Bedre bundlinje gennem uvildig rådgivning om betalingsløsninger

Vores erfaring med betalingsmarkedet gør, at vi forstår betalingsaktørernes løsninger, priser og sammenhæng med resten af forretningen og kunderejsen. Vi rådgiver jer uvildigt indenfor alle disse områder, og tager hånd om hele processen med minimalt ressourceforbrug fra jeres side. I vælger selv, om vi skal udføre opgaven til et fast eller et resultatafhængigt honorar. 

Betalingsløsninger

Forbrugerne efterspørger lokale betalingstyper, som gør det let og hurtigt at gennemføre et køb. Få en uvildig vurdering og anbefaling til din virksomheds online og fysiske betalingsløsninger, betalingstyper og valg af udbyder, så du sikrer en købsoplevelse i verdensklasse på alle jeres markeder og salgskanaler. 

Hvad giver et samarbejde med NORTH?

 • Komplet overblik over jeres omkostninger
 • Mærkbare besparelser
 • Minimalt ressourcebrug fra jeres side
 • Optimal købsoplevelse ved at tilbyde lokale betalingstyper på tværs af lande

Et indblik i en kompleks betalingsverden

I betalingsverdenen opereres der typisk med tre forskellige afregningsmodeller.

Flat rate
En pris for alle korttyper

En prissætningsmodel, hvor indløseren opererer med én procentuel pris på samtlige korttyper.

Modellen er meget let overskuelig, men da leverandøren skal sikre sig, at der ikke tabes penge på de mest brugte korttyper, vil prissætningen i de fleste tilfælde være for høj på flere korttyper.

Fordelen er, at virksomheden ikke skal forholde sig til mere end 24 forskellige priskategorier, men der følger en risiko for, at der betales overpris.

Blended
Differentieret pris pr. korttype

Et procentuelt gebyr, som virksomheden betaler for hver transaktion.

Gebyrerne deles ofte op i 24 prispunkter, herunder DK debet, DK kredit, DK firmakort, EU debet, EU kredit, EU firmakort, Non-EU debet, Non-EU kredit og Non-EU firmakort.

Til denne pris opkræver nogle kortindløsere et varierende transaktionsgebyr.

Her skal virksomheden forholde sig til alle 24 prispunkter for at vurdere, om de er prissat korrekt.

Interchange++
En prismodel som kan anvendes i Europa og USA

Modellen anvendes ved betalinger med MasterCard og Visa. Den giver større gennemsigtighed, end de øvrige prissætningsmodeller, da man her får en mere detaljeret opdeling.

Men modellen er også mere følsom end andre modeller, og når satserne justeres, kan prisen både stige og falde indenfor kort tid. Det er én af en flere faldegrupper og områder, man skal holde øje med, hvis man vælger en Interchange++ prismodel.

I Danmark er tilliden til betaling med kort meget stor, men har man kunder i omkringliggende lande, vil man opdage, at de er forbeholdende med at betale for varen, før den er modtaget. Derfor benytter man her i langt større grad bank til bank betalinger og kontanter. Det er f.eks. ikke unormalt, at man ikke kan betale med kort i en fysisk butik i Tyskland.

En vigtig forudsætning for at opnå optimal konvertering er at tilbyde lokale betalingstyper i de lande, der opereres i. Og det er vigtigt at følge udviklingen i, hvilke betalingsformer ens kunder forventer.

NORTH har rådgivet flere virksomheder indenfor dette område, hvor vi har afstemt betalingstyperne i de markeder, de var aktive i.

I Danmark har forbrugerne som sagt meget stor tillid til kortbetalinger. Korttransaktioner dækker størstedelen af betalingerne i Danmark. Foruden kort er wallet-løsninger meget udbredte i både fysiske butikker og e-commerce.

I Tyskland er markedet mere konservativt end i Danmark. Her foretrækkes kontant og bank til bank betalinger. Kortbetalinger er blevet mere udbredt de seneste tre år, men tilliden til kortbetalinger er væsentlig mindre end i Danmark.

I Sverige benyttes mobilbetalinger meget ofte med det lokale mobilbetalingssystem. Kunderne i Sverige er meget glade for at handle med BNPL (buy now, pay later). Forbrugerne køber ligeledes dagligdagsvarer på BNPL i modsætning til i Danmark, hvor det primært benyttes til dyrere køb.

