Optimer arbejdskapitalen og forøg din virksomheds værdi

NORTHs specialister indenfor Financial Procurement hjælper CFO’en med at opnå den bedst mulige arbejdskapital, det bedste cash flow, den laveste rentemarginal, og de bedste vilkår.

Kontakt os

Overvejer du at blive kunde, men har brug for at vide mere, inden du træffer beslutningen? Kontakt en af vores dygtige rådgivere og lær mere om optimering af arbejdskapital.

Working capital finance er i vækst

capital

Working capital finance produkter

Factoring non-recourse faktura afkøb

Faktura købes af factoring selskab.

Benyttes primært af virksomheder + 200 mio. DKK årlig omsætning.

Virksomheden kan lukke udestående på sin kunde og bogføre som kontanter.

Kredit risikoen er overdraget til factoring selskab.

Rykker procedure kan enten overdrages til factoring selskabet eller forestås af virksomheden, alt efter factoringsselskab som vælges.

Factoring recourse faktura belåning

Factoringselskab udbetaler procentuel værdi af faktura på udstedelsesdato.

Benyttes primært af virksomheder under 200 mio. DKK årlig omsætning.

Resten af fakturaens værdi udbetales ved forfald af faktura.

Behandles som et lån regnskabsmæssigt.

Rykkerprocedure kan overdrages til factoring selskab eller forestås af virksomheden selv.

Supply chain finance

Også kendt som reverse factoring.

Benyttes primært af virksomheder med +1 mia. DKK årlig omsætning.

Bruges af virksomheder til at forlænge betalingsbetingelser.

Virksomheder laver aftale med deres bank om at tilbyde deres leverandører en bekræftet factoring aftale, mod længere betalingsbetingelser.

Intern optimering eller finansielle instrumenter?

working capital

NORTH's proces

Trin 1

Indledende møde og dialog

Indledende dialog vedrørende jeres potentiale. NORTH præsenterer, hvorledes vi kan skabe værdi, gennemsigtighed og optimeringer for jer.

Trin 2

Accept på aftaleindgåelse

Accept af aftalen med NORTH omkring analyse, benchmarking, vurdering og anbefaling.

Trin 3

Analyse af potentiale

I leverer data om jeres kunder, hvorefter vi analyserer dem med henblik på at vurdere det samlede potentiale, der kan realiseres via Factoring non-recourse eller supply chain finance.

Trin 6

De bedste vilkår og priser

NORTH opstiller de forskellige leverandørers tilbud og præsenterer vores anbefaling af, hvilken løsning samt leverandør, vi mener har det bedste match med jeres organisation, behov og forventninger.

Trin 5

Forhandling med leverandør

Der arrangeres møder med de relevante leverandører, hvor analysen og vurderingen præsenteres. I definerer naturligvis suverænt den rolle, som NORTH skal udfylde i processen.

Trin 4

Præsentation af analyse

NORTH præsenterer analysen af jeres kundebase og en vurdering af potentialet.

Factoring non-recourse - Faktura afkøb

Hvorfor benytte factoring non-recourse?

 • Solidetsgraden stiger
 • Afkastningsgraden stiger
 • Likviditetsgraden stiger
 • Reducer finansieringsomkostninger
 • Øget provenue ved salg af virksomhed (Link)

Hvilke virksomheder er det interessant for?

 • Salg i B2B segmentet
 • Omsætning + 200 mio. DKK årligt
 • Kreditstærke kunder
 • Industri med lav grad af tilbageløb
 • Lav-marginal forretning / høj binding af kapital
 • Lav grad af kundespredning

Simplificeret proces

 • Leverandør sender faktura til køber og kopi til factor
  • På fakturaen er der noteret at betaling kun kan ske med indfriende virkning til factoringselskabet
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee og evt. moms
  • Kan være 100% eller 80-90% alt efter udbyderen
 • Køber betaler factor på sidste betalingsfrist dato

Opmærksomhedspunkter

 • Er kontrakten compliant med IFRS 9?
 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Debitor belåning/afkøbsprocent
 • Gebyrstruktur
 • Rentemarginal og diverse gebyrer

Factoring recourse - Faktura belåning

factoring recourse

Hvorfor benytte factoring recourse?

 • Potentiale for større rammer eller bedre finansieringspriser til at supportere driften 

Oplagte factoring cases.

