og professionelt.”
— Jonas Haven, Financial Manager.

NISSENS
Nissens er en global virksomhed indenfor produktion og salg af køleudstyr til bilbranchen og vindindustrien. I seneste regnskabsår havde Nissens en omsætning på 2 mia. kr. med et EBITDA på 235 mio. kr.

“Nissens har anvendt NORTH til rådgivning omkring optimering af finansielle løsninger, aftaler og priser.”

TRANSMEDICA
Transmedica er en nordisk sundhedskoncern med en bred vifte af ydelser til sundhedssektorerne i Skandinavien. I seneste regnskabsår havde Transmedica en omsætning på 188 mio. kr. med et resultat før skat på 12 mio. kr.

“NORTH har overgået mine forventninger – både i forhold til besparelser, men også med henblik på at skabe et tillidsvækkende samarbejde. Min tidsanvendelse i processen har været minimal, hvorfor NORTH har håndteret processen selvstændigt og effektivt; rekvireret data, opstillet og analyseret – og afslutningsvis forhandlet bedre løsninger og vilkår. Der er tale om et tilfredsstillende og udbytterigt forløb, hvorfor NORTH modtager mine bedste anbefalinger.”
— Christian Julskov Thulesen, CFO.

GLOBAL WIND SERVICE
Global Wind Service (GWS) er en af de førende globale udbydere af serviceydelser til vindmølleindustrien. Fra kontorer på tværs af 11 lande står GWS for levering af turbine teknikere, ekspertise og servicering til vindmølleprojekter verden rundt. GWS har i øjeblikket mere end 850 ansatte til håndtering af dette. I seneste regnskabsår havde GWS en omsætning på 1,15 mia. kr. med et resultat før skat på 29 mio. kr.

”Vi har anvendt NORTH til at vurdere vores finansielle løsninger, hvor de har givet os en værdifuld indsigt i mulighederne. Specifikt har vi også anvendt dem særligt på garantisiden, hvor vi har optimeret vores aftaler – samt fordelt vores eksponering på flere aktører. Vi mener deres arbejde er værdifuldt, hvorfor jeg gerne anbefaler dem overfor andre med samme globale eksponering, som vi har.”
— Claus Haugaard Madsen, CFO.

UNI-TEL
Uni-tel leverer IP erhvervstelefoni, som tilpasses virksomhedens behov. I seneste regnskabsår havde Uni-tel et bruttoresultat på 28 mio. kr. og et resultat før skat på 10,5 mio. kr.

”NORTH har som uvildig bankmægler rådgivet Uni-tel i forbindelse med forhandlingerne ved et bankudbud. NORTH har rådgivet omkring valg af bankprodukter, herunder skabt øget gennemsigtighed omkring løsninger og priser. Dette har betydet, at Uni-Tel har opnået de bedst mulige løsninger og priser i markedet. NORTHs analyse og vurdering har gjort det let for os at træffe rette beslutning i.f.m. bankudbuddet. Jeg er meget tilfreds med NORTHs arbejde.”
— Morten Isaksen, CFO.

DANSK METAL
Dansk Metalarbejderforbund er en fagforening og faglig A-kasse med ca. 100.000 medlemmer. Dansk Metal er grundlagt i 1888, hvor der er tale om én af de ældste fagforeninger i Danmark.

”Låneoptagelsen blev på vilkår, der var væsentlig bedre, end vi havde forventet indledningsvis, mens alle øvrige konditioner og fordeling af realkreditlån endvidere blev analyseret, vurderet og forhandlet samt håndteret på professionel vis. Ydermere blev øvrige finansielle aftaler analyseret dybdegående, hvilket sikrede os en signifikant besparelse, som vi ikke ville være foruden, uden at forholdet til bankforbindelsen blev kompromitteret, hvilket selvsagt var vigtigt. NORTH udviste tydelige kompetencer på feltet, hvorfor vi er meget tilfredse – samt naturligvis vil benytte deres kompetencer fremadrettet.”

V.O.S DESTINATION MANAGEMENT
V.O.S er én af Nordens førende rejsearrangører/incoming-bureauer, som håndterer rejser i Skandinavien, Island og Baltikum. I seneste regnskabsår havde V.O.S et bruttoresultat på 67 mio. kr. med et resultat før skat på 19 mio. kr.

“NORTH har med deres professionelle tilgang sørget for at vi har fået et helt andet overblik og skabt gennemsigtighed, mens vi endvidere har valgt at ændre flere dele på vores cash management set-up efter deres anbefaling. NORTH har forhandlet væsentlige bedre løsninger og priser for os med vores eksisterende bankforbindelse – og vi har fortsat en konstruktiv og positiv dialog med banken. Jeg har anvendt meget begrænset med ressourcer – og ønsker også fremadrettet at anvende NORTH.”
— Ann Kristina Bret, CEO.

