Vi er markedsledere inden for financial procurement – i 99% af projekterne leverer vi besparelser

Med The NORTH Way guider vi dig sikkert gennem det komplekse og risikofyldte betalingsmarked, så du kan optimere dine finansielle produkter, betalingsløsninger og betalingsaftaler.

NORTH giver dig overblik og transparens

Den finansielle sektor og betalingsmarkedet er præget af høj risiko og stor kompleksitet. Derfor er der brug for dén dybe indsigt og erfaring, som vores uvildige eksperter inden for financial procurement stiller til rådighed for dig og din virksomhed. Det betyder nemlig langt bedre overblik og meget større transparens, som i samspil med vores gennemtestede metode, The NORTH Way, effektivt guider dig til en solid optimering af dine finansielle produkter, betalingsløsninger og betalingsaftaler. Hvad enten du er en stor eller mellemstor virksomhed, en kapitalfond eller en forening.  

Vores rådgivning har bidraget til væsentlige optimeringer af finansielle løsninger og priser – også inden for FinTech. Samtidig kan du vælge, at vi skal rådgive dig med afsæt i et resultatafhængigt honorar, så vi har præcis samme interesse som dig og din virksomhed. Vores udgangspunkt er, at der altid kan opnås værdi og en bedre bundlinje ved en uvildig vurdering og benchmarking. 

Uvildige eksperter i finansielle løsninger

Inden for finansielle produkter rådgiver vi som risk guides om finansielle løsninger og priser, baseret på unik indsigt og erfaring indenfor den finansielle sektor og betalingsmarkedet, som ellers kan være præget af kompleksitet og risiko. Vi analyserer og vurderer jeres nuværende aftaler, og præsenterer deres muligheder, samt bistår i den efterfølgende forhandling med banken eller den finansielle aktør. Vores rådgivning har bidraget til væsentlige optimeringer af finansielle løsninger og priser, hvilket sker med afsæt i vores kompetencer og indsigt i markedet. Vi er drevet af resultater for vores kunder. Vi tilbyder derfor resultatafhængigt honorar, hvormed vi har eksakt samme interesse som virksomheden. Vi er sikre på, at der altid kan opnås værdi ved en uvildig vurdering og benchmarking.

The NORTH Way - Financial Procurement

Analyse: Hos NORTH har vi en årelang erfaring og indsigt i markedet for bank-, betalings- og finansielle aftaler. Derfor er vi ekstraordinært dygtige til at analysere din virksomheds nuværende aftaler, så vi sammen kan identificere nye muligheder for både bedre løsninger og besparelser.

Vurdering: Vi skaber en solid vurdering af optimeringsmulighederne for dine nuværende bank-, betalings- og finansielle aftaler – og dét uden at din virksomhed samtidig skal afsætte en masse ressourcer til processen. 

Anbefaling: Vi præsenterer altid en gennemarbejdet og velargumenteret anbefaling, som stiller virksomheden stærkt i den videre dialog med jeres finansielle leverandører. Hvis du ønsker det, kan vi naturligvis også bistå jer i forhandlingerne, Så sikrer vi, at I får udnyttet alle muligheder for besparelser og bedre vilkår – og på den måde bliver trækket på virksomhedens egne ressourcer også minimalt.

Overvågning: Som kunde hos NORTH drager du fordel af, at vi konstant overvåger finansmarkedet. Det betyder, at vi informerer dig med det samme, når nye muligheder for besparelser og bedre løsninger opstår.

North kompas

Analyse og benchmarking

Vi foretager en dybdegående analyse og benchmarking af dine betalings- og finansielle aftaler, hvor vi vurderer om du har de rette løsninger, og dernæst om de er optimalt prisfastsat. Denne proces kræver minimal involvering fra din side, idet vi håndterer processen effektivt — samt rekvirerer relevant data. Analyseresultatet præsenteres, hvorefter du tager stilling til næste step i processen, hvilket vil være forhandling eller start på udbud med din nuværende bank, factoringsselskab, betalingsaktør eller leasingselskab. Vi bidrager naturligvis med vores anbefaling.

Analyseområder

Vi er specialister og din finansielle guide inden for følgende områder: Betalingsaftaler, indløsningsaftaler, finansiering, realkredit, leasing, cash management, kortløsninger, valutaomvekslinger, finansielle kontrakter i form af terminsforretninger og optioner, garantier, factoring og afkøb af fakturaer og trade finance. 

Forhandlingsresultater der skaber en bedre bundlinje

Med baggrund i data fra analysen, erfaring og kompetencer fra den finansielle sektor samt betalingsmarkedet, så har vi en unik indsigt i markedet – samt kan vi garantere forhandlingsresultater, der kan være med til at skabe en bedre bundlinje.

Konklusionen er altså oftest, at der er grundlag for signifikante forbedringer i en virksomheds vilkår. Vi tilbyder at varetage forhandlingen med din eksisterende leverandør.

Denne forhandling sker med respekt for det eksisterende forhold – og håndteres naturligvis professionelt. Vores rolle afstemmes forinden da individuelt ud fra virksomhedens ønsker. Vi tilbyder ydermere en løbende uvildig vurdering – samt årlig gennemgang af jeres vilkår, hvor vi fortsat sikrer tilfredsstillende og markedskonforme aftalevilkår.

