Vores rådgivere inden for erhvervsforsikring navigerer dig sikkert gennem en kompleks verden

Fordi verden har ændret sig markant, har vi udviklet metoden The NORTH Way. Den sikrer dig både mindre risiko og bedre vilkår.

En helt ny tilgang til erhvervsforsikring

Kompleksiteten i verden øges konstant – og det samme gør det risikobillede, der møder din virksomhed. Hos NORTH ved vi, at den udvikling kræver en helt ny tilgang til forsikringer. Derfor har vi udviklet metoden The NORTH Way, der giver dig langt større overblik og transparens – så vi sammen med dig kan vælge præcis de forsikringer, der giver din virksomhed både mindre risiko og bedre vilkår.

The NORTH Way - Erhvervsforsikringer

Analyse: Hos NORTH lægger vi stor vægt på at analysere din virksomheds unikke situation – gennem virksomhedsbesøg, samtaler, gennemgang af nuværende aftaler og forudgående informations- og dataindsamling. Fordi vi ved, at den stærke analyse er præcis det, der danner fundamentet for en optimal risikostyring.

Vurdering: Vores omfattende analyse gør os i stand til at vurdere virksomhedens risikoprofil i detaljen, så vi både kan identificere nye forebyggende initiativer og komme med bud på, hvordan du forbedrer jeres nuværende løsninger. Det giver os samlet set et solidt udgangspunkt for den videre dialog med forsikringsselskaberne. 

Anbefaling: Med afsæt i vores solide kendskab til virksomhed og den gennemarbejdede risikoprofil forhandler vi med forsikringsselskaberne. Efterfølgende præsenterer vi dig for de anbefalinger til løsninger, der stemmer bedst overens med virksomhedens situation og behov.

Overvågning: Som kunde hos NORTH drager din virksomhed fordel af, at vi konstant overvåger markedet. Det betyder, at vi informerer dig med det samme, når nye muligheder for besparelser og bedre vilkår opstår.

North kompas

Vi tilbyder erhvervsforsikringer inden for fire områder

byggeplads med kraner

Industri og erhverv

Dyb indsigt i kundernes behov, ønsker og krav – nationalt og internationalt.

Læs mere…

bygning

Bolig og ejendomme

Et samarbejde bygget på åbenhed, tillid og et højt informationsniveau.

Læs mere…

Fagfolk der kravler op ad en vindmølle

Offentlig og forsyning

Med stor erfaring og styr på udbudsprocesser skaber vi sikkerhed og overblik.

Læs mere…

erhvervsfolk omkring et bord

Mergers & Acquisitions

Reducerer transaktionsrisici og beskytter investeringen for både køber og sælger.

Læs mere…

af vores kunder siger
1 %

at vi har en god forståelse for deres virksomheds problemstillinger.

af vores kunder siger
1 %

at vi hver dag giver dem den støtte og hjælp, de forventer.

af vores kunder siger
1 %
at vores medarbejdere lever op til deres faglige og serviceringsmæssige standarder.
omsætningsvækst
1 %
fortæller os, at NORTH-metoden udfylder et hul i markedet.

NORTH erhvervsforsikringer

Som din personlige risk guide inden for forsikring foretager vi en dybdegående analyse af din virksomhed med udgangspunkt i dens nuværende risikoprofil. Vi præsenterer forslag til forebyggelsesinitiativer, der giver din virksomhed en ny og meget bedre risikoprofil. Det betyder, at forsikringsselskaberne får et langt mere retvisende billede af din virksomheds situation og dækningsbehov, hvilket i sidste ende giver dem de bedste forudsætninger for at tilbyde dig den helt rigtige forsikringsdækning og præmie.  

NORTH kulturen

Innovative

Som kunde hos NORTH vil du opleve, at vi altid kan tilbyde dig et stort udvalg af nye, innovative løsninger, der giver dig mindre risiko og bedre vilkår.

Strategiske

Hos NORTH bliver du mødt af en verdensklasse-service og vejledning. Det sikrer, at du bliver sat grundigt ind i dit nuværende risikobillede og bliver præsenteret for et fremsynet og helhedsorienteret forsikringsprogram.

Værdiskabende

Som din uvildige guide er din tilfredshed og målindfrielse NORTHs førsteprioritet. Derfor får du også garanti for, at vi kun igangsætter aktiviteter, når de skaber værdi for din virksomhed.