Miljøansvarsforsikring

Hos NORTH får du en innovativ og værdiskabende forsikringsrådgivning med fokus på en korrekt forsikringsafdækning af din virksomhed og vores specialister indenfor miljøansvar bidrager hertil med deres erfaring og viden inden for et yderst komplekst forsikringsområde.

Vores mål

Dine forsikringsbehov er vores mål

Kompleksiteten i markedet for erhvervsforsikringer er konstant stigende. Særligt har vi i de senere år set en global udbygning af miljølovgivningen, og virksomheders agenda i bestyrelseslokaler har nu miljø, ESG og bæredygtighed øverst på dagsordenen.

En mere restriktiv lovgivning kan betyde, at din virksomhed kan blive ramt på egenkapitalen, hvis ikke I har taget stilling til jeres miljørisici. Vi hjælper gennem The NORTH Way at analysere jeres forsikringsprofil, vurderer jeres risici, og anbefaler forsikringsløsninger og ikke mindst vil vi løbende overvåge jeres virksomheds behov i takt med udviklingen.

Derfor er der mere end nogensinde før brug for en uvildig forsikringsmægler med stor forhandlingskraft, der giver dig og din virksomhed et forkromet overblik – og som samtidig sikrer jer de rigtige dækninger til de rigtige priser. Hos NORTH bliver den uvildige mægler bakket op vores specialist-teams inden for en lang række forsikringsprodukter herunder miljøansvar.

North kompas

Vi er eksperter i detaljen  

I et komplekst og foranderligt marked er djævlen i detaljen vigtigere end nogensinde. Selv mindre forskelle i forsikringsbetingelser kan betyde en stor forskel for din virksomhed.

Vores specialister er garanter for at fange disse detaljer, og derfor kan vi guide dig og din virksomhed til at vælge de rigtige, individuelle løsninger, og samtidig give jer den forståelse af jeres risiko, som er nødvendig for at kunne drive en kernesund forretning.

Dækninger
Erhvervsansvar
Property/bygning
Motoransvar
Miljøansvar
Pludselig og utilsigtet forurening på tredjemands grund
Dækket
Ikke dækket
Ikke dækket
Dækket
Gradvis forurening fra egen grund med skadepåvirkning på egen og tredjemands grund
Ikke dækket
Dækket*
Ikke dækket
Dækket
Påbud fra myndigheder om fx undersøgelse og oprensning
Ikke dækket
Ikke dækket
Ikke dækket
Dækket
Skader på beskyttede dyrearter og naturområder, jf. EU-direktiv om biodiversitetsskader
Ikke dækket
Ikke dækket
Ikke dækket
Dækket
Fareafværgelsesomkostninger vedr. skade på egen grund
Ikke dækket
Ikke dækket
Ikke dækket
Dækket
Forurening forårsaget af motorkøretøjer eller dets last, hvor forsikringstager er fragtfører/ansvarlig
Ikke dækket
Ikke dækket
Dækket**
Dækket

* Dækket, men kun på egen grund og kun hvis følge af en dækningsberettiget skade, typisk kun med begrænset sum til rådighed.

** Dækket, men kun for civilretlige krav og kun hvis i brug som motorkøretøj

Erfaring og kendskab til markedet

Vores specialister har årtiers erfaring og forståelse for erhvervsvirksomheders behov for konkret rådgivning om stort og småt i en travl hverdag.

Der vil uomtvisteligt blive et behov for sparring, dialog og konkret feedback ikke mindst hvis skaden rammer din virksomhed eller hvis I modtager et offentligretligt påbud fra kommunen om undersøgelse eller oprensning. Hvordan er I dækket, hvis naboen retter et erstatningskrav for forureningsskader forvoldt gradvist som led i driften af jeres virksomhed?

Vores specialister har mange års erfaring både hos forsikringsselskaber såvel som hos forsikringsmæglere og kender derfor ikke mindst stakeholders i stort set alle forsikringsselskaber og har en indgående viden og adgang til hurtig og kompetente samarbejdspartnere, hvilket hjælper din virksomhed til at få afklaret forhold omkring en skade eller få afdækket risici som måtte opstå undervejs, også uden for fornyelsesperioden.

Vil du høre mere om miljøansvarsforsikringer?

Vores specialister inden for de enkelte forsikringstyper sikrer dig de rigtige dækninger til den mest konkurrencedygtige pris.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Casualty Practice Leader, Maria Dige Nielsen,
for en uforpligtende snak om miljøansvarsforsikringer. 

Maria kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 26 21 44 96
Skriv til mdn@northrisk.dk