Betydelig bedre løsninger og vilkår ved vores håndtering og indsigt

Der kan ofte skabes bedre finansielle løsninger og opnås markante besparelser ved et udbud eller rekvirering af tilbud, hvor flere relevante leverandører inddrages, hvilket tillige gælder FinTech-virksomheder.

Vi tilbyder ved nye aftaleindgåelser, udbud eller rekvirering af tilbud at varetage hele processen — herunder udarbejdelse af materialet, rekvirering og gennemgåelse af tilbud samt præsentation, benchmarking og vurdering heraf.

Det er essentielt, at kunden anvender færrest mulige ressourcer i denne proces, hvilket vi er særligt opmærksomme på. Afslutningsvis giver vi vores uvildige individuelle anbefaling til din virksomhed, således du sikres den bedst mulige aftaleindgåelse.

Vi har rådgivet og hjulpet +100 virksomheder med at opnå bedre finansielle løsninger og priser

Økonomichef Kenneth Sørensen udtaler i den forbindelse følgende: ”I et forløb startende med en gennemgang af vores finansielle set-up har vi fra NORTHs side oplevet god og uvildig sparring. Vi havde nogle områder, hvor vi selv havde identificeret behov for at få en vurdering af vores prissætning. I tillæg hertil var NORTH gode til at udfordre os på områder, hvor vi umiddelbart ikke havde vurderet et behov. I fællesskab fik vi derfor fastlagt scopet for den samlede opgave. Vi har oplevet at NORTH er kommet med den nødvendige ekspertise og har vist en evne til at køre en effektiv proces sammen med os og vores finansielle leverandører, der har ført til gode resultater. Kendetegnende for NORTHs bidrag til den proces vi har været igennem, har ligeledes været en vedholdende og stringent proces, solide argumenter for vores påstande samt en respektfuld og saglig dialog med vores finansielle leverandører. Vi er meget tilfredse med forløbet og resultaterne heraf.”

DIN FORSYNING
DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde og Esbjerg kommune der bidrager til effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug. I seneste regnskabsår havde DIN forsyning en nettoomsætning på ca. 850 mio. DKK.

CFO Anne Mette Barfod udtaler i den forbindelse følgende: ”NORTH har hjulpet os ifm. skift af hovedbank. Vi har været glade for at kunne gøre brug af deres brede markedskendskab til at sikre en løsning, der er markedskonform og som løser vores behov for at få penge ud i verdens brændpunkter med kort varsel. NORTH var samtidig hurtige til at sætte sig ind i vores særlige behov og komme med forslag til, hvordan disse kunne løses. Jeg er ikke i tvivl om, at den løsning vi har nu, er bedre end den ville have været, hvis vi ikke havde bedt NORTH om at bistå os.”

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Dansk Flygtningehjælp er en førende, international flygtningeorganisation, der støtter flygtninge med humanitær nødhjælp og beskyttelse hele vejen: under eksil, bosættelse, og integration i et nyt land. Dansk Flygtningehjælp havde i seneste årsregnskab indsamlede midler/ indtægtsskabende aktiviteter for ca. 3,2 mia. DKK.

CFO Henrik Rennison Hansen udtaler i den forbindelse følgende: ”NORTH har rådgivet os omkring en vurdering og optimering af vores factoring – afkøbsprogram. Vi havde en forventning om, at vi havde konkurrencedygtige priser, da vi tidligere selv havde foretaget et udbud, men NORTHs indsigt i markedet, rådgivning og benchmarks gjorde at vi opnåede endnu bedre løsninger og priser, end hvad vi forventede muligt. Som følge af dette så har vi været meget tilfredse med deres arbejde som uvildig part.”

MAKI
Maki er den største legetøj og spil distributør i Norden. Maki distribuerer over 60 større internationale brands til mere end 5000 detailkæder, webshops og forhandlere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I seneste regnskab havde Maki en omsætning på over 500 mio. DKK og et driftsresultat på 63 mio. DKK

”Vi har oplevet FinPro som en betryggende sparringspartner, der har analyseret vores finansielle aftaler med såvel banker som betalingsløsninger, hvorved vi har fået øget indsigt og gennemsigtighed for mulighederne i markedet. Det er vigtigt for foreningen at være sikre på, at alle leverandører til stadighed tilbyder optimale vilkår for foreningen, hvorfor vi har haft stort udbytte af de kompetencer og den indsigt i markedet, som FinPro har. Jeg kan derfor klart anbefale deres uvildige arbejde overfor andre.” — Danmarks Lærerforening

DANMARKS LÆRERFORENING
Danmarks Lærerforening er en af de ældste lønmodtagerorganisationer i Danmark og blev stiftet den 4. maj 1874. Danmarks Lærerforening er en faglig organisation med godt 90.000 medlemmer, som primært udgøres af lærere og skoleleder. Foreningen har til formål at varetage medlemmernes økonomiske, pædagogiske og tjenestelige interesser.