I Norge benyttes et lokalt betalingskort svarende til Dankortet i Danmark. Markedet for mobilbetalinger er ligeledes stort i Norge, hvor lokale korttyper er de mest benyttede. Herefter ses diverse internationale korttyper. BNPL er blevet mere populært i Norge over de seneste år.

I Holland benyttes bank til bank metoden meget ofte, og alternativt betaler forbrugerne med internationale korttyper. Hollændere har ligesom danskere stor tiltro til kortbetalinger. De internationale wallet-løsninger og BNPL bruges også i Holland.

I Frankrig benyttes det lokale betalingskort som det primære betalingskort. Det er et co-branded kort, som understøttes af et internationalt betalingskort. Bank til bank betalinger benyttes ligeledes ofte sammen med de mest kendte wallet-løsninger.

I Polen benyttes internationale betalingskort som primær betalingsmetode. Som alternativ til betalingskortene er lokale wallet-løsninger meget benyttede. BNPL har også vundet indpas på det polske marked.

I Østrig benyttes oftest de internationale betalingskort suppleret med et lokalt betalingskort. I Østrig har kunderne stor tiltro til bank til bank løsninger, som har en stor andel af betalingerne. BNPL er ligeledes benyttet i Østrig, men kun i et mindre omfang.

I UK betales der primært med internationale betalingskort. BNPL benyttes ofte i UK, og statistikker viser, at trenden er stigende i UK. Også Wallet-løsninger benyttes meget ofte i UK, og er i høj vækst.

I USA benyttes de fleste korttyper. De store internationale korttyper benyttes oftest, mens man også bruger lokale betalingskort. Wallet-betalingsløsninger er desuden særdeles populære, det samme gælder BNPL.

Internationalt er Visa og MasterCard de mest benyttede betalingskort, men lokalt er det vigtigt at tilbyde tilpassede betalingstyper. Et område vi har et stort kendskab til.

Buy now, pay later-produkter (BNPL) indebærer, at private kunder får mulighed for at betale efter f.eks. 14 eller 30 dage uden gebyrer eller for at afdrage over 12 eller 24 måneder.

Virksomheden modtager betaling med det samme af BNPL-udbyderen, der således står for den efterfølgende inddrivelse.

Udbydere
Klarna, AfterPay, ViaBill, Affirm, Resurs Bank, SplitIt, OpenPay, Zip, Uplift og Qliro samt nyere ApplePay og PayPal.

BNPL i Europa
Analyser viser, at BNPL’s udbredelse i Europa er i markant fremgang og meget vel kan have vækstet op mod 175% ved udgangen af 2024. Tal fra 2021 viser, at BNPL-omsætning i Danmark stod for hele 8% af den samlede e-commerce omsætning. I andre europæiske lande står BNPL omsætningen for meget store andele af e-commerce omsætningen. Her BNPL’s andel af e-commerce omsætningen i vores nabolande:

 • Sverige 23%
 • Tyskland 19%
 • Norge 15%


Fordele for virksomheden

 • Øger konverteringen i lande, brancher og målgruppe, der foretrækker denne betalingsform
 • Kan hjælpe til at øge ATV (gennemsnitstransaktion) ved at muliggøre købet for kunden (betal fuldt beløb senere) eller gøre beløbet mere ”spiseligt” (betal i afdrag)


Ulemper for virksomheden

 • Øger returneringer betydeligt i enkelte branchen, f.eks. i modebranchen oplever vi, at over 40% af volumen købt med BNPL returneres
 • Kan være yderst omkostningstungt, idet enkelte udbydere opkræver gebyr af bruttovolumen, dvs. ikke fratrukket returneringer
 • Virksomheder har svært ved at gennemskue, hvad de egentlig betaler for denne mulighed


Hos NORTH har vi med succes gået i dialog med BNPL-udbydere og skabt transparens samt bedre vilkår for vores kunder på ovennævnte punkter.

Inden der vælges betalingsgateway (PSP), bør virksomheden gøre sig følgende overvejelser:

Hvilke lande skal vi sælge i?
PSP’er har fokus på forskellige markeder, så vær sikker på at den valgte kan tilbyde relevante betalingstyper.

Hvad er de lokale betalingsmetoder?
I forlængelse af punktet ovenfor skal det undersøges, om den valgte PSP tilbyder de betalingsmetoder, der er mest udbredte i de lande, man vil forhandle i.

