Bedre bundlinje gennem uvildig bank rådgivning

Vores stærke kompetencer og dybe indsigt i det finansielle marked betyder, at vi forstår bankernes løsninger, priser og tankesæt i detaljen. Samtidig er vores fokus at sikre, at dit og virksomhedens ressourceforbrug bliver minimalt gennem hele processen –  og så tilbyder vi både et fast og et resultatafhængigt honorar. Altså er det helt op til dig at vælge den model, der passer dig bedst.  

Kontakt os

Overvejer du at blive kunde, men har brug for at vide mere, inden du træffer beslutningen? Kontakt en af vores dygtige rådgivere og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med at opnå betydelige besparelser på bankområdet.

Fokusområder

Vi gennemgår alle virksomhedens eller foreningens finansielle aftaler inden for følgende områder: 

 • Cash management
 • Garanti
 • Finansiering
 • Realkredit
 • Valutaomvekslinger
 • Afdækning af valuta

NORTHs værdiskabelse

 • Vores rådgivning sikrer din virksomhed de bedst mulige finansielle løsninger og priser  
 • Vores dybdegående analyse indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til løsninger og priser 
 • Vores kompetencer og unikke indsigt i markedet sikrer dig nogle priser og løsninger, som du ikke selv ville kunne have forhandlet dig frem til 
 • Vores tidsperspektiv, hvor vi analyserer, vurderer og genforhandler over flere omgange, ligesom vi sikrer, at I kan komme hurtigere i gang med processen 
 • Vores tilgang, hvor vi benchmarker med nye og moderne finansielle teknologiske virksomheder (såfremt modpartsrisikoen er tilfredsstillende) 
 • Vores bidrag til at se anbefalede markedskonforme priser opnås 
 • Vores evne til at sikre bedre løsninger kombineret med en mere enkel administrativ håndtering 
 • Vores garanti for at de aftalte priser er dem, I efterfølgende opkræves  

Facts om bankmarkedet

Valutahåndtering

Motivation

Stigning i antallet af internationalt funderet virksomheder, der handler med udlandet.

Vi oplever følgende:

 • Mangler fastlagt valutapolitik
 • Stor ændring i valutakurser de seneste år, som påvirker resultatopgørelsen m.v.
 • Virksomheder har ofte svært ved at vurdere virksomhedens eksakte valutarisici
 • Øget fokus på risiko ved valutaeksponering og – deraf afdækning af valutarisici samt mulighederne for dette.
 • Forsat stigning i anvendelsen af finansielle kontrakter.​

Forhøjet omkostninger

Der opkræves betydelige gebyrer for både valutaspot- samt valutaterminsforretninger og optioner. 

Vi oplever følgende: 

 • Lav gennemsigtighed i bankernes prissætning 
 • Manglende overblik over omkostninger forbundet med valutaomvekslinger m.v. 
 • Bankerne samt øvrige aktører i markedet tilbyder vidt forskellige løsninger og priser, hvorfor det kan være svært for virksomheden at gennemskue, hvorvidt de har indgået den mest ideelle aftale.

Uvildig gennemgang og anbefaling

NORTHs rådgivning vil sikre, at virksomheden har de bedst mulige løsninger og priser indenfor valuta. 

Udbytte: 

 • Overblik over valutarisici 
 • Vurdering af nuværende løsninger, produkter og priser 
 • Transparens omkring eksakte omkostninger ved hver valutahandel og –afdækning. 
 • Bedre risk management ved valutarisikoeksponeringen 
 • Forhandling af markedskonforme vilkår med de rette argumenter.

Nye aktører påvirker markedet for overførsler, betalinger og valuta

Virksomheder er usikre på, hvilken leverandør de bør anvende

Overvejelser virksomheder bør gøre i forbindelse med valg af FinTech-aktører: 

 • Kan aktøren imødekomme virksomhedens unikke behov? 
 • Kan der ske let integration til økonomi- eller ERP-systemet? 
 • Er det en bedre løsning for virksomheden? 
 • Involverer et valg af aktøren ekstra arbejde? 
 • Hvad er modpartsrisikoen, hvis aktøren går konkurs? 
 • Dækker FinTech-virksomhedens ydelse/service det samme? 

Refinansiering - låneoptagelse

En vurdering af lånevilkår: term sheet – terms and conditions m.v.  for at opnå individuelt optimale vilkår ved lånoptagelse, refinansiering eller løbende optimering af finansiering.  

NORTH's rådgivning og værdiskabelse

 • NORTH sikrer, at virksomheden og foreningen opnår de mest optimale individuelle finansieringsvilkår, og samtidig hjælper vi i finansieringsprocessen: 
 • Deltager i dialogerne med banker 
 • Agerer sparringspartner undervejs så I løbende modtager uvildig rådgivning 
 • Rådgiver i form af løbende vurderinger og anbefalinger, der ikke er af juridisk karakter, men finansiel i.f.m. låneoptagelsen – herunder bl.a.: 
 • Udpege opmærksomhedspunkter og løbende sparre med CFO  
 • Sikre den rigtige bankpartner – både på kort og længere sigt 
 • Finansierings- og lånestruktur samt rentevilkår 
 • Indsigt i bankernes kapitalallokering   
 • Committed vs uncommitted finansiering 
 • Covenants, opsigelsesvilkår, sikkerheder og lånevilkår 
 • Etableringsomkostninger
 • Interkreditor-aftale 

NORTH-proces

Estimeres at tage 2 måneder

Trin 1

Indledende møde og dialog

Trin 2

Accept på aftaleindgåelse

Trin 3

Analyse af nuværende løsninger og prisvilkår

Trin 6

Ny bedre aftale indgås

Trin 5

Forhandling og eventuelt indhentning af andre tilbud

Trin 4

Præsentation af nuværende og mulige løsninger samt markedskonforme priser

Realkredit-finansiering

 • Analyse og benchmarking af nuværende løsninger og omkostninger med fokus på låntyper, bidragssatser, kursskæring, kurtage, evt. renteswap, byggefinansiering, opkrævning m.m.  
 • Medvirke til overblik på samlede omkostninger og gennemsigtighed omkring prissætningen. 
 • Vores dybdegående analyse indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til låntyper og priser. 
 • Løbende overvågning og optimering af jeres realkreditfinansiering. 

Stærke, erfarne kompetencer i Financial Procurement

Vores eksperter har mange års erfaring i den finansielle sektor samt betalingsmarkedet, hvor de har udfærdiget et stort antal betalings- og finansielle løsninger. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi har guidet og hjulpet +150 virksomheder med at opnå bedre finansielle løsninger og priser – og du kan også møde vores kompetente team.