”FinPro har bistået os med en gennemgang og analyse af vores indløsningsaftaler – dertil har de forhandlet på vores vegne. Dette har resulteret i en besparelse, som vi ikke ville være foruden, hvorfor vi er tilfredse med deres rådgivning og resultatskabelse.” — PWT Group

PWT GROUP
PWT Group ejer og driver to herretøjskæder, Tøjeksperten og Wagner, der tilsammen har 146 tøjbutikker i Skandinavien og beskæftiger mere end 375 medarbejdere. Butikkerne sælger en række forskellige brands herunder PWT Groups egne stærke brands såsom bl.a. Lindbergh, Bison, JUNK de LUXE og Morgan. PWT Group omsatte i 2019 for 873 mio. DKK og havde et EBITDA på 159 mio. DKK.

”FinPro har haft den fornødne ekspertise og rådgivet os indenfor dette område. De gjorde dette ved at skabe overblik over de forskellige betalingsløsninger og den dertilhørende omkostning. Gennemsigtigheden er øget væsentligt – og processen har ligeledes medført en markant besparelse, hvilken vi er meget tilfredse med. Dertil styrede FinPro hele processen, hvilket betød, at vores ressourcebrug var meget begrænset. Vi er meget tilfredse med resultaterne samt samarbejdet med FinPro.” — Goodiebox

GOODIEBOX
Goodiebox er en månedlig selvforkælelsesboks med fem-syv beauty-produkter udvalgt fra de mest populære, innovative og trendskabende brands. Goodiebox har over 220.000 medlemmer i mere end 10 lande.

”Vi har været meget tilfreds med forløbet med NORTH, der har analyseret vores factoring-løsning. De har identificeret områder, der kunne optimeres, hvilket efterfølgende er gennemført, således der er opnået ikke uvæsentlige besparelser. Dertil har tidsforbruget fra min side endvidere matchet vores initiale drøftelser, hvilket er væsentligt at medtage i helhedsresultatet. Financial Procurement modtager mine bedste anbefalinger som følge af dette forløb.”

NORIDANE
NoriDane Foods er en handelsvirksomhed som importerer og distribuerer kød. NoriDane Foods handler med kød i 89 lande i hele verdenen med i alt 800 samarbejdspartnere. NoriDane Foods har ca. 80 medarbejdere og NoriDane Foods havde i 2020 en omsætning på 1,3 mia. DKK med et resultat før skat på 20,5 mio. DKK.

”I forbindelse med vores overvejelse om at anvende en ny betalingsaktør har Financial Procurement rådgivet os om løsninger og optimeret prissætningen betydeligt. Dertil har Financial Procurement ligeledes rådgivet os omkring forbrugerfinansiering – afterpay, hvor prissætningen ligeledes med Financial Procurement’s rådgivning blev forbedret betydeligt. Vi har i forbindelse med projektet opnået en væsentlig besparelse, opnået øget gennemsigtighed samt bedre løsninger, hvorfor vi er meget tilfredse med Financial Procurement’s arbejde.”

Zizzi
Zizzi, tidligere kendt som Ball Group, er en virksomhed der fokuserer på modetøj til den selvsikre og moderne kvinde i plus-size segmentet. Zizzi havde i 2020 en omsætning på ca. 657 mio. DKK og har 475 ansatte. Zizzi har webshops i Danmark, Sverige, Finland, Holland, Norge, Tyskland, Østrig, Frankrig og Belgien.  Zizzi har ca. 90 fysiske butikker i Danmark, Finland, Norge og Holland.

”Låneoptagelsen blev på vilkår, der var væsentlig bedre, end vi havde forventet indledningsvis, mens alle øvrige konditioner og fordeling af realkreditlån endvidere blev analyseret, vurderet og forhandlet samt håndteret på professionel vis. Ydermere blev øvrige finansielle aftaler analyseret dybdegående, hvilket sikrede os en signifikant besparelse, som vi ikke ville være foruden, uden at forholdet til bankforbindelsen blev kompromitteret, hvilket selvsagt var vigtigt. North udviste tydelige kompetencer på feltet, hvorfor vi er meget tilfredse – samt naturligvis vil benytte deres kompetencer fremadrettet."

DANSK METAL
Dansk Metalarbejderforbund er en fagforening og faglig A-kasse med ca. 100.000 medlemmer. Dansk Metal er grundlagt i 1888, hvor der er tale om én af de ældste fagforeninger i Danmark.

”FinPro har som uvildig part ageret yderst professionelt, skabt øget transparens – samt forhandlet priser og vilkår, som jeg er meget tilfreds med, idet der er tale om signifikante besparelser. Forhandlingsresultatet indebærer endvidere en lempeligere sikkerhedspakke, hvilket er værd at have in mente. De modtager mine bedste anbefalinger.” — Lars Zinglersen, CEO.

SEC DATACOM GROUP
SEC DataCom Group er en nordisk IT-distributør med selskaber i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I seneste regnskabsår havde SEC DataCom Group en omsætning på 1.085 mio. kr. og et resultat før skat på 12 mio. kr.

“Nissens har anvendt FinPro til rådgivning omkring optimering af finansielle løsninger, aftaler og priser.”