NOTIO LIVING
Notio Living er en international møbelvirksomhed, som designer og producerer boligmøbler. I seneste regnskabsår havde Notio Living et bruttoresultat på 32 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.

“Vores møde med NORTH har bestemt været en positiv oplevelse. Vi skal gerne indrømme, at vi på forhånd var lidt skeptiske i forhold til muligheden for at kunne opnå store besparelser. Men NORTH har med deres store indsigt i bankverdenen medvirket til, at vi har fået forhandlet nye og væsentligt bedre vilkår. Samtidig har det været en meget lærerig proces for os, og vi kan helt klart anbefale NORTH som samarbejdspartner.”
— Bo Søndergaard, Økonomichef.

3Shape
3Shape udvikler og producerer næste generations teknologi, der kommer både tandlæger og patienter til gode og betjener kunder i over 100 lande vha. markedsledende innovativ teknologi med stor succes. I seneste regnskabsår havde 3Shape en nettoomsætning på ca. 1,7 mia. DKK på koncernniveau.

”Det er essentielt for os at være konkurrencedygtige på alle parametre, hvorfor det er vigtigt at vi har tilfredsstillende vilkår og løsninger hos alle samarbejdspartnere. NORTH har bistået 3Shape med en gennemgang af vores finansielle set-up, hvor vi har oplevet kvalificeret og værdifuld uvildig rådgivning. 

NORTH har udvist en professionel og saglig tilgang med en nicheviden inden for alle vores bankprodukter – og har positivt udfordret 3Shape på områder vi umiddelbart ikke havde vurderet et behov. I fællesskab fik vi derfor fastlagt scopet.” 

STEELSERIES
SteelSeries er førende inden for gamingudstyr med fokus på kvalitet, innovation og funktionalitet. SteelSeries produktportefølje består bl.a. af hovedtelefoner, mus, musemåtter og tastaturer, som sælges globalt. I seneste regnskabsår havde SteelSeries en omsætning på 1,3 mia. kr. med et resultat før skat på 112 mio. kr. SteelSeries er ejet af kapitalfonden Axcel.

”Vi ønskede at få en uvildig vurdering af vores valuta-flow, samt en vurdering af øvrige vilkår på de daglige bankforretninger, hvilket NORTH har håndteret på tilfredsstillende vis for os. De har optimeret og genforhandlet priserne, hvilke vi er tilfredse med – og vi har kun oplevet dem som en professionel og kompetent sparringspartner i forløbet.”

LTP GROUP
LTP Group producerer tekstiler/varer for tøjbrands samt for møbelproducenter. Virksomheden beskæftiger mere end 2.000 medarbejdere på sine 10 fabrikker og producerer over tre millioner varenumre om året. I seneste regnskabsår havde LTP Group en omsætning på 614 mio. kr. og et resultat før skat på 57 mio. kr.

”Vi har anvendt NORTH som uvildig rådgiver til at gennemgå vores bankaftaler. Deres rådgivning har været holistisk, hvor de både har set på vores danske – såvel som internationale bankaftaler. Vi har været meget tilfredse med projektet, hvor vi hele tiden har følt os i sikre hænder, vi er blevet orienteret og spurgt undervejs – og det afslutningsmæssige resultat, i form af øget gennemsigtighed og konkrete besparelser, er vi endvidere tilfredse med, hvorfor projektet har været udbytterigt.”
— Jeannett Hvidkjær, CFO.

PHASE ONE
Phase One er en verdensførende leverandør af billedbehandlingssoftware og digitale mellemformat kameraer til professionelle fotografer. I seneste regnskabsår havde Phase One en omsætning på 468 mio. kr. og et resultat før skat på 53 mio. kr.

”NORTHs rådgivning har medvirket til, at Phase One har opnået bedre finansielle vilkår. Vi har ligeledes fået et bedre overblik af vores finansielle aftaler samt priser, herunder en væsentlig øget transparens. Forløbet er håndteret tilfredsstillende fra NORTHs side.”
— Martin Høy, CFO.

NOWACO
NOWACO er en familiejet virksomhed med 25 lokationer globalt med specialistviden. De er eksperter indenfor frossent kød, fisk, skaldyr og grøntsager – og omsætter årligt for over 3 milliarder DKK.