Hvad er de tekniske krav til PSP’en?
Vær sikker på, at jeres PSP kan imødekomme webshoppens krav til omnichannel, app, administrationsmodul til håndtering af abonnementer, rapportering, ERP integrationer, Enterprise, e-commerce integrationer og lignende.

Ønskes der hosted eller embedded betalingsvindue (dvs. pop-up eller integreret)?
Hosted betalingsvindue videresender kunden til et pop-up eller et overlay PSP-brandet betalingsvindue, som tilfører betalingsflowet et ekstra step. Det kan virke sikkert, da kunden genkender PSP’ens logo og URL.

Et embedded betalingsvindue er naturligt integreret i webshoppens hjemmeside. Det gør købsprocessen kortest muligt, men til gengæld kan være svært for kunden at afkode, hvem modtager af kortoplysningerne er, da det ofte ikke fremgår tydeligt.

NORTHs værdiskabelse

NORTHs rådgivning sikrer virksomheden markante besparelser på deres betalingsløsninger med minimalt ressourceforbrug fra deres side.

Dette opnår vi gennem:

 • Vores dybdegående analyse, der indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til virksomhedens betalingsløsninger, betalingstyper, priser og valg af aktør.
 • Vores dybe indsigt i betalingsmarkedet.
 • Vores forhandlingskompetencer overfor betalingsaktører (vi forhandler over flere omgang med vores indsigt)
 • Vores kontrol med at virksomheden opkræves de aftalte priser. Vi oplever, at udbyderne fakturerer forkerte priser, og er derfor virksomhedens uvildige rådgiver i mange måneder efter implementering af nye priser.

Download vores finansielle guide til CFO'en

Økonomidirektør, Regnskabschef, Finance Manager – ja, uanset din stilling, er denne finansielle guide tiltænkt dig, der er beslutningstager i en finansfunktion med ansvar for virksomhedens finansiering, arbejdskapital, valutapolitik og risici inden for disse områder.

finansiel guide

NORTHs Proces

Baseret på vores indsigt i betalingsmarkedet benchmarker vi jeres nuværende betalingsløsninger og priser i forhold til markedet og anbefaler jeres potentialer for at optimere og spare penge. I nogle tilfælde indhenter vi tilbud fra andre aktører hvis der kan opnås bedre løsninger, lokale betalingstyper og priser.

Fase 1

Aftale

I præsenterer jeres betalingsløsninger, udfordringer, behov og ønsker. Vi præsenterer, indenfor hvilke områder NORTH kan skabe værdi, gennemsigtighed og besparelser for jer. Vi indgår en aftale om analyse, benchmarking, vurdering og anbefaling.

Fase 2

Analyse

NORTH får kigge-adgang til jeres betalingsleverandør og indsigt i den data, der skal understøtte analysen. Dette kræver minimum involvering fra jeres side.

Fase 3

Benchmarking

Baseret på vores indsigt i betalingsmarkedet, alternative fintech løsninger og markedspriser, benchmarker vi jeres nuværende betalingsløsninger i forhold til markedet og udpeger jeres potentialer for at optimere og spare penge. I nogle tilfælde indhenter vi tilbud fra andre udbydere.

Fase 4

Forhandling

Der arrangeres møde med jeres betalingsleverandør, hvor NORTHs analyse og vurdering præsenteres, og vi genforhandler priser og vilkår med jeres udbydere i samarbejde med jer. NORTHs rolle afstemmes med jer.

Fase 5

Forbedring

I kraft af vores rådgivning og forhandling med jeres udbydere opnår I et bedre samarbejde med bedre priser og vilkår og større gennemsigtighed i samme. I får muligvis også opgraderet brugeroplevelsen ved at supplere jeres setup med andre betalingstyper eller moderne fintech betalingsleverandører.

Fase 6

Ny, bedre aftale indgås

Der indgås en ny og bedre aftale med jeres betalingsleverandør. Såfremt det ønskes, rekvireres der tilbud fra andre aktører, og NORTH giver sin uvildige anbefaling.

Det siger vores kunder om udbyttet af et projekt med os

Nogle af dem vi har hjulpet ved at spare penge og opnå transparens i deres betalingsløsninger

Nedenfor kan du læse udtalelser fra tre af de +200 virksomheder, som vores team i NORTH Financial Procurement har hjulpet med at opnå bedre løsninger og priser på betalingsområdet. Du kan se flere referencer her og møde vores team her.

