Bank

Vores kompetencer og indsigt i det finansielle marked gør, at vi forstår bankernes løsninger, priser og tankesæt. Vi har fokus på et minimalt ressourceforbrug for virksomheden og tilbyder et fast eller resultatafhængigt honorar, hvormed vi har eksakt samme interesse som jer.

Bankmarkedet

Fokusområder

Vi gennemgår alle virksomheden eller foreningens finansielle aftaler, hvor følgende områder indgår:

 • Cash management
 • Garanti
 • Finansiering
 • Realkredit
 • Valutaomvekslinger
 • Afdækning af valuta

NORTHs værdiskabelse

 • NORTH rådgivning vil sikre, at virksomheden har de bedst mulige finansielle løsninger og priser 
 • Vores dybdegående analyse indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til løsninger og priser
 • Vores kompetencer og en unik indsigt i markedet, samt mulighed for endnu bedre priser og løsninger, end hvad I selv vil kunne opnå
 • Tidperspektivet, da vi analyserer, vurderer, genforhandle over flere omgange. I vil dertil komme hurtigere i gang med processen, 
 • Vi benchmarker med nye og moderne finansielle teknologiske virksomheder (hvor modpartsrisikoen er tilfredsstillende)
 • Bidrage til at se anbefalede markedskonforme priser opnås
 • Bedre løsninger og enklere administrativ håndtering
 • Afslutningsvis vi kontrollerer, at aftalte priser også er de priser, som I efterfølgende opkræves 

Valutahåndtering

Motivation

Stigning i antallet af internationalt funderet virksomheder, der handler med udlandet.

Vi oplever følgende:

 • Mangler fastlagt valutapolitik
 • Stor ændring i valutakurser de seneste år, som påvirker resultatopgørelsen m.v.
 • Virksomheder har ofte svært ved at vurdere virksomhedens eksakte valutarisici
 • Øget fokus på risiko ved valutaeksponering og – deraf afdækning af valutarisici samt mulighederne for dette.
 • Forsat stigning i anvendelsen af finansielle kontrakter.​

Forhøjet omkostninger

Der opkræves betydelige gebyrer for både valutaspot- samt valutaterminsforretninger og optioner. 

Vi oplever følgende: 

 • Lav gennemsigtighed i bankernes prissætning 
 • Manglende overblik over omkostninger forbundet med valutaomvekslinger m.v. 
 • Bankerne samt øvrige aktører i markedet tilbyder vidt forskellige løsninger og priser, hvorfor det kan være svært for virksomheden at gennemskue, hvorvidt de har indgået den mest ideelle aftale.

Uvildig gennemgang og anbefaling

NORTHs rådgivning vil sikre, at virksomheden har de bedst mulige løsninger og priser indenfor valuta. 

Udbytte: 

 • Overblik over valutarisici 
 • Vurdering af nuværende løsninger, produkter og priser 
 • Transparens omkring eksakte omkostninger ved hver valutahandel og –afdækning. 
 • Bedre risk management ved valutarisikoeksponeringen 
 • Forhandling af markedskonforme vilkår med de rette argumenter.

Nye aktører påvirker markedet for overførsler, betalinger og valuta

Virksomheder er usikre på, hvilken leverandør de bør anvende

Overvejelser virksomheder bør gøre i forbindelse med valg af FinTech-aktører:

 • Kan aktøren imødekomme virksomhedens unikke behov?
 • Kan der ske let integration til økonomi eller ERP-systemet?
 • Er det en bedre løsning for virksomheden?
 • Involverer et valg af aktøren ekstra arbejde?
 • Hvad er modpartsrisikoen, hvis aktøren går konkurs?
 • Dækker FinTech-virksomhedens ydelse/service over det samme?

Refinansiering - låneoptagelse

En vurdering af lånevilkår: term sheet – terms and conditions m.v.  for at opnå individuelt optimale vilkår ved låneoptagelse, refinansiering eller løbende optimering af finansiering. 

NORTH rådgivning og værdiskabelse

 • NORTH kan sikre – og bidrage til, at virksomheden og foreningen opnår de mest optimale individuelle finansieringsvilkår og bistå i finansieringsprocessen:
 • Deltage i dialogerne med banker
 • Agere sparringspartner undervejs, så I løbende modtager uvildig rådgivning
 • Rådgivning i form af løbende vurdering og anbefalinger, der ikke er af juridisk karakter, men finansiel i.f.m. låneoptagelsen, herunder bl.a.:
  • Udpege opmærksomhedspunkter og løbende sparre med CFO 
  • Sikre den rigtige bankpartner – både på kort og længere sigt
  • Finansierings- og lånestruktur samt rentevilkår
  • Indsigt omkring bankernes kapitalallokering  
  • Committed vs uncommitted finansiering
  • Covenants, opsigelsesvilkår, sikkerheder og lånevilkår
  • Etableringsomkostninger
  • Interkreditoraftale

NORTH proces

Estimeres at tage 2 måneder

Trin 1

Indledende møde og dialog

Trin 2

Accept på aftaleindgåelse

Trin 3

Analyse af nuværende løsninger og prisvilkår

Trin 6

Ny bedre aftale indgås

Trin 5

Forhandling og eventuelt indhentning af andre tilbud

Trin 4

Præsentation af nuværende og mulige løsninger samt markedskonforme priser

Realkredit finansiering

 • Analyse og benchmarking af nuværende løsninger og omkostninger med fokus på lånetyper, bidragssatser, kursskæring, kurtage, evt. renteswap, byggefinansiering, opkrævning m.m. 
 • Medvirke til overblik på samlede omkostninger og gennemsigtighed omkring prissætningen.
 • Vores dybdegående analyse indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til lånetyper og priser.
 • Løbende overvågning og optimering af jeres realkreditfinansiering.

Kompetencer i Financial Procurement

Mød teamet i Financial Procurement. Vores eksperter har mange års erfaring i den finansielle sektor samt betalingsmarkedet, og har udfærdiget adskillige betalings- og finansielle løsninger. Vi har guidet og hjulpet +100 virksomheder med at opnå bedre finansielle løsninger og priser. Se nogle af de mange virksomheder vi har hjulpet med at opnå bedre finansielle løsninger og priser.

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi sikrer, at du opnår de ideelle individuelle finansielle løsninger til bedst mulig pris.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Mads Prangsgaard for en uforpligtende snak om dine finansielle løsninger.

Mads kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 28 70 60 74
Skriv til mpr@northrisk.dk

Mads Prangsgaard