”Vi er i NOWACO altid opmærksomme på at optimere på alle fronter, hvorfor det var naturligt tillige at få analyseret vores finansielt orienterede omkostninger dybdegående, samt få genforhandlet vores aftaler med finansielle samarbejdspartnere. NORTH har i den forbindelse håndteret dette professionelt, hvor de har ageret respektfuldt overfor vores samarbejdspartnere. Vi er fuldt ud tilfredse med det afsluttende resultat, hvorfor vi kan anbefale andre virksomheder at anvende NORTH til lignende proces.”

KNAUF
Knauf er en dansk producent og leverandør af gipsplader, akustiklofter samt byggesystemer til letbygkonstruktioner. Knauf er en del af den familieejede Knauf Gruppe. Knauf har mere end 350 medarbejdere og havde i 2021 en omsætning på 1 mia. DKK.

“Vi har i Knauf benyttet NORTHs ekspertise indenfor vurdering og benchmarking af bankaftaler, hvor deres data og benchmarks har været værdifulde til at opnå en øget indsigt i vores samlede omkostninger inkl. de skjulte – samt med benchmarks på alle niveauer. Det har givet os en værdifuld indsigt, således vi kan navigere endnu bedre herfra i.f.t. vores fremtidige ageren overfor samarbejdsbanker. Vi vurderer derfor at de er værd at anbefale til lignende virksomheder, som tilsvarende ønsker dette indblik samt den mulighed for optimering.”

KENTAUR
Kentaur designer og producerer arbejdsbeklædning i form af kokketøj, tjenertøj og kliniktøj af høj kvalitet til det europæiske marked. I seneste regnskabsår havde Kentaur et bruttoresultat på 66 mio. kr. og et resultat før skat på 20 mio. kr.

”Vi anvender to forskellige banker, og havde svært ved at gennemskue hvorvidt vi havde de bedst mulige løsninger og priser i markedet. NORTH har i denne forbindelse rådgivet os, og bidraget til at vi har fået gennemsigtighed – samt at vi opnået en betydelig besparelse, hvorfor vi er meget tilfredse med forløbet og NORTHs rådgivning.”
— Mette Gordon Vallentin, Finance Director.

GUBI
GUBI er en dansk design- og interiørvirksomhed inden for møbler, belysning og interiørprodukter. GUBI’s produkter sælges i detailbutikker samt til professionelle kunder over hele verden. Ca. 75% af omsætningen stammer fra lande uden for Danmark. I seneste regnskabsår havde GUBI et bruttoresultat på 167 mio. kr. med et resultat før skat på 133 mio. kr.

“NORTH Financial Procurement’s rådgivning har bidraget til, at GUBI har opnået bedre finansielle løsninger og priser. Deres rådgivning har endvidere resulteret i, at vi har opnået den fornødne gennemsigtighed. Processen er håndteret professionelt og effektivt fra Financial Procurement’s side, hvorfor vi er meget tilfredse med deres arbejde”.

Abena
Abena udvikler og producerer bl.a. sygepleje, engangsartikler, personlige værnemidler og rengøringsprodukter, mens kunderne hovedsagligt består af sygehuse, plejehjem og private erhvervsvirksomheder mv. Abenas produkter markedsføres i dag i over 80 lande verden over og koncernen har ca. 1.800 medarbejere, samt en omsætning på over 6 mia. kr. i regnskabsåret 2020/21.

”Bankprodukter i større virksomheder i dag er komplicerede og tidskrævende at gennemskue, ligesom det kan være vanskeligt at have det fulde overblik. Vi anvender løbende NORTH til analysering/vurdering af vores banker, hvilket giver os den transparens, gennemsigtighed og benchmark af vores bankforretninger, som sikrer en mere nuanceret dialog med vores banker”.

Erfarne eksperter i Financial Procurement

Vores eksperter har mange års erfaring fra den finansielle sektor og betalingsmarkedet, hvor de har udfærdiget et stort antal betalings- og finansielle løsninger. Læs om nogle af de +200 referencer NORTH Financial Procurement har hjulpet med at opnå bedre løsninger og priser. Du kan også se vores team.

Seneste nyheder

betalingsløsninger

Guide til bedre betalingsløsninger og priser

Guide til bedre betalingsløsninger og priser Download NORTHs guide til bedre betalingsløsninger og priser 2024 I denne...
person ved stranden

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen Lær hvordan du kan optimere arbejdspladsens trivsel...
trioworld

Trioworld har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver i forbindelse med deres factoring program

Udbytte Med et kontinuerligt fokus på at have de bedste og mest omkostningseffektive løsninger, valgte Trioworld at...