Optimering af arbejdskapital

Working capital finance er i vækst

capital

Intern optimering eller finansielle instrumenter?

working capital

Working capital finance produkter

Factoring non-recourse faktura afkøb

Faktura købes af factoring selskab.

Benyttes primært af virksomheder + 200 mio. DKK årlig omsætning.

Virksomheden kan lukke udestående på sin kunde og bogføre som kontanter.

Kredit risikoen er overdraget til factoring selskab.

Rykker procedure kan enten overdrages til factoring selskabet eller forestås af virksomheden, alt efter factoringsselskab som vælges.

Factoring recourse faktura belåning

Factoringselskab udbetaler procentuel værdi af faktura på udstedelsesdato.

Benyttes primært af virksomheder under 200 mio. DKK årlig omsætning.

Resten af fakturaens værdi udbetales ved forfald af faktura.

Behandles som et lån regnskabsmæssigt.

Rykkerprocedure kan overdrages til factoring selskab eller forestås af virksomheden selv.

Supply chain finance

Også kendt som reverse factoring.

Benyttes primært af virksomheder med +1 mia. DKK årlig omsætning.

Bruges af virksomheder til at forlænge betalingsbetingelser.

Virksomheder laver aftale med deres bank om at tilbyde deres leverandører en bekræftet factoring aftale, mod længere betalingsbetingelser.

Factoring non-recourse - Faktura afkøb

Hvorfor benytte factoring non-recourse?

 • Solidetsgraden stiger
 • Afkastningsgraden stiger
 • Likviditetsgraden stiger
 • Reducer finansieringsomkostninger
 • Øget provenue ved salg af virksomhed (Link)

Hvilke virksomheder er det interessant for?

 • Salg i B2B segmentet
 • Omsætning + 200 mio. DKK årligt
 • Kreditstærke kunder
 • Industri med lav grad af tilbageløb
 • Lav-marginal forretning / høj binding af kapital
 • Lav grad af kundespredning

Simplificeret proces

 • Leverandør sender faktura til køber og kopi til factor
  • På fakturaen er der noteret at betaling kun kan ske med indfriende virkning til factoringselskabet
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee og evt. moms
  • Kan være 100% eller 80-90% alt efter udbyderen
 • Køber betaler factor på sidste betalingsfrist dato

Opmærksomhedspunkter

 • Er kontrakten compliant med IFRS 9?
 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Debitor belåning/afkøbsprocent
 • Gebyrstruktur
 • Rentemarginal og diverse gebyrer

Factoring recourse - Faktura belåning

factoring recourse

Hvorfor benytte factoring recourse?

 • Potentiale for større rammer eller bedre finansieringspriser til at supporterer driften

Oplagte factoring cases.

 • Salg i B2B segmentet
 • Vækst virksomheder med begrænset balance og kredit historik
 • Omsætning under 200 mio. DKK årligt
 • Virksomheder med sæsonudsving
 • Stor spredning af kunder som gør factoring non-recourse svær

Simplificeret proces

 • Leverandør sender faktura til køber og kopi til factor
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee og evt. moms.
  • Kan være 100% eller 80-90% alt efter udbyderen
 • Køber betaler leverandøren på sidste betalingsfrist dato
 • Evt. residual betaling udbetales til Leverandøren

Opmærksomhedspunkter

 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Rentemarginal og transaktionsomkostninger
 • Debitorhåndtering?

Supply chain finance

supply chain finance

Hvorfor benytte SCF?

 • Øg din virksomheds finansiering igennem leverandører
 • Støt vigtige leverandører med likviditet uden det er på bekostning af din egen virksomheds likviditet

Oplagte supply chain finance cases.

 • Virksomheder med omsætning +2 mia. DKK årligt
 • Virksomheder som ønsker at forlænge betalingsbetingelser
 • Virksomheder som ønsker at sikre strategisk vigtige leverandører
 • ESG motiverede virksomheder som ønsker at belønne ”grønne” leverandører

Simplificeret proces

 • Køber ønsker at forlænge betalingsbetingelser og tilbyder via sin bank supply chain finance til sine leverandører
 • Leverandør sender faktura til køber
 • Køber godkender faktura og uploader til factor
 • Factor betaler leverandøren minus discount fee
 • Køber betaler factor på sidste betalingsfrist dato

Opmærksomhedspunkter

 • Hvordan er integrationsmulighederne
 • Afstemningsfiler
 • Geografisk scopes
 • Rentemarginal
 • Kontrakter for køber og leverandør, skal understøtte true sale

Case vedrørende afkøb af fakturaer

working capital resultatopgørelse
working capital nøgletal

Ved virksomhedssalg

Når virksomheder handles er det normal kotyme at virksomheden handles uden gæld. Dog er factoring non-recourse en off-balance finansiering, som i mange tilfælde er med til at understøtte salget og derfor bliver der normalt ikke lavet modregning i arbejdskapitalen. 

Dog skal aftalen helst være indgået minimum et til to regnskaber inden salget af virksomheden for at det ikke vurderes som en gældsætning. 

I denne case, hvis virksomheden blev handlet, ville ejer kunne opnå 70 mDKK mere i provenue ved den endelige overdragelse i virksomhedssalget.

Læs mere om hvordan salg af fakturaer giver højere værdi ved salg her.

Brug Norths ekspertise og erfaring til at gøre SCF og factoring en succes

Forskellen på succes af NWC for virksomheder, som benytter SCF eller factoring er mængden af ressourcer.

1

Vælg en udbyder som teknisk passer til jeres setup og geografiske ambition.

NORTH sikrer det rigtige setup.

 • Reducerer interne omkostninger fra FTE
 • Reducerer risikoen for fejl valg
 • Reducerer risikoen for revisor anmærkninger
 • Reducerer kontrakt risici

2

Få den bedste pris som understøtter jeres business case.

NORTH sikrer bedste priser.

 • Priserne kan variere meget og Norths erfaring med bank forhandling kan sikre jer de bedste priser
 • Vores argumentation bygger på tidligere cases men også vores viden om bankernes prisfastsættelses-modeller

3

Afstem med banken hvad de stiller med af ressourcer til at få programmet i gang og til efterfølgende at vækste det.

NORTH vækster jeres program.

 • Supply chain finance programmer får sjældent mere end 10 leverandører på deres programmer
 • Factoring med 100% afkøb kan være begrænset af bankernes ønske om at kreditvurderer

4

Få afstemt de nye processer som bankens systemer vil kræve internt.

NORTH sikrer ordentlig implementering.

 • Når først SCF eller factoring bliver implementeret så viser der ofte problemer med den operationelle implementering hvilket skader både virksomheden og skaber unødvendigt gener for dem som ikke bliver målt på succesen af wokring capital

Kompetencer i Financial Procurement

Mød teamet i Financial Procurement. Vores eksperter har mange års erfaring i den finansielle sektor samt betalingsmarkedet, og har udfærdiget adskillige betalings- og finansielle løsninger. Vi har guidet og hjulpet +100 virksomheder med at opnå bedre finansielle løsninger og priser. Se nogle af de mange virksomheder vi har hjulpet med at opnå bedre finansielle løsninger og priser.

NORTH proces

Trin 1

Indledende møde og dialog

Indledende dialog vedrørende potentiale. NORTH præsenterer, hvorledes NORTH kan skabe værdi, gennemsigtighed og optimeringer for jer.

Trin 2

Accept på aftaleindgåelse

Kunden accepterer aftaleindgåelsen med North omkring analyse, benchmarking, vurdering og anbefaling.

Trin 3

Analyse af potentiale

Kunden leverer data om sine kunder. NORTH analyserer disse med henblik på at vurderer det samlede potentiale som kan opnås via Factoring non-recourse eller supply chain finance.

Trin 6

De bedste vilkår og priser

NORTH opstiller de forskellige leverandørers tilbud og kommer med vores anbefaling af hvilken løsning samt leverandør, som vi mener bedst passer til kunden.

Trin 5

Forhandling med leverandør

Der arrangeres møde med relevante leverandører, hvor NORTHs analyse og vurdering præsenteres. NORTHs rolle afstemmes med kunden, som naturligvis afgør denne.

Trin 4

Præsentation af analyse

NORTH præsenterer analysen af kundens kundebase og kommer med vores vurdering af hvad vi mener der kan opnås.

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi sikrer, at du opnår de ideelle individuelle finansielle løsninger til bedst mulig pris.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Mads Prangsgaard for en uforpligtende snak om dine finansielle løsninger.

Mads kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 28 70 60 74
Skriv til mpr@northrisk.dk

Mads Prangsgaard