DAGBLADET BØRSEN
Dagbladet Børsen er et medie, som har fokus på erhvervslivet, men dækker også bl.a. samfundsøkonomi og livsstil. Dagbladet Børsen har 107.081 daglige læsere samt har borsen.dk 549.530 unikke brugere. I seneste årsregnskab havde Dagbladet Børsen en omsætning på 288 mio. kr. og et resultat før skat på 48,5 mio. kr.

”Vi har anvendt NORTH til optimering af betalingskortløsninger og har været rigtig tilfredse med forløbet, samt har det været meget udbytterigt.”
— Mads Bigum, Regnskabschef.

Søstrene Grene
Søstrene Grene er en anerkendt familieejet virksomhed med oprindelse i Aarhus fra 1973 med webshop og butikker fordelt i Skandinavien og Europa. I det seneste regnskabsår, havde Søstrene Grene en omsætning på 1,7 milliarder DKK og resultat før skat på 209 millioner DKK. 

“I hele forløbet har NORTH, på egen hånd, stået for dialog og forhandling af vores vilkår. NORTH har løbende holdt os ajourført og har agereret på vegne af Søstrene Grenes interesser, og følelsen i maven under hele processen har været rigtig god. Projektet og forløbet har været yderst positivt – og det har været meget tilfredsstillende at jeg fra sidelinjen har kunne se projektet og resultaterne udfolde sig med minimal indsats fra min side.” – Martin Kofoed Lundgaard, CFO for Søstrene Grene

Om Brødrene A&O Johansen
Brødrene A&O Johansen A/S er en danskejet virksomhed, som blev grundlagt i 1914 og børsnoteret i 1963, med hovedsæde i Albertslund og 47 filialer i Danmark. AO er en af de førende grossister i byggebranchen med mere end 100 års erfaring, 58 butikker fordelt over hele landet – plus en håndfuld i Sverige – ca. 700 medarbejdere, omkring 60.000 varevarianter på deres centrallager og fem primære forretningsområder: VVS, VA, El, Værktøj og ”Gør-det-selv”-markedet.

“Samarbejdet med NORTH Financial Procurement har medført, at vi har fået en indsigt vi ikke selv har kunnet tilvejebringe, det rette betalingssetup og en markant omkostningsreduktion på vores betalingsløsninger.” – Jesper Teddy Christiansen, Økonomichef

Helsam
Helsams hovedaktivitet består i distribution og handel med varer til helsekostbranchen. Helsam består af 43 butikker i Danmark, samt en webshop. I regnskabsåret 20/21 havde helsam en omsætning på 429 mio. DKK. 

“NORTHs kompetencer og indsigt har medvirket til, at vi under hele forløbet har haft ro i maven i henhold med nedlukningen – og den nødvendige migrering til den nye betalingsplatform. Samtidig har det muliggjort at vi har kunne koncentrere os vores daglige arbejde, da vi kun momentvis har været involveret i projektet. Vi er ovenud tilfredse med NORTHs indsats, som vi kun kan anbefale andre i lignende situationer at gøre brug af.” – Jakob Stenderup-Larsen, CFO Helsam Gruppen A/S

BabySam
BabySam blev etableret i 1973 og er i dag, qua deres innovative tilgang og kvalificerede rådgivning, Danmarks største forhandler af babyudstyr. BabySam havde i 2020 en omsætning på ca. 577 mio. DKK og har 242 ansatte. BabySam har en webshop i Danmark, samt ca. 30 fysiske butikker i Danmark.

”NORTHs rådgivning hjalp os med at etablere et overblik på vores betalingsplatforme. Ydermere bistod NORTH os med at analysere og vurdere vores indløsningsaftaler, som viste sig at være mulige at optimere. Afslutningsvis har NORTH forhandlet nye og konkurrencedygtige vilkår på vores indløsningsaftaler, som har givet en betragtelig besparelse. Forløbs- og resultatmæssigt har det været en meget positiv oplevelse, hvorfor vi varmt kan
anbefale lignende virksomheder at gøre brug af NORTHs kompetencer.”
CFO Anders Thygesen.