NISSENS
Nissens er en global virksomhed indenfor produktion og salg af køleudstyr til bilbranchen og vindindustrien. I seneste regnskabsår havde Nissens en omsætning på 2 mia. kr. med et EBITDA på 235 mio. kr.

”FinPro udfordrede os på priserne i vores bankaftale og hævdede, at de ikke var markedskonforme ift. hvor attraktiv de vurderede vi var for bankerne. Derfor startede vi en proces, som endte med et udbud af vores bankforretning. Resultatet blev, at vi opnåede en pæn procentuel besparelse uden at skifte bank. FinPro har igennem hele processen været nemt tilgængelige og fagligt kompetente. Vi har hele vejen følt, at det var en god og ordentlig proces. Jeg er overbevist om, at vi ikke havde opnået samme resultat uden FinPro’s viden og medvirken.” — Sten Clemen Andersen, CFO.

EVA SOLO
Eva Solo er en anerkendt dansk designvirksomhed, der er etableret i 1913. I seneste regnskabsår havde Eva Solo et bruttoresultat på 62 mio. kr. med et resultat før skat på 20 mio. kr.

”Hvorfor ikke vælge FinPro? De har igennem processen ageret yderst professionelt og har fokuseret på, at få afdækket vores behov igennem det mest optimale set-up. Det har medført en signifikant besparelse på vores finansielle løsninger, ydermere ved minimal brug af interne ressourcer. Vi agter fortsat at benytte FinPro som finansiel sparringspartner, så vi løbende sikrer det rigtige set-up og konkurrencemæssige priser. På baggrund heraf vil jeg til enhver tid anbefale FinPro!” — Mark Wodstrup Betzer, CFO & COO.

STOFF & STIL
Stoff & Stil har 28 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland med salg af tekstiler og hobbyartikler. Stoff & Stil havde i seneste regnskabsår en omsætning på 350 millioner kr. og et resultat før skat på 11 millioner kr.

“Indledningsvis var jeg forbeholden ved at anvende en uvildig bankmægler, idet jeg forventede, at vi havde de optimale løsninger og en markedskonform prissætning. FinPro’s stærke kompetencer samt store forståelse for de finansielle produkter har givet Second Female et stort udbytte i form af; væsentlig bedre løsninger og lempeligere sikkerhedspakke, transparens og overblik - samt en betydelig forbedring i prissætningen. Selve processen er håndteret professionelt og effektivt fra FinPro’s side.” — Steen Holtermann, CEO.

SECOND FEMALE
Second Female er en nordisk modevirksomhed, som sælger tøj til kvinder. I seneste regnskabsår havde Second Female et bruttoresultat på 23 mio. kr. med et resultat før skat på 14 mio. kr.

“FinPro har overgået mine forventninger – både i forhold til besparelser, men også med henblik på at skabe et tillidsvækkende samarbejde. Min tidsanvendelse i processen har været minimal, hvorfor FinPro har håndteret processen selvstændigt og effektivt; rekvireret data, opstillet og analyseret - og afslutningsvis forhandlet bedre løsninger og vilkår. Der er tale om et tilfredsstillende og udbytterigt forløb, hvorfor FinPro modtager mine bedste anbefalinger.” — Christian Julskov Thulesen, CFO.

TRANSMEDICA
Transmedica er en nordisk sundhedskoncern med en bred vifte af ydelser til sundhedssektorerne i Skandinavien. I seneste regnskabsår havde Transmedica en omsætning på 188 mio. kr. med et resultat før skat på 12 mio. kr.

“FinPro har med deres professionelle tilgang sørget for at vi har fået et helt andet overblik og skabt gennemsigtighed, mens vi endvidere har valgt at ændre flere dele på vores cash management set-up efter deres anbefaling. FinPro har forhandlet væsentlige bedre løsninger og priser for os med vores eksisterende bankforbindelse - og vi har fortsat en konstruktiv og positiv dialog med banken. Jeg har anvendt meget begrænset med ressourcer - og ønsker også fremadrettet at anvende FinPro.” — Ann Kristina Bret, CEO.

V.O.S DESTINATION MANAGEMENT
V.O.S er én af Nordens førende rejsearrangører/incoming-bureauer, som håndterer rejser i Skandinavien, Island og Baltikum. I seneste regnskabsår havde V.O.S et bruttoresultat på 67 mio. kr. med et resultat før skat på 19 mio. kr.

”Vi er meget tilfreds med deres arbejde og udbytte. Hele forløbet er håndteret effektivt og professionelt fra FinPro’s side.” — Claus Østergaard Jensen, CFO.

HT BENDIX
HT Bendix er en handelsvirksomhed, som sælger beslag og tilbehør til møbel- og køkkenindustrien i Danmark og i udlandet. I seneste regnskabsår havde HT Bendix et bruttoresultat på 70 mio. kr. med et resultat før skat på 26 mio. kr.

