Vores rådgivere inden for erhvervsforsikring navigerer dig sikkert gennem en kompleks verden

Fordi verden har ændret sig markant, har vi udviklet metoden The NORTH Way. Den sikrer dig både mindre risiko og bedre vilkår.

En helt ny tilgang til erhvervsforsikring

Kompleksiteten i verden øges konstant – og det samme gør det risikobillede, der møder din virksomhed. Hos NORTH ved vi, at den udvikling kræver en helt ny tilgang til forsikringer. Derfor har vi udviklet metoden The NORTH Way, der giver dig langt større overblik og transparens – så vi sammen med dig kan vælge præcis de forsikringer, der giver din virksomhed både mindre risiko og bedre vilkår.

The NORTH Way - Erhvervsforsikringer

Risikoanalyse: Hos NORTH lægger vi stor vægt på at analysere din virksomheds unikke situation – gennem virksomhedsbesøg, samtaler, gennemgang af nuværende aftaler og forudgående informations- og dataindsamling. Fordi vi ved, at den stærke analyse er præcis det, der danner fundamentet for en optimal risikostyring.

Risikovurdering: Vores omfattende analyse gør os i stand til at vurdere virksomhedens risikoprofil i detaljen, så vi både kan identificere nye forebyggende initiativer og komme med bud på, hvordan du forbedrer jeres nuværende løsninger. Det giver os samlet set et solidt udgangspunkt for den videre dialog med forsikringsselskaberne. 

Risikoanbefaling: Med afsæt i vores solide kendskab til virksomhed og den gennemarbejdede risikoprofil forhandler vi med forsikringsselskaberne. Efterfølgende præsenterer vi dig for de anbefalinger til løsninger, der stemmer bedst overens med virksomhedens situation og behov.

Risikoovervågning: Som kunde hos NORTH drager din virksomhed fordel af, at vi konstant overvåger markedet. Det betyder, at vi informerer dig med det samme, når nye muligheder for besparelser og bedre vilkår opstår.

North kompas

Vi tilbyder erhvervsforsikringer inden for fire områder

byggeplads med kraner

Industri og erhverv

Dyb indsigt i kundernes behov, ønsker og krav – nationalt og internationalt.

Læs mere…

bygning

Bolig og ejendomme

Et samarbejde bygget på åbenhed, tillid og et højt informationsniveau.

Læs mere…

Fagfolk der kravler op ad en vindmølle

Offentlig og forsyning

Med stor erfaring og styr på udbudsprocesser skaber vi sikkerhed og overblik.

Læs mere…

erhvervsfolk omkring et bord

Mergers & Acquisitions

Reducerer transaktionsrisici og beskytter investeringen for både køber og sælger.

Læs mere…

Ansvarsforsikring

Som forsikringsrådgivere, skal vi følge udviklingen i verden tæt, da det har stor betydning for din risikoafdækning, i en stadig mere kompleks virkelighed.

Vi står sammen med dig og hjælper med at skabe et bedre overblik, håndtere udfordringer og afdække muligheder i forsikringsmarkedet. Lokalt som globalt, ikke mindst i samarbejde med vores globale strategiske samarbejdspartnere.

Arbejdsskadeforsikring

I NORTH forsøger vi at skabe en tæt dialog og vidensdeling med vores kunder, når der sker ny praksis og lovgivning på markedet.

Corona-pandemien kom bag på alle, og gav anledning til nye problemstillinger til arbejdsskade, som ingen på stående fod havde svarene på. 

Vi følger altid tæt den enkelte sag, og laver en prognose for sagens udfald, således at vores kunder har en indikation af, hvad deres risiko er. 

NORTH erhvervsforsikringer

Som risk guides inden for forsikring, foretager vi en dybdegående analyse af din virksomhed med udgangspunkt i virksomhedens nuværende risikoprofil. Vi kommer med forslag til forebyggelsesinitiativer, som skaber en ny og bedre risikoprofil. Vi forsikrer nemlig ikke bare, men præsenterer også en række forslag til forebyggelsesinitiativer, og på baggrund af dem, kan vi gå til forsikringsselskaberne med et retvisende billede af din virksomheds situation og dækningsbehov, som i den sidste ende giver dem de bedste forudsætninger for at tilbyde den rigtige forsikringsdækning og præmie. 

NORTH kulturen

Innovative

Som kunde hos NORTH vil man opleve, at vi er innovative, fordi vi altid har flere og nyere ydelser til vores kunder.

Strategiske

Hos NORTH bliver du mødt af en second to none service og guidance, der grundigt sætter dig ind i den nuværende situation, og tænker fremsynet og helhedsorienteret, når anbefalingen præsenteres.

Værdiskabende

Som din uvildige guide er din tilfredshed og målindfrielse vores førsteprioritet, samtidig med at vi aldrig foretager os noget, som kun skaber værdi på papiret.

1 %
af vores kunder siger

at vi har en god forståelse for deres virksomheds problemstillinger.

1 %
af vores kunder siger

at vi hver dag giver dem den støtte og hjælp de forventer.

1 %
af vores kunder siger

at vores medarbejdere lever op til deres faglige og serviceringsmæssige krav.

1 %
omsætningsvækst

i gennemsnit fortæller os, at kunderne anerkender NORTH metoden.

Hvad er Cyberforsikring?

Alt for mange bestyrelser og virksomheder lukker øjnene og håber, at lige præcis deres virksomhed er heldig og styrer udenom cyberkriminalitet. Men det gør den nok ikke. For som Misha Glenny, forfatter til flere bøger om cyberkriminalitet, siger: ”Der findes to slags virksomheder. Dem der ved, de er blevet hacket, og dem, der endnu ikke ved det”.

Bestyrelse og ledelse er derfor nødt til at erkende, at de virksomheder, de har fået ansvar for, ikke er 100 procent sikre, og aldrig vil blive det. Alle virksomheder, private eller offentlige, risikerer tab som følge af datakriminalitet. Kontakt os og hør nærmere.