PWT GROUP
PWT Group ejer og driver to herretøjskæder, Tøjeksperten og Wagner, der tilsammen har 146 tøjbutikker i Skandinavien og beskæftiger mere end 375 medarbejdere. Butikkerne sælger en række forskellige brands herunder PWT Groups egne stærke brands såsom bl.a. Lindbergh, Bison, JUNK de LUXE og Morgan. PWT Group omsatte i 2019 for 873 mio. DKK og havde et EBITDA på 159 mio. DKK.

”NORTH har bistået os med en gennemgang og analyse af vores indløsningsaftaler – dertil har de forhandlet på vores vegne. Dette har resulteret i en besparelse, som vi ikke ville være foruden, hvorfor vi er tilfredse med deres rådgivning og resultatskabelse.”
— PWT Group

Zizzi
Zizzi, tidligere kendt som Ball Group, er en virksomhed der fokuserer på modetøj til den selvsikre og moderne kvinde i plus-size segmentet. Zizzi havde i 2020 en omsætning på ca. 657 mio. DKK og har 475 ansatte. Zizzi har webshops i Danmark, Sverige, Finland, Holland, Norge, Tyskland, Østrig, Frankrig og Belgien.  Zizzi har ca. 90 fysiske butikker i Danmark, Finland, Norge og Holland.

”I forbindelse med vores overvejelse om at anvende en ny betalingsaktør har Financial Procurement rådgivet os om løsninger og optimeret prissætningen betydeligt. Dertil har Financial Procurement ligeledes rådgivet os omkring forbrugerfinansiering – afterpay, hvor prissætningen ligeledes med Financial Procurement’s rådgivning blev forbedret betydeligt. Vi har i forbindelse med projektet opnået en væsentlig besparelse, opnået øget gennemsigtighed samt bedre løsninger, hvorfor vi er meget tilfredse med Financial Procurement’s arbejde.”

SILVAN
SILVAN er en af Danmarks største forhandlere af gør-det-selv-byggematerialer til private. SILVAN har 42 byggemarkeder fordelt ud over hele Danmark. SILVAN er i dag ejet af den tyske kapitalfond Aurelius. I seneste regnskabsår havde SILVAN en omsætning på 1,6 mia. kr. med et EBITDA på 13 mio. kr.

”Vi har været særdeles tilfredse med forløbet, herunder NORTHs uvildige arbejde – samt udbyttet ved projektet. NORTH har håndteret projektet effektivt og professionelt.”
— Keld Larsen, CFO.

GORM’S PIZZA
Gorm’s Pizza er en dansk restaurant- og pizzakæde, der gennem fokus på kvalitet og god service ønsker at give gæsterne en smagsoplevelse i høj klasse. Gorm’s Pizza har i øjeblikket syv restauranter og fire pizzabarer på tværs af Danmark.

”NORTHs rådgivning har sikret transparens og indsigt i vores nuværende løsninger samt prissætning. Dertil har NORTHs ekspertise og indblik i markedet medført, at vi har opnået både bedre løsninger og priser, hvilket vi er meget tilfredse med. Hele forløbet er håndteret effektivt og professionelt.”
— Jakob Mikkel Hansen, CFO.

SACKit
SACKit er en dansk designvirksomhed, som skaber livstilsprodukter i høj kvalitet. Funktionalitet og design er i højsæde, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Bæredygtighed betyder meget for SACKit, hvorfor der konstant er fokus på at reducere negative indvirkninger, samtidig med at der tilbydes lang holdbarhed på produkterne. 

”NORTH Financial Procurement har bistået med en optimeret holistisk løsning, hvor vi har opnået væsentlig bedre transparens og vilkår end udgangspunktet. Vi har brugt få ressourcer under forløbet, og vi er tilfredse med hvad vi har opnået, hvorfor vi vurderer at NORTH Financial Procurement bestemt er anbefalelsesværdige.”

Liewood
Liewood designer og producerer accessoires og interiør i nordisk stil til babyer og små børn. Med fokus på en stærk designprofil, hvor den nordiske designtradition og kravet om kvalitet er centralt. I seneste regnskab androg Liewood omsætning 355 mio. DKK.

“NORTHs ekspertise og rådgivning har medført, at vi har fået tilført de rette lokale
betalingstyper samt opnået betydelig bedre priser. Derudover har vi fået et indgående kendskab til betalingsmarkedet. Vi er tilfredse med, at NORTH har haft fokus på at finde de rette løsninger for os, og ikke blot de billigste løsninger. North har igennem forløbet ageret professionelle samt taget ansvar for fremdriften, hvorfor vi er meget tilfredse med projektet.”

Wellvita
Wellvitas hovedaktivitet består i at producere og sælge kosttilskudsprodukter, som bidrager til øget livskvalitet. Wellvita har salg i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland og Belgien. I regnskabsåret 20/21 havde Wellvita en bruttofortjeneste på 23,8 mio. DDK.

“Resultatet af samarbejdet var meget tilfredsstillende, hvor jeg vil fremhæve en minimal indsats fra vores side samt en mærkbar besparelse som værende værdifulde succesfaktorer. NORTH bidrager med en mærkbar værdi i det timeforbrug der spares under disse forhandlinger samt i den besparelse de kan opnå med deres indsigt. Jeg kan varmt anbefale at gøre brug af NORTH og deres kompetencer, skulle en virksomhed have lignende udfordringer.” -Jørgen Vind Hansen, CFO Wellvita ApS

GOODIEBOX
Goodiebox er en månedlig selvforkælelsesboks med fem-syv beauty-produkter udvalgt fra de mest populære, innovative og trendskabende brands. Goodiebox har over 220.000 medlemmer i mere end 10 lande.

”NORTH har haft den fornødne ekspertise og rådgivet os indenfor dette område. De gjorde dette ved at skabe overblik over de forskellige betalingsløsninger og den dertilhørende omkostning. Gennemsigtigheden er øget væsentligt – og processen har ligeledes medført en markant besparelse, hvilken vi er meget tilfredse med. Dertil styrede NORTH hele processen, hvilket betød, at vores ressourcebrug var meget begrænset. Vi er meget tilfredse med resultaterne samt samarbejdet med NORTH.”
— Goodiebox

SOUNDBOKS
Soundboks producerer og sælger trådløse højtalere af høj kvalitet. Soundboks fokuserer på ekstraordinær lydkvalitet og holdbarhed, hvilket har gjort Soundboks til en international virksomhed, der i dag har solgt over 100.000 Soundboks højtalere i mere end 40 lande.

”NORTHs ekspertise og rådgivning har medført, at vi har fået de rette betalingstyper samt opnået lavere priser. Dertil har vi nu et gennemgående overblik i vores samlede betalingsløsninger. Vi er specielt glade for at NORTH har haft fokus på at finde den rigtige løsning for os og vores forbrugere, ikke blot de laveste priser. NORTH har igennem hele processen ageret professionelt og taget ansvaret for fremdrift, hvorfor vi er meget tilfredse med deres uvildige arbejde.”
— Michael Winther, CFO.

Om Internetstores
Internetstores er verdens førende digitale specialforhandler af cykler med en årlig omsætning på mere end 370 millioner euro. Internetstores er aktiv i 15 lande, har 6 multinationale virksomheder, der beskæftiger mere end 900 mennesker verden over. De har mere end 40 digitale online-forhandlere i Europa og afsender cirka 40.000 pakker om dagen, i spidsbelastningsperioder.

“Det har været lærerigt og indsigtsfuldt – og har resulteret i et meget bedre overblik over omkostningerne ved betalingsmetoder og meget mere. Disse indsigter og benchmarks blev efterfølgende brugt i forhandlinger, hvilket gav tilfredsstillende resultater. En værdifuld proces, og vi vil fortsætte med at bruge deres kompetencer.”

 

Om Too Good To Go
Too Good To Go bekæmper madspild, hvor de har reddet over 164 mio. måltider. Too Good To Go har over 1050 ansatte ”affaldskrigere” og er til stede i 16 lande med over 170.000 partnere samt 61 mio. brugere, der har downloadet appen. “Too Good To Go drømmer om en verden uden madspild.”

“Financial Procurements indsigt i markedet og kompetencer indenfor betalingstyper har bidraget til, at vi har opnået betydelig bedre løsninger og priser. Dernæst har vi fået en øget transparens med et komplet overblik over omkostninger og muligheder. I dag har vi gennemsigtighed i alle vores løsninger og priser, og det gør det lettere for os fremover at træffe beslutninger indenfor området betalingstyper – på et optimalt og oplyst grundlag.”