“FinPro har ageret betroet uvildig finansiel rådgiver, hvor de har skabt stor værdi i analysefasen såvel som i forhandlingerne med leverandørerne, qua deres ekspertise og indsigt indenfor de forskellige finansielle områder. Det har endvidere været befriende at kunne stille andre fagspørgsmål og få svar herpå hurtigt, uden det var en del af processen og opgaven. Der har været tale om en behagelig og værdiskabende proces, hvor jeg er meget tilfreds med resultatet, og derfor gerne anbefaler andre virksomheder at anvende FinPro.” — Simon Jarl Jacobsen, CFO.

AARSTIDERNE
Aarstiderne er en dansk virksomhed, som sælger måltidskasser. Aarstiderne forsøger at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved økologiske måltider, fulde af gode råvarer, smagsoplevelser og nærvær. Aarstiderne havde senest en omsætning på over 660 mio. DKK, og beskæftigede knap 300 ansatte.

``Vores møde med FinPro har bestemt været en positiv oplevelse. Vi skal gerne indrømme, at vi på forhånd var lidt skeptiske i forhold til muligheden for at kunne opnå store besparelser. Men FinPro har med deres store indsigt i bankverdenen medvirket til, at vi har fået forhandlet nye og væsentligt bedre vilkår. Samtidig har det været en meget lærerig proces for os, og vi kan helt klart anbefale FinPro som samarbejdspartner.`` — Bo Søndergaard, Økonomichef.

NOTIO LIVING
Notio Living er en international møbelvirksomhed, som designer og producerer boligmøbler. I seneste regnskabsår havde Notio Living et bruttoresultat på 32 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.

”FinPro's rådgivning har medvirket til, at Phase One har opnået bedre finansielle vilkår. Vi har ligeledes fået et bedre overblik af vores finansielle aftaler samt priser, herunder en væsentlig øget transparens. Forløbet er håndteret tilfredsstillende fra FinPro’s side.” — Martin Høy, CFO.

PHASE ONE
Phase One er en verdensførende leverandør af billedbehandlingssoftware og digitale mellemformat kameraer til professionelle fotografer. I seneste regnskabsår havde Phase One en omsætning på 468 mio. kr. og et resultat før skat på 53 mio. kr.

”FinPro har som uvildig bankmægler rådgivet Uni-tel i forbindelse med forhandlingerne ved et bankudbud. FinPro har rådgivet omkring valg af bankprodukter, herunder skabt øget gennemsigtighed omkring løsninger og priser. Dette har betydet, at Uni-Tel har opnået de bedst mulige løsninger og priser i markedet. FinPro's analyse og vurdering har gjort det let for os at træffe rette beslutning i.f.m. bankudbuddet. Jeg er meget tilfreds med FinPro's arbejde.” — Morten Isaksen, CFO.

UNI-TEL
Uni-tel leverer IP erhvervstelefoni, som tilpasses virksomhedens behov. I seneste regnskabsår havde Uni-tel et bruttoresultat på 28 mio. kr. og et resultat før skat på 10,5 mio. kr.

”FinPro har gennemgået vores finansielle løsninger og via deres rådgivning har vi opnået bedre vilkår. Samarbejdet med FinPro har givet os en bedre indsigt i vores finansielle løsninger og samtidig givet pæne besparelser på det samme setup. Processen med FinPro har forløbet tilfredsstillende, og vi har hele tiden følt os trygge ved, at FinPro behandlede vores samarbejdspartnere ordentligt og professionelt.” — Jonas Haven, Financial Manager.

MESSAGE
MESSAGE er en international modevirksomhed, der designer og distribuerer modetøj i EU, Norge og Nordamerika, samt driver detailkæden MESSAGE med butikker i Danmark og Norge. I seneste regnskabsår havde MESSAGE et bruttoresultat på 80 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.

”Vi har været særdeles tilfredse med forløbet, herunder FinPro’s uvildige arbejde - samt udbyttet ved projektet. FinPro har håndteret projektet effektivt og professionelt.” — Keld Larsen, CFO.

SILVAN
SILVAN er en af Danmarks største forhandlere af gør-det-selv-byggematerialer til private. SILVAN har 42 byggemarkeder fordelt ud over hele Danmark. SILVAN er i dag ejet af den tyske kapitalfond Aurelius. I seneste regnskabsår havde SILVAN en omsætning på 1,6 mia. kr. med et EBITDA på 13 mio. kr.

”Jeg er meget tilfreds med FinPro’s uvildige arbejde. De har øget indsigten væsentligt i vores omkostninger i banken – samt optimeret disse signifikant via en genforhandling, der tillige indeholdt en benchmarking. Jeg kan til enhver tid anbefale andre CFO’s og virksomheder at anvende FinPro, der har optrådt professionelt og ordentligt med saglige argumenter i hele processen. Jeg ser frem til fremadrettet at benytte deres ekspertise.” — Morten Lynge Bjørk, CFO.

ICM SAFETY
ICM Safety er Danmarks største uafhængige leverandør af arbejdsmiljø og sikkerhedsudstyr. ICM Safety sælger bl.a. arbejdstøj (høreværn, fodtøj, sikkerhedsbriller, veste m.m.) samt faldsikring og miljøopbevaring. I seneste regnskabsår havde ICM Safety et bruttoresultat på 82,6 mio. kr. og et resultat før skat på 4,2 mio. kr.

