Vores specialister inden for firmapension sikrer dig de rigtige aftaler til den rigtige pris

Hos NORTH yder vi værdiskabende rådgivning til virksomheder med udgangspunkt i en veludbygget rådgivnings- og supportorganisation og en bred vifte af komplette pensions- og sundhedsaftaler. 

Vi skræddersyr din pensionsordning

Kompleksiteten i markedet for firmapensioner er konstant stigende. Samtidig har Covid-19 haft nogle triste konsekvenser i form af en stor vækst i Covid-19-sygefraværet og i langvarige psykiske og fysiske skader. Det betyder, at mange forsikringsselskaber både har sat priserne op og forringet vilkårene.  

Derfor er mere end nogensinde brug for en uvildig pensionsmægler med stor forhandlingskraft, der giver dig og dine medarbejdere overblik – og som samtidig sikrer jer de rigtige dækninger til de rigtige priser.  

Hos NORTH tager vi altid en skræddersyet tilgang pensionsaftaler. Fordi det virker. Med afsæt i The NORTH Way starter vi nemlig med en analyse af din virksomheds nuværende pensionsprofil og medarbejdernes situationer og behov. I direkte forlængelse heraf leverer vi en bundsolid risikovurdering med gennemarbejdede anbefalinger til forebyggelsesinitiativer, ligesom vi løbende overvåger medarbejdernes pensionsmål. Den tilgang sikrer virksomheden og dine medarbejdere en rådgivningskvalitet og firmapensionsaftale i verdensklasse.   

The NORTH Way - Firmapension

Risikoanalyse: Gennem en analyse af din virksomheds nuværende pensionsprofil og medarbejdernes situationer og behov skaber vi overblik over pensionsbehovene nu og her – og i fremtiden.  

Risikovurdering: Med afsæt i analysen vurderer vi din nuværende risikoprofil. Dermed får vi et bundsolidt fundament for vores anbefalinger til dig og dine medarbejdere.   

Risikoanbefaling: Vi præsenterer dig for vores anbefalinger til forebyggelsesinitiativer, så du får det bedst mulige overblik over alle de dækninger, der vil sikre dig en stærk firmapensionsaftale. Vi kan også, for eksempel i forbindelse med udbud, hjælpe dig i forhandlingerne med de relevante firmapensionsaktører – og dét endda med et meget lille behov for involvering fra jeres side. Dermed får virksomheden både de rigtige dækninger og de rigtige priser. 

Risikoovervågning: Vi overvåger løbende den enkelte medarbejders pensionsplan med afsæt i milepæle, så hun altid ved, om kursen er rigtig. Samtidig arbejder vi hele tiden på at identificere nye og bedre løsninger til den enkelte medarbejdere.  

North kompas

Din risk guide inden for firmapension

Inden for pension vil vi som risk guides hjælpe dig med aktivt at indfri dine medarbejderes fremtidsdrømme. Det gør vi gennem indhentning af data og viden, hvormed vi vurderer din nuværende pensionsprofil med udgangspunkt i dine medarbejderes situationer og forventninger. På personniveau tager vi udgangspunkt i deres individuelle dækningsbehov og overvåger deres ønskede pensionsniveau med udgangspunkt i kortlagte Milestones. Derefter kan vi gå til pensionsselskaberne og finde den løsning, der fungerer bedst for privatpersonen, den enkelte medarbejdere, eller for virksomheden som helhed. 

Fakta om pensionsmarkedet

Markedet i bevægelse 

Pensionsmarkedet er komplekst og bevæger sig hele tiden. Der er de seneste år sket en konsolidering blandt de kommercielle pensionsselskaber. Samtidig har vi set et par nye spillere og en række arbejdsmarkeds pensionsselskaber, som udtaler, at de nu er klar til at udfordre de nuværende kommercielle pensionsselskaber. 

Stort underskud 

Finanstilsynet arbejder på at skabe balance i pensionsselskabernes underskud på forsikringsdækningerne, for at gøre op med den krydssubsidiering, hvor pensionsselskaberne finansierer underskud på forsikringerne med indtjeningen på kundernes pensionsopsparing.

Nye investeringsmuligheder 

Efterspørgslen på grønne investeringer er steget meget i de seneste år, og vi forventer at det også vil fylde meget for pensionsopsparerne i de kommende år. Vi forventer, at se en stigning i efterspørgslen på billige passivt forvaltede investeringsmuligheder. 

Automatiseret rådgivning 

Pensionsselskaberne har de seneste år investeret betydeligt i selvbetjeningsløsninger til kunderne. Det betyder, at mange kunder savner mulighed for personlige møder både virtuelt og fysisk.