 • Salg i B2B segmentet
 • Vækst virksomheder med begrænset balance og kredit historik
 • Omsætning under 200 mio. DKK årligt
 • Virksomheder med sæsonudsving
 • Stor spredning af kunder som gør factoring non-recourse svær

Simplificeret proces

 • Leverandør sender faktura til køber og kopi til factor
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee og evt. moms.
  • Kan være 100% eller 80-90% alt efter udbyderen
 • Køber betaler leverandøren på sidste betalingsfrist dato
 • Evt. residual betaling udbetales til Leverandøren

Opmærksomhedspunkter

 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Rentemarginal og transaktionsomkostninger
 • Debitorhåndtering?

Supply chain finance

supply chain finance

Hvorfor benytte SCF?

 • Øg din virksomheds finansiering igennem leverandører
 • Støt vigtige leverandører med likviditet uden det er på bekostning af din egen virksomheds likviditet

Oplagte supply chain finance cases.

 • Virksomheder med omsætning +2 mia. DKK årligt
 • Virksomheder som ønsker at forlænge betalingsbetingelser
 • Virksomheder som ønsker at sikre strategisk vigtige leverandører
 • ESG motiverede virksomheder som ønsker at belønne ”grønne” leverandører

Simplificeret proces

 • Køber ønsker at forlænge betalingsbetingelser og tilbyder via sin bank supply chain finance til sine leverandører
 • Leverandør sender faktura til køber
 • Køber godkender faktura og uploader til factor
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee
 • Køber betaler factor på sidste betalingsfrist dato

Opmærksomhedspunkter

 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Geografisk scopes
 • Rentemarginal
 • Kontrakter for køber og leverandør, skal understøtte true sale

Case vedrørende afkøb af fakturaer

working capital resultatopgørelse
working capital nøgletal

Ved virksomhedssalg

Når virksomheder handles, er det kutyme, at virksomheden handles uden gæld. Dog er factoring non-recourse en off-balancefinansiering, som i mange tilfælde er med til at understøtte salget, og derfor bliver der normalt ikke lavet modregning i arbejdskapitalen. Aftalen skal imidlertid helst være indgået minimum ét til to regnskaber inden salget af virksomheden for at sikre, at det ikke vurderes som en gældsætning. I denne case ville ejeren kunne opnå 70 millioner DKK mere i provenue ved den endelige overdragelse ifm. virksomhedssalget.  

Læs mere om hvordan salg af fakturaer giver højere værdi ved salg her.

Brug Norths ekspertise og erfaring til at gøre SCF og factoring en succes

Forskellen på succes af NWC for virksomheder, som benytter SCF eller factoring, er mængden af ressourcer.

1

Vælg en udbyder som teknisk passer til jeres setup og geografiske ambition.

NORTH sikrer det rigtige setup.

 • Reducerer interne omkostninger fra FTE
 • Reducerer risikoen for fejl valg
 • Reducerer risikoen for revisor anmærkninger
 • Reducerer kontrakt risici

2

Få den bedste pris som understøtter jeres business case.

NORTH sikrer bedste priser.

 • Priserne kan variere meget, men NORTHs erfaring med bankforhandling sikrer jer de bedste priser 
 • Vores argumentation bygger på tidligere cases men også vores viden om bankernes prisfastsættelses-modeller

3

Afstem med banken hvad de stiller med af ressourcer til at få programmet i gang og til efterfølgende at vækste det.

NORTH vækster jeres program.

 • Supply chain finance programmer får sjældent mere end 10 leverandører på deres programmer
 • Factoring med 100% afkøb kan være begrænset af bankernes ønske om at kreditvurdere 

4

Få afstemt de nye processer som bankens systemer vil kræve internt.

NORTH sikrer den rigtige implementering

 • Når først SCF eller factoring bliver implementeret, viser der sig ofte at være problemer med den operationelle implementering. Det skader virksomheden, ligesom der skabes unødvendige gener for dem, som ikke bliver målt på succesen af working capital 

Stærke, erfarne kompetencer i Financial Procurement

Vores eksperter har mange års erfaring i den finansielle sektor samt betalingsmarkedet, hvor de har udfærdiget et stort antal betalings- og finansielle løsninger. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi har guidet og hjulpet +100 virksomheder med at opnå bedre finansielle løsninger og priser – og du kan også møde vores kompetente team.