”Vi har anvendt FinPro som uvildig rådgiver til at gennemgå vores bankaftaler. Deres rådgivning har været holistisk, hvor de både har set på vores danske – såvel som internationale bankaftaler. Vi har været meget tilfredse med projektet, hvor vi hele tiden har følt os i sikre hænder, vi er blevet orienteret og spurgt undervejs – og det afslutningsmæssige resultat, i form af øget gennemsigtighed og konkrete besparelser, er vi endvidere tilfredse med, hvorfor projektet har været udbytterigt.” — Jeannett Hvidkjær, CFO.

LTP GROUP
LTP Group producerer tekstiler/varer for tøjbrands samt for møbelproducenter. Virksomheden beskæftiger mere end 2.000 medarbejdere på sine 10 fabrikker og producerer over tre millioner varenumre om året. I seneste regnskabsår havde LTP Group en omsætning på 614 mio. kr. og et resultat før skat på 57 mio. kr.

”Vi ønskede at få en uvildig vurdering af vores valuta-flow, samt en vurdering af øvrige vilkår på de daglige bankforretninger, hvilket FinPro har håndteret på tilfredsstillende vis for os. De har optimeret og genforhandlet priserne, hvilke vi er tilfredse med – og vi har kun oplevet dem som en professionel og kompetent sparringspartner i forløbet.”

STEELSERIES
SteelSeries er førende inden for gamingudstyr med fokus på kvalitet, innovation og funktionalitet. SteelSeries produktportefølje består bl.a. af hovedtelefoner, mus, musemåtter og tastaturer, som sælges globalt. I seneste regnskabsår havde SteelSeries en omsætning på 1,3 mia. kr. med et resultat før skat på 112 mio. kr. SteelSeries er ejet af kapitalfonden Axcel.

”I forbindelse med overvejelser om valg af ny bank har FinPro rådgivet omkring fordele og ulemper ved et bankskifte. FinPro har ligeledes afgivet en konkret vurdering og anbefaling af tilbudte vilkår, løsninger og priser, hvilket er anvendt i bankforhandlingerne. FinPro’s rådgivning har gjort, at vi har opnået gennemsigtighed - og har fået et samlet overblik, hvilket har gjort det let for os at træffe den rette beslutning i.f.m. valg af ny bank.” — Torben Yde, CEO.

GAVEFABRIKKEN
GaveFabrikken har siden 2008 leveret gavekoncepter til danske virksomheder. Med levering af mere end 600.000 julegaver årligt er GaveFabrikken Danmarks største gaveleverandør. I seneste regnskabsår havde GaveFabrikken en omsætning på 178 mio. kr. og et resultat før skat på 17 mio. kr.

”Vi anvender to forskellige banker, og havde svært ved at gennemskue hvorvidt vi havde de bedst mulige løsninger og priser i markedet. FinPro har i denne forbindelse rådgivet os, og bidraget til at vi har fået gennemsigtighed - samt at vi opnået en betydelig besparelse, hvorfor vi er meget tilfredse med forløbet og FinPro’s rådgivning.” — Mette Gordon Vallentin, Finance Director.

KENTAUR
Kentaur designer og producerer arbejdsbeklædning i form af kokketøj, tjenertøj og kliniktøj af høj kvalitet til det europæiske marked. I seneste regnskabsår havde Kentaur et bruttoresultat på 66 mio. kr. og et resultat før skat på 20 mio. kr.

”Vi har anvendt FinPro til optimering af betalingskortløsninger og har været rigtig tilfredse med forløbet, samt har det været meget udbytterigt.” — Mads Bigum, Regnskabschef.

DAGBLADET BØRSEN
Dagbladet Børsen er et medie, som har fokus på erhvervslivet, men dækker også bl.a. samfundsøkonomi og livsstil. Dagbladet Børsen har 107.081 daglige læsere samt har borsen.dk 549.530 unikke brugere. I seneste årsregnskab havde Dagbladet Børsen en omsætning på 288 mio. kr. og et resultat før skat på 48,5 mio. kr.

”FinPro har ageret struktureret og professionelt i hele processen, hvor FinPro har medvirket til skabelsen af et meget tilfredsstillende Reverse Factoring-program, hvilket lever op til vores forventninger. FinPro’s kompetencer indenfor det finansielle område har været værdifulde, hvorfor vi synes de er anbefalelsesværdige.”

KK WIND SOLUTIONS
KK Wind Solutions er blandt verdens førende leverandører af elektriske kontrol- og styresystemer til vindmølleindustrien med en bred global kundeportefølje. KK koncernen har omkring 1.400 medarbejdere og er ejet af A.P. Møller Holding. I seneste regnskabsår havde KK Wind Solutions en omsætning på 2,1 mia. kr. og et resultat før skat på 176 mio. kr.

”Vi er i NOWACO altid opmærksomme på at optimere på alle fronter, hvorfor det var naturligt tillige at få analyseret vores finansielt orienterede omkostninger dybdegående, samt få genforhandlet vores aftaler med finansielle samarbejdspartnere. FinPro har i den forbindelse håndteret dette professionelt, hvor de har ageret respektfuldt overfor vores samarbejdspartnere. Vi er fuldt ud tilfredse med det afsluttende resultat, hvorfor vi kan anbefale andre virksomheder at anvende FinPro til lignende proces.”