Udfordringer i pensionsmarkedet

Vækst i sygefravær 

De seneste års vækst i sygefravær vil fortsat give udfordringer for pensionsselskaberne. Vi forventer samtidig at se endnu flere psykiske og fysiske skader som følge af Covid-19. 

Priserne stiger 

Med en vækst i sygefravær kombineret med Finanstilsynet og Konkurrencestyrelsens fokus på balance i regnskaberne er det forventeligt, at priserne vil stige – særligt for de kunder, som er udfordret af sygefravær. 

Forringelse af vilkår 

Vi har set flere pensionsselskaber forringe eller skærpe vilkårene for at forbedre forsikringsregnskaberne. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at I ved præcis, hvordan I og jeres medarbejdere er dækket. 

Gennemsigtige investeringer 

I takt med at selskaberne introducerer flere og nye investeringsmuligheder, er det blevet vanskeligere at gennemskue sammensætningen af den enkelte investering, risiko, bæredygtighed og omkostningsniveau. 

Har vi den rigtige løsning? 

Mange virksomheder har svært ved at gennemskue udbuddet af løsninger, og vi oplever derfor en øget efterspørgsel på uvildig hjælp og dokumentation for, at man som arbejdsgiver har valgt den rigtige løsning.

Vi er pensionsmæglere

Markedsoverblik 

Som et af Danmarks største mæglerhuse har vi stor indsigt i markedet og de produkter, de enkelte leverandører tilbyder. 

Forhandlinger 

Vores størrelse sikrer, at vi via vores indkøbskraft skaffer vores kunder attraktive løsninger. 

Optimale løsninger 

Vores indblik og forhandlingskraft kombinerer vi med et unikt indblik i data og evidens på tværs af brancher. Vi arbejder kontinuerligt med at reducere risici for at skabe bæredygtige og langvarige relationer bundet i optimale løsninger for den enkelte kunde. 

Dokumentation 

Vi dokumenterer altid vores løsninger, og som ansvarlig for virksomhedens pensions- og sundhedsordning, er du altid sikret, at beslutninger kan dokumenteres overfor både ledelse og medarbejdere. 

Sikkerhed og ansvar 

Som mægler arbejder vi uvildigt for vores kunder, og ser det som vores vigtigste ansvar at guide vores kunder til at opnå finansiel sikkerhed både for virksomheden og medarbejderne.

Oversigt over pensionsplan

Muligheder i pensionsmarkedet

Fuld konkurrence

Vi ser fortsat stor konkurrence mellem de forskellige udbydere. Derfor anbefaler vi at konkurrenceudsætte eller genforhandle pensionsordning og sundhedsforsikring, for at sikre at de er konkurrencedygtige og attraktive på både pris og kvalitet. 

Forebyggelse

Indsigt i data og rettidig omhu er for os nøglen til at sikre trivsel og tryghed for medarbejderne. Med baggrund i data og evidens guider vi vores kunder til at sikre, at der forebygges skader, og at de medarbejdere, der bliver syge, hjælpes hurtigst muligt. 

3 parts samarbejde

Hos NORTH tror vi på, at den bedste pensions- og sundhedsordning skabes i samarbejde med selskaberne. Vi ønsker ikke at blive oplevet som konkurrent til selskaberne, men jeres guide, der skaber merværdi til både jer og medarbejderne. 

Gør det nemt og nærværende

Alt for mange synes, at pension er uoverskueligt, og derfor et lavsinteresseområde. Vi guider både jer og medarbejderne via simple tommelfingerregler og løbende opfølgning, som sikrer, at I hele tiden er på rette vej.

Vi er eksperter i pensionsordninger

Djævlen i detaljen 

I et komplekst og foranderligt marked er djævlen i detaljen vigtigere end nogensinde. Selv mindre forskelle i betingelser kan betyde en stor forskel for jer eller medarbejderne. Vi sætter derfor en ære i at guide vores kunder til at vælge de rigtige, individuelle løsninger. 

Risici på tværs af produkter 

Vi inddrager data og viden fra alle relevante leverandører, og bruger det til at sikre unikke løsninger og rådgivning. 

Erfarne folk 

Uddannelse og erfaring er vigtig, når vi guider kunderne. Vi sætter en stor ære i at tiltrække og bevare de dygtigste medarbejdere i branchen. Vi har detaljerede uddannelsesplaner for alle medarbejdere, og er stolte af det store antal kolleger, der har licens. 

Finanstilsynet 

Vi er godkendt som uafhængig forsikringsformidler af Finanstilsynet.

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder, eller hvis du har spørgsmål til pension og livsforsikringer. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning til dine medarbejdere.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Mads Prangsgaard for en uforpligtende snak om pension og livsforsikringer.

Mads kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 28 70 60 74
Skriv til mpr@northrisk.dk

Mads Prangsgaard