Realkreditlån til andelsbolig-foreninger

Vi har solid erfaring med at hjælpe andelsboligforeninger, som har problemer med finansieringen eller skal optage nye lån.

Vi hjælper med at sikre jer en sund økonomi

Andelsboligforeningen har ofte mulighed for at låne på bedre vilkår end den enkelte andelshaver. En sund, sikker og velplejet belåning i foreningen giver en god forening, hvor lejlighederne er gode at bo i og nemme at handle.

Den fælles økonomi og finansiering er to af fordelene med en andelsbolig – men er også med til at gøre det kompliceret for medlemmer og bestyrelse.

Træf de rigtige valg med en finansiel strategi

En del andelsboligforeninger har desværre problematiske lån og ondt i økonomien. Men langt de fleste andelsboligforeninger er heldigvis sunde og solvente, og har gennem mange år udnyttet den lave rente til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Men de færreste andelsboligforeninger har en strategi for, hvordan realkreditbelåningen skal indgå i deres fremtidige økonomi.

I vores samarbejde med andelsboligforeninger begynder vi med en analyse af foreningens finansielle historik, ejendommens stand og situation og andelshavernes sammensætning. På den baggrund formulerer vi sammen med foreningen en finansiel strategi for, hvilke type lån foreningen skal have, hvordan disse lån skal passes over tid, og hvordan foreningen skal finansiere vedligeholdelse m.m.

Vi har også gode erfaringer med at forhandle bidragssatsen ned og holde øje med, at den bliver på det lavest mulige niveau.

møde

Problematisk belåning​

Har jeres forening en problematisk situation med uhensigtsmæssige lån eller vanskeligheder med at optage nye lån, kan NORTH bistå med specialist-rådgivning.

Jeres fordele hos NORTH

Vi holder øje med markedet og dine lån

Vi har udviklet et system, der konstant overvåger bevægelserne i obligationsmarkedet, der ligger til grund for jeres realkreditlån.

Vi sørger for, at I altid kan få det bedste realkreditlån

Vi kontakter jer, så snart renten stiger eller falder så meget, at en omlægning er til fordel for jer - vel at mærke når alle omkostninger er betalt.

Vi kan hjælpe med en finansiel strategi

En finansiel strategi kan hjælpe jer med at træffe de rigtige valg med hensyn til finansiering og økonomi generelt. Se mere her.

North mobil

Så nemt starter i

Trin 1

I møder os.

Vi holder et møde, hvor I hører om vores muligheder for at sikre, at I altid har den mest fordelagtige belåning.

Trin 2

I får et abonnement.

Vi indgår et samarbejde, hvor I betaler et abonnement, som dækker alle udgifter til overvågning og rådgivning om optimering af jeres finansiering.

Trin 3

I får de rigtige lån.

Vi holder øje med renter og kurser på de obligationer, der ligger til grund for jeres realkreditlån og hjælper jer når nye lån skal optages.

Trin 4

I sparer penge.

Vi forhandler med banker og realkreditforeninger for at holde jeres bidragssatser og gebyrer lavest mulige.

Ofte stillede spørgsmål

Første indledende møde er gratis og uforpligtende. Herefter betaler I et årligt kontingent på 5.000 kr. for overvågning og rådgivning af foreningens finansiering. Ved hjemtagelse og omlægning af lån har vi et honorar på 0,1 % af hovedstolen, minimum 20.000 kr.

Ved særlige komplekse sager opkræves 1.750 kr. pr. time efter nærmere aftale.

Vi har stor erfaring i at forhandle omkostningerne ned for andelsboligforeninger – særligt bidragssatsen og gebyrer i forbindelse med optagelse af lån. For dette arbejde betaler I kun halvdelen af første års besparelse til os.

Vi har solid erfaring med at hjælpe andelsboligforeninger, som har problemer med finansieringen eller skal optage nye lån.

Vi kan bistå foreningen som finansiel rådgiver for bestyrelsen, på generalforsamlingen eller i forhandling med bank og kreditforening. Vores bistand omfatter blandt andet følgende områder:

  • Optagelse af nyt lån – også i forbindelse med byggesag
  • Omlægning og optimering af eksisterende lån
  • Ny finansiering ved udløb af afdragsfrihed
  • Ny finansiering ved indfrielse af renteswap
  • Udbud af foreningens samlede finansiering til flere banker