NOWACO
NOWACO er en familiejet virksomhed med 25 lokationer globalt med specialistviden. De er eksperter indenfor frossent kød, fisk, skaldyr og grøntsager – og omsætter årligt for over 3 milliarder DKK.

CFO Henrik Knudsen udtaler, at han har været tilfreds med forløbet håndteret af FinPro samt udbyttet deraf.

ABACUS MEDICINE
Abacus Medicine er en førende leverandør af original receptpligtig medicin i Europa og bygger på parallelimport – fri bevægelighed for varer på EU’s indre marked. Dette gør at Abacus Medicine tilbyder medicin til en lavere pris i markedet. Abacus Medicine har aktiviteter i over 12 lande med 750 ansatte. I seneste regnskabsår havde Abacus Medicine en omsætning på 3,1 mia. DKK og et EBITDA på 79 mio. DKK.

``FinPro's rådgivning har bidraget til, at Kopenhagen Fur har fået øget indblik i vores samlede finansielle løsninger og omkostninger - samt har vi opnået betydelig gennemsigtighed. Dette har gjort det lettere for os at navigere - og derved træffe rette finansielle beslutninger. Derudover har FinPro's indsigt og kompetencer betydet, at vi har fået benchmarket vores løsninger og priser, hvilket har givet grundlag for at identificere bedre løsninger og rette markedskonforme prissætning på alle produktområder.`` — CFO Uffe Winther

KOPENHAGEN FUR
Kopenhagen Fur er verdens største auktionsmarked for pelsskind og med en global markedsandel på omkring 60 %. I seneste regnskabsår havde Kopenhagen Fur en omsætning på 5,8 mia. kr. og et resultat før skat på 19 mio. kr.

”Vi har anvendt FinPro til at vurdere vores finansielle løsninger, hvor de har givet os en værdifuld indsigt i mulighederne. Specifikt har vi også anvendt dem særligt på garantisiden, hvor vi har optimeret vores aftaler – samt fordelt vores eksponering på flere aktører. Vi mener deres arbejde er værdifuldt, hvorfor jeg gerne anbefaler dem overfor andre med samme globale eksponering, som vi har.” — Claus Haugaard Madsen, CFO.

GLOBAL WIND SERVICE
Global Wind Service (GWS) er en af de førende globale udbydere af serviceydelser til vindmølleindustrien. Fra kontorer på tværs af 11 lande står GWS for levering af turbine teknikere, ekspertise og servicering til vindmølleprojekter verden rundt. GWS har i øjeblikket mere end 850 ansatte til håndtering af dette. I seneste regnskabsår havde GWS en omsætning på 1,15 mia. kr. med et resultat før skat på 29 mio. kr.

”FinPro’s ekspertise og rådgivning har medført, at vi har fået de rette betalingstyper samt opnået lavere priser. Dertil har vi nu et gennemgående overblik i vores samlede betalingsløsninger. Vi er specielt glade for at FinPro har haft fokus på at finde den rigtige løsning for os og vores forbrugere, ikke blot de laveste priser. FinPro har igennem hele processen ageret professionelt og taget ansvaret for fremdrift, hvorfor vi er meget tilfredse med deres uvildige arbejde.” — Michael Winther, CFO.

SOUNDBOKS
Soundboks producerer og sælger trådløse højtalere af høj kvalitet. Soundboks fokuserer på ekstraordinær lydkvalitet og holdbarhed, hvilket har gjort Soundboks til en international virksomhed, der i dag har solgt over 100.000 Soundboks højtalere i mere end 40 lande.

”FinPro’s rådgivning har sikret transparens og indsigt i vores nuværende løsninger samt prissætning. Dertil har FinPro’s ekspertise og indblik i markedet medført, at vi har opnået både bedre løsninger og priser, hvilket vi er meget tilfredse med. Hele forløbet er håndteret effektivt og professionelt.” — Jakob Mikkel Hansen, CFO.

GORM’S PIZZA
Gorm’s Pizza er en dansk restaurant- og pizzakæde, der gennem fokus på kvalitet og god service ønsker at give gæsterne en smagsoplevelse i høj klasse. Gorm’s Pizza har i øjeblikket syv restauranter og fire pizzabarer på tværs af Danmark.

"Resultatet af samarbejdet var meget tilfredsstillende, hvor jeg vil fremhæve en minimal indsats fra vores side samt en mærkbar besparelse som værende værdifulde succesfaktorer. NORTH bidrager med en mærkbar værdi i det timeforbrug der spares under disse forhandlinger samt i den besparelse de kan opnå med deres indsigt. Jeg kan varmt anbefale at gøre brug af NORTH og deres kompetencer, skulle en virksomhed have lignende udfordringer.” -Jørgen Vind Hansen, CFO Wellvita ApS

Wellvita
Wellvitas hovedaktivitet består i at producere og sælge kosttilskudsprodukter, som bidrager til øget livskvalitet. Wellvita har salg i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien. I
regnskabsåret 20/21 havde Wellvita en bruttofortjeneste på 23,8 mio. DDK.

