Realkreditlån til andelsboligforeninger

Vi hjælper med at sikre jer en sund økonomi

Andelsboligforeningen har ofte mulighed for at låne på bedre vilkår end den enkelte andelshaver. En sund, sikker og velplejet belåning i foreningen giver en god forening, hvor lejlighederne er gode at bo i og nemme at handle.

Den fælles økonomi og finansiering er to af fordelene med en andelsbolig – men er også med til at gøre det kompliceret for medlemmer og bestyrelse.

Træf de rigtige valg med en finansiel strategi

Mange andelsboligforeninger har desværre problematiske lån og ondt i økonomien. De værste eksempler handler om, at foreningen er blevet rådgivet til at bruge finansielle redskaber som renteswap, som har bragt dem på fallittens rand.

Langt de fleste andelsboligforeninger er heldigvis sunde og solvente, og mange har gennem mange år udnyttet den lave rente til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Men de færreste andelsboligforeninger har en strategi for, hvordan realkreditbelåningen skal indgå i deres fremtidige økonomi.

I vores samarbejde med andelsboligforeninger begynder vi med en analyse af foreningens finansielle historik, ejendommens stand og situation og andelshavernes sammensætning. På den baggrund formulerer vi sammen med foreningen en finansiel strategi for, hvilke type lån foreningen skal have, hvordan disse lån skal passes over tid, og hvordan foreningen skal finansiere vedligeholdelse m.m.

Vi har også gode erfaringer med samarbejde med selvadministrerende foreninger, hvor vi har hjulpet med at forhandle bidragssatsen ned og holde øje med, at den bliver på det lavest mulige niveau.

Problematisk belåning

Har jeres forening en problematisk situation med uhensigtsmæssige lån eller vanskeligheder med at optage nye lån, kan North bistå med specialist rådgivning.

Jeres fordele hos North

Vi holder øje med markedet og dine lån

Vi har udviklet et system, der konstant overvåger bevægelserne i obligationsmarkedet, der ligger til grund for jeres realkreditlån.

Vi sørger for, at I altid kan få det bedste realkreditlån

Vi kontakter jer, så snart renten stiger eller falder så meget, at en omlægning er til fordel for jer - vel at mærke når alle omkostninger er betalt.

Vi kan hjælpe med en finansiel strategi

En finansiel strategi kan hjælpe jer med at træffe de rigtige valg med hensyn til finansiering og økonomi generelt. Se mere her.

North mobil

Så nemt starter I med at spare penge

Trin 1

I møder os.

Vi holder et møde, hvor I hører om vores muligheder for at sikre, at I altid har den mest fordelagtige belåning. Vi deltager gerne i jeres bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger.

Trin 2

I får et abonnement.

Vi indgår et samarbejde, hvor I betaler et abonnement, som dækker alle udgifter til overvågning og rådgivning om optimering af jeres fastforrentede realkreditlån.

Trin 3

I får passet jeres lån.

Vi holder øje med renter og kurser på de obligationer, der ligger til grund for jeres realkreditlån.

Trin 4

I sparer penge.

Vi kontakter jer, så snart I med fordel kan omlægge jeres lån. Det eneste I skal gøre, er at tage telefonen, når vi ringer.

Ofte stillede spørgsmål

Første indledende møde er gratis og uforpligtende. Herefter betaler I et kontingent for overvågning af foreningens realkreditlån på 200 kr. om måneden, som opkræves halvårligt den 1/5 og 1/11. Ved omlægning af lån har vi et honorar på 10.000 kr. + 1 promille af hovedstolen på det realkreditlån som optages.

Andre ydelser som rådgivning, økonomisk gennemgang, byggesager, klargøring af materiale til indkaldelse og deltagelse på generalforsamling koster 1.250 kr. pr. time. Hvis rådgivning fx betyder, at foreningens lån omlægges, modregner vi naturligvis betalingen for dette i gebyret for låneomlægningen.

Vi har stor erfaring i at forhandle omkostningerne ned for andelsboligforeninger – særligt bidragssatsen i forbindelse med låneomlægninger. Ønsker I, at vi også gør det for jer, betaler I blot halvdelen af første års besparelse til North.

En del andelsboligforeninger er kommet i økonomisk klemme siden finanskrisen. Nogle blev måske købt lidt for dyrt. Men især har mange haft urealistiske budgetter og valgt finansielle løsninger, der har vist sig at blive meget dyre.

I North har vi solid erfaring med at hjælpe andelsboligforeninger, som har problemer med finansieringen eller skal optage nye lån.

Vi kan bistå foreningen som finansiel rådgiver for bestyrelsen, på generalforsamlingen eller i forhandling med bank og kreditforening. Vores bistand ydes som regel på timebasis efter behov, og omfatter blandt andet følgende områder:

  • Optagelse af nyt lån – også i forbindelse med byggesag
  • Omlægning og optimering af eksisterende lån
  • Ny finansiering ved udløb af afdragsfrihed
  • Ny finansiering ved udløb af renteswap
  • Udbud af foreningens samlede finansiering til flere banker

 

Bistand i en lånesag vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget. Timesatsen er 1.250 kr. Typisk vil honoraret ligge mellem 12.000 og 25.000 kr. afhængig af, hvor kompliceret sagen er.

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder, eller hvis du har spørgsmål til omlægning af realkreditlån. Du skal have et realkreditlån på over 1 mill. kr.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt Peder Bay-Jensen for en uforpligtende snak om dit realkreditlån.

Peder kan træffes man – fre kl. 9 – 16.

Ring 33 13 79 50
Skriv til realkredit@northrisk.dk

Peder Bay-Jensen