Den rigtige behandling af arbejdskader kræver eksperter

Hos NORTH arbejder vi ikke med standardløsninger. Vi har udviklet vores egen metode, The NORTH Way, hvor vi analyserer os frem til et klart og retvisende billede af netop din virksomheds risikoprofil og dækningsbehov, når det gælder arbejdsskader

Teamet

NORTH skadeteam består af specialister inden for personskade og administration, hvilket sikrer en effektiv og korrekt behandling af arbejdsskader. Vores specialister har omfattende erfaring og ekspertise inden for arbejdsskader og personskadeerstatning, hvilket giver os mulighed for at håndtere selv komplekse sager med professionalisme og præcision.

Vores hold af specialister omfatter jurister og forsikringsuddannede, der arbejder sammen for at sikre, at skadelidte får den bedst mulige behandling. Vores juridiske eksperter er velbevandrede i arbejdsskadesager og har en dyb forståelse for de gældende love og regler på området. De sikrer, at vores kunder får den rette juridiske rådgivning og bistand.

Vores administrative team spiller også en vigtig rolle i at lette processen for vores kunder. De sikrer, at alle nødvendige dokumenter og papirer bliver korrekt uploadet i vores systemer og sikrer en smidig og effektiv sagsbehandling.

NORTHs vigtigste opgave er at administrere og lette processen for vores kunder

Det gælder fra skaden er anmeldt til der falder endelig afgørelse i en arbejdsskadesag. Vores primære opgave er at sikre, at skadelidte får den rette behandling efter skaden samt at sikre den korrekte afgørelse i forhold til erstatning.

Hver arbejdsskade er unik, og behandlingsmetoderne kan variere betydeligt afhængigt af faktorer som skadens art, placering og alvorlighed. Vi vurderer om arbejdsskaden skal behandles internt i NORTH med bevilling af relevante behandlingsudgifter eller sendes videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi sender ikke alle sager videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, da det både er en tung proces for skadelidte og gebyret forbundet hermed er højt. Vi stræber efter at finde den mest hensigtsmæssige behandlingsmetode for hver enkelt arbejdsskade, hvor vi kan sikre, at skadelidte får den nødvendige behandling og rehabilitering på en mere omkostningseffektiv måde.

Vores ekspertise og erfaring inden for arbejdsskadesager gør os i stand til at navigere i det komplekse system og sikre en smidig proces for vores kunder.

NORTHs mål er at sikre, at der træffes den korrekte afgørelse i sidste ende og bistår med hjælp til anker heraf. Vi forstår vigtigheden af, at skadelidte modtager den retfærdige erstatning og kompensation, de fortjener for deres arbejdsskade. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder gennem hele processen og yder den nødvendige støtte og vejledning.

Hvis afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke er i overensstemmelse med vores vurdering, vil vi bistå med at appellere afgørelsen og føre ankesager på kundens vegne. Vores juridiske eksperter er dygtige til at analysere sagen, identificere eventuelle fejl eller mangler og udarbejde en stærk argumentation for at opnå en gunstig afgørelse i ankesager.

Vil du høre mere om behandling af arbejdskader?

Vores ekspertise og erfaring inden for arbejdsskadesager gør os i stand til at navigere i det komplekse system og sikre en smidig proces for vores kunder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Skadechef, Fie Ravnild, for en uforpligtende snak om behandling af arbejdsskader. 

Fie kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 33 11 16 36
Skriv til fra@northrisk.dk