”NORTH har igennem processen udvist en professionel, struktureret og saglig tilgang med en nicheviden indenfor leasing, fleet management, finansiering, mm. som betyder at Brøndum ifm. udbudsprocessen har opnået markant bedre betingelser og priser, hvor samspillet endvidere mellem de ansvarlige hos Brøndum og NORTH har været komplementerende og meget tilfredsstillende. Dette samtidig med at NORTH har drevet processen fra start til slut, hvilket betyder at eget tidsforbrug er blevet markant mindre, end hvis vi selv skulle have forestået processen alene. ”

Brøndum
Brøndum er blandt Danmarks største og ældste teknikentreprenører og leverer energieffektive kvalitetsløsninger og teknisk service inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme, køl og el til boliger, bygninger og industrianlæg i Danmark, Grønland og i Nordatlanten. Brøndum har cirka 500 medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 600 mio. kr.

”NORTH Financial Procurement har bistået med en optimeret holistisk løsning, hvor vi har opnået væsentlig bedre transparens og vilkår end udgangspunktet. Vi har brugt få ressourcer under forløbet, og vi er tilfredse med hvad vi har opnået, hvorfor vi vurderer at NORTH Financial Procurement bestemt er anbefalelsesværdige.”

SACKit
SACKit er en dansk designvirksomhed, som skaber livstilsprodukter i høj kvalitet. Funktionalitet og design er i højsæde, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Bæredygtighed betyder meget for SACKit, hvorfor der konstant er fokus på at reducere negative indvirkninger, samtidig med at der tilbydes lang holdbarhed på produkterne. 

”NORTHs rådgivning hjalp os med at etablere et overblik på vores betalingsplatforme. Ydermere bistod NORTH os med at analysere og vurdere vores indløsningsaftaler, som viste sig at være mulige at optimere. Afslutningsvis har NORTH forhandlet nye og konkurrencedygtige vilkår på vores indløsningsaftaler, som har givet en betragtelig besparelse. Forløbs- og resultatmæssigt har det været en meget positiv oplevelse, hvorfor vi varmt kan anbefale lignende virksomheder at gøre brug af NORTHs kompetencer.” — CFO Anders Thygesen.

BabySam
BabySam blev etableret i 1973 og er i dag, qua deres innovative tilgang og kvalificerede
rådgivning, Danmarks største forhandler af babyudstyr. BabySam havde i 2020 en omsætning på ca. 577 mio. DKK og har 242 ansatte. BabySam har en webshop i Danmark, samt ca. 30 fysiske butikker i Danmark.t før skat på 29 mio. kr.

"NORTHs ekspertise og rådgivning har medført, at vi har fået tilført de rette lokale betalingstyper samt opnået betydelig bedre priser. Derudover har vi fået et indgående kendskab til betalingsmarkedet. Vi er tilfredse med, at NORTH har haft fokus på at finde de rette løsninger for os, og ikke blot de billigste løsninger. North har igennem forløbet ageret professionelle samt taget ansvar for fremdriften, hvorfor vi er meget tilfredse med projektet."

Liewood
Liewood designer og producerer accessoires og interiør i nordisk stil til babyer og små
børn. Med fokus på en stærk designprofil, hvor den nordiske designtradition og kravet
om kvalitet er centralt. I seneste regnskab androg Liewood omsætning 355 mio. DKK.

"NORTHs kompetencer og indsigt har medvirket til, at vi under hele forløbet har haft ro i maven i henhold med nedlukningen – og den nødvendige migrering til den nye betalingsplatform. Samtidig har det muliggjort at vi har kunne koncentrere os vores daglige arbejde, da vi kun momentvis har været involveret i projektet. Vi er ovenud tilfredse med NORTHs indsats, som vi kun kan anbefale andre i lignende situationer at gøre brug af.” - Jakob Stenderup-Larsen, CFO Helsam Gruppen A/S

Helsam
Helsams hovedaktivitet består i distribution og handel med varer til helsekostbranchen. Helsam består af 43 butikker i Danmark, samt en webshop. I regnskabsåret 20/21 havde helsam en omsætning på 429 mio. DKK. 

"I hele forløbet har NORTH, på egen hånd, stået for dialog og forhandling af vores vilkår. NORTH har løbende holdt os ajourført og har agereret på vegne af Søstrene Grenes interesser, og følelsen i maven under hele processen har været rigtig god. Projektet og forløbet har været yderst positivt - og det har været meget tilfredsstillende at jeg fra sidelinjen har kunne se projektet og resultaterne udfolde sig med minimal indsats fra min side." - Martin Kofoed Lundgaard, CFO for Søstrene Grene

Søstrene Grene
Søstrene Grene er en anerkendt familieejet virksomhed med oprindelse i Aarhus fra 1973 med webshop og butikker fordelt i Skandinavien og Europa. I det seneste regnskabsår, havde Søstrene Grene en omsætning på 1,7 milliarder DKK og resultat før skat på 209 millioner DKK.