Bedre bundlinje gennem uvildig rådgivning om betalingsløsninger

Vores erfaring med betalingsmarkedet gør, at vi forstår betalingsaktørernes løsninger, priser og sammenhæng med resten af forretningen og kunderejsen. Vi rådgiver jer uvildigt indenfor alle disse områder, og tager hånd om hele processen med minimalt ressourceforbrug fra jeres side. I vælger selv, om vi skal udføre opgaven til et fast eller et resultatafhængigt honorar. 

Betalingsløsninger

Forbrugerne efterspørger lokale betalingstyper, som gør det let og hurtigt at gennemføre et køb. Få en uvildig vurdering og anbefaling til din virksomheds online og fysiske betalingsløsninger, betalingstyper og valg af udbyder, så du sikrer en købsoplevelse i verdensklasse på alle jeres markeder og salgskanaler. 

Hvad giver et samarbejde med NORTH?

 • Komplet overblik over jeres omkostninger
 • Mærkbare besparelser
 • Minimalt ressourcebrug fra jeres side
 • Optimal købsoplevelse ved at tilbyde lokale betalingstyper på tværs af lande

Download NORTHs guide til bedre betalingsløsninger og priser 2024

I denne guide til betalingsløsninger og betalingstyper til e-handel anno 2024 vil vi give et indblik i de førende muligheder, der er tilgængelige. Formålet er at hjælpe dig som beslutningstager i din virksomhed med at vælge de mest optimale løsninger, der passer til dine specifikke behov og forbrugernes forventninger.

Guiden er udarbejdet for at give dig den viden, du har brug for at træffe de bedste beslutninger for din forretning, når det gælder betalingsløsninger og betalingstyper.

Et indblik i en kompleks betalingsverden

I betalingsverdenen opereres der typisk med tre forskellige afregningsmodeller.

Flat rate
En pris for alle korttyper

En prissætningsmodel, hvor indløseren opererer med én procentuel pris på samtlige korttyper.

Modellen er meget let overskuelig, men da leverandøren skal sikre sig, at der ikke tabes penge på de mest brugte korttyper, vil prissætningen i de fleste tilfælde være for høj på flere korttyper.

Fordelen er, at virksomheden ikke skal forholde sig til mere end 24 forskellige priskategorier, men der følger en risiko for, at der betales overpris.

Blended
Differentieret pris pr. korttype

Et procentuelt gebyr, som virksomheden betaler for hver transaktion.

Gebyrerne deles ofte op i 24 prispunkter, herunder DK debet, DK kredit, DK firmakort, EU debet, EU kredit, EU firmakort, Non-EU debet, Non-EU kredit og Non-EU firmakort.

Til denne pris opkræver nogle kortindløsere et varierende transaktionsgebyr.

Her skal virksomheden forholde sig til alle 24 prispunkter for at vurdere, om de er prissat korrekt.

Interchange++
En prismodel som kan anvendes i Europa og USA

Modellen anvendes ved betalinger med MasterCard og Visa. Den giver større gennemsigtighed, end de øvrige prissætningsmodeller, da man her får en mere detaljeret opdeling.

Men modellen er også mere følsom end andre modeller, og når satserne justeres, kan prisen både stige og falde indenfor kort tid. Det er én af en flere faldegrupper og områder, man skal holde øje med, hvis man vælger en Interchange++ prismodel.

I Danmark er tilliden til betaling med kort meget stor, men har man kunder i omkringliggende lande, vil man opdage, at de er forbeholdende med at betale for varen, før den er modtaget. Derfor benytter man her i langt større grad bank til bank betalinger og kontanter. Det er f.eks. ikke unormalt, at man ikke kan betale med kort i en fysisk butik i Tyskland.

En vigtig forudsætning for at opnå optimal konvertering er at tilbyde lokale betalingstyper i de lande, der opereres i. Og det er vigtigt at følge udviklingen i, hvilke betalingsformer ens kunder forventer.

NORTH har rådgivet flere virksomheder indenfor dette område, hvor vi har afstemt betalingstyperne i de markeder, de var aktive i.

I Danmark har forbrugerne som sagt meget stor tillid til kortbetalinger. Korttransaktioner dækker størstedelen af betalingerne i Danmark. Foruden kort er wallet-løsninger meget udbredte i både fysiske butikker og e-commerce.

I Tyskland er markedet mere konservativt end i Danmark. Her foretrækkes kontant og bank til bank betalinger. Kortbetalinger er blevet mere udbredt de seneste tre år, men tilliden til kortbetalinger er væsentlig mindre end i Danmark.

I Sverige benyttes mobilbetalinger meget ofte med det lokale mobilbetalingssystem. Kunderne i Sverige er meget glade for at handle med BNPL (buy now, pay later). Forbrugerne køber ligeledes dagligdagsvarer på BNPL i modsætning til i Danmark, hvor det primært benyttes til dyrere køb.

I Norge benyttes et lokalt betalingskort svarende til Dankortet i Danmark. Markedet for mobilbetalinger er ligeledes stort i Norge, hvor lokale korttyper er de mest benyttede. Herefter ses diverse internationale korttyper. BNPL er blevet mere populært i Norge over de seneste år.

I Holland benyttes bank til bank metoden meget ofte, og alternativt betaler forbrugerne med internationale korttyper. Hollændere har ligesom danskere stor tiltro til kortbetalinger. De internationale wallet-løsninger og BNPL bruges også i Holland.

I Frankrig benyttes det lokale betalingskort som det primære betalingskort. Det er et co-branded kort, som understøttes af et internationalt betalingskort. Bank til bank betalinger benyttes ligeledes ofte sammen med de mest kendte wallet-løsninger.

I Polen benyttes internationale betalingskort som primær betalingsmetode. Som alternativ til betalingskortene er lokale wallet-løsninger meget benyttede. BNPL har også vundet indpas på det polske marked.

I Østrig benyttes oftest de internationale betalingskort suppleret med et lokalt betalingskort. I Østrig har kunderne stor tiltro til bank til bank løsninger, som har en stor andel af betalingerne. BNPL er ligeledes benyttet i Østrig, men kun i et mindre omfang.

I UK betales der primært med internationale betalingskort. BNPL benyttes ofte i UK, og statistikker viser, at trenden er stigende i UK. Også Wallet-løsninger benyttes meget ofte i UK, og er i høj vækst.

I USA benyttes de fleste korttyper. De store internationale korttyper benyttes oftest, mens man også bruger lokale betalingskort. Wallet-betalingsløsninger er desuden særdeles populære, det samme gælder BNPL.

Internationalt er Visa og MasterCard de mest benyttede betalingskort, men lokalt er det vigtigt at tilbyde tilpassede betalingstyper. Et område vi har et stort kendskab til.

Buy now, pay later-produkter (BNPL) indebærer, at private kunder får mulighed for at betale efter f.eks. 14 eller 30 dage uden gebyrer eller for at afdrage over 12 eller 24 måneder.

Virksomheden modtager betaling med det samme af BNPL-udbyderen, der således står for den efterfølgende inddrivelse.

Udbydere
Klarna, AfterPay, ViaBill, Affirm, Resurs Bank, SplitIt, OpenPay, Zip, Uplift og Qliro samt nyere ApplePay og PayPal.

BNPL i Europa
Analyser viser, at BNPL’s udbredelse i Europa er i markant fremgang og meget vel kan have vækstet op mod 175% ved udgangen af 2024. Tal fra 2021 viser, at BNPL-omsætning i Danmark stod for hele 8% af den samlede e-commerce omsætning. I andre europæiske lande står BNPL omsætningen for meget store andele af e-commerce omsætningen. Her BNPL’s andel af e-commerce omsætningen i vores nabolande:

 • Sverige 23%
 • Tyskland 19%
 • Norge 15%


Fordele for virksomheden

 • Øger konverteringen i lande, brancher og målgruppe, der foretrækker denne betalingsform
 • Kan hjælpe til at øge ATV (gennemsnitstransaktion) ved at muliggøre købet for kunden (betal fuldt beløb senere) eller gøre beløbet mere ”spiseligt” (betal i afdrag)


Ulemper for virksomheden

 • Øger returneringer betydeligt i enkelte branchen, f.eks. i modebranchen oplever vi, at over 40% af volumen købt med BNPL returneres
 • Kan være yderst omkostningstungt, idet enkelte udbydere opkræver gebyr af bruttovolumen, dvs. ikke fratrukket returneringer
 • Virksomheder har svært ved at gennemskue, hvad de egentlig betaler for denne mulighed


Hos NORTH har vi med succes gået i dialog med BNPL-udbydere og skabt transparens samt bedre vilkår for vores kunder på ovennævnte punkter.

Inden der vælges betalingsgateway (PSP), bør virksomheden gøre sig følgende overvejelser:

Hvilke lande skal vi sælge i?
PSP’er har fokus på forskellige markeder, så vær sikker på at den valgte kan tilbyde relevante betalingstyper.

Hvad er de lokale betalingsmetoder?
I forlængelse af punktet ovenfor skal det undersøges, om den valgte PSP tilbyder de betalingsmetoder, der er mest udbredte i de lande, man vil forhandle i.

Hvad er de tekniske krav til PSP’en?
Vær sikker på, at jeres PSP kan imødekomme webshoppens krav til omnichannel, app, administrationsmodul til håndtering af abonnementer, rapportering, ERP integrationer, Enterprise, e-commerce integrationer og lignende.

Ønskes der hosted eller embedded betalingsvindue (dvs. pop-up eller integreret)?
Hosted betalingsvindue videresender kunden til et pop-up eller et overlay PSP-brandet betalingsvindue, som tilfører betalingsflowet et ekstra step. Det kan virke sikkert, da kunden genkender PSP’ens logo og URL.

Et embedded betalingsvindue er naturligt integreret i webshoppens hjemmeside. Det gør købsprocessen kortest muligt, men til gengæld kan være svært for kunden at afkode, hvem modtager af kortoplysningerne er, da det ofte ikke fremgår tydeligt.

NORTHs værdiskabelse

NORTHs rådgivning sikrer virksomheden markante besparelser på deres betalingsløsninger med minimalt ressourceforbrug fra deres side.

Dette opnår vi gennem:

 • Vores dybdegående analyse, der indeholder en uvildig vurdering samt anbefaling til virksomhedens betalingsløsninger, betalingstyper, priser og valg af aktør.
 • Vores dybe indsigt i betalingsmarkedet.
 • Vores forhandlingskompetencer overfor betalingsaktører (vi forhandler over flere omgang med vores indsigt)
 • Vores kontrol med at virksomheden opkræves de aftalte priser. Vi oplever, at udbyderne fakturerer forkerte priser, og er derfor virksomhedens uvildige rådgiver i mange måneder efter implementering af nye priser.

NORTHs Proces

Baseret på vores indsigt i betalingsmarkedet benchmarker vi jeres nuværende betalingsløsninger og priser i forhold til markedet og anbefaler jeres potentialer for at optimere og spare penge. I nogle tilfælde indhenter vi tilbud fra andre aktører hvis der kan opnås bedre løsninger, lokale betalingstyper og priser.