AARSTIDERNE
Aarstiderne er en dansk virksomhed, som sælger måltidskasser. Aarstiderne forsøger at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved økologiske måltider, fulde af gode råvarer, smagsoplevelser og nærvær. Aarstiderne havde senest en omsætning på over 660 mio. DKK, og beskæftigede knap 300 ansatte.

“NORTH har ageret betroet uvildig finansiel rådgiver, hvor de har skabt stor værdi i analysefasen såvel som i forhandlingerne med leverandørerne, qua deres ekspertise og indsigt indenfor de forskellige finansielle områder. Det har endvidere været befriende at kunne stille andre fagspørgsmål og få svar herpå hurtigt, uden det var en del af processen og opgaven. Der har været tale om en behagelig og værdiskabende proces, hvor jeg er meget tilfreds med resultatet, og derfor gerne anbefaler andre virksomheder at anvende NORTH.”
— Simon Jarl Jacobsen, CFO.

MESSAGE
MESSAGE er en international modevirksomhed, der designer og distribuerer modetøj i EU, Norge og Nordamerika, samt driver detailkæden MESSAGE med butikker i Danmark og Norge. I seneste regnskabsår havde MESSAGE et bruttoresultat på 80 mio. kr. og et resultat før skat på 10 mio. kr.

”NORTH har gennemgået vores finansielle løsninger og via deres rådgivning har vi opnået bedre vilkår. Samarbejdet med NORTH har givet os en bedre indsigt i vores finansielle løsninger og samtidig givet pæne besparelser på det samme setup. Processen med NORTH har forløbet tilfredsstillende, og vi har hele tiden følt os trygge ved, at NORTH behandlede vores samarbejdspartnere ordentligt og professionelt.”
— Jonas Haven, Financial Manager.

Om Mikkeller
Mikkeller er et dansk bryggeri, der med sit fokus på nytænkning og kvalitet har etableret sig som én af de førende aktører indenfor specialøl i Danmark og internationalt. Mikkeller har i øjeblikket 41 barer og restauranter på tværs af 15 forskellige lande med 600 ansatte.

CFO Mads Sanderhoff Poulsen udtaler, at han har været tilfreds med forløbet og udbyttet via Financial Procurement’s uvildige rådgivning.

Rains
Rains er et moderne international livstilsbrand med afsæt i en nyfortolkning af den klassiske gummiregnfrakke. I seneste regnskabsår havde Rains et bruttoresultat på 46 mio. kr. og et resultat før skat på 27 mio. kr.

‘”Financial Procurement har med deres stærke indsigt og kompetencer på det finansielle erhvervsområde ydet uvildig holistisk rådgivning, som har givet en væsentlig øget transparens og indsigt i prissætningen, løsningerne og relevante aktører. De har formået at forhandle tilfredsstillende individuelle aftaler på vores vegne, hvormed vi har opnået bedre globale løsninger – samt en væsentlig forbedret prissætning. Forbedringerne af løsninger og priserne er i øvrigt væsentlig bedre end jeg initialt havde forventet.” 
— Kenneth Davids, Financial Manager og medejer. 

25syv
25syv er et dansk spilselskab med mange års erfaring indenfor online sportsbetting, spil, casino og hestevæddeløb. 25syv-familien består af Bet25, Rød25, Derby25 og CasinoGo.

”Vi valgte at gøre brug af NORTHs kompetencer, da vi havde mistanke om forkert opkrævede gebyrer fra en betalingsleverandør. Med NORTHs assistance, fik vi identificeret og synliggjort over for vores leverandør, at der over længere periode havde været en markant overfakturering, hvilket blev rettet og siden hen krediteret. Processen har været en positiv oplevelse, der har været godt styret af NORTH og resulterede i en ikke uvæsentlig besparelse. Sammenholdt med et absolut minimum af timer brugt for vores side, er vi ganske tilfredse med projektet.”

Seneste nyheder

trioworld

Trioworld har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver i forbindelse med deres factoring program

Udbytte Med et kontinuerligt fokus på at have de bedste og mest omkostningseffektive løsninger, valgte Trioworld at...
digitalt billede

Adform har anvendt NORTH Financial Procurement til at analysere og optimere sine bankaftaler

Adform udtaler i denne forbindelse flg.: ”NORTH har været en afgørende samarbejdspartner i at få forhandlet et...
mand med mappe

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en

Download NORTHs finansielle guide til CFO’en Økonomidirektør, Regnskabschef, Finance Manager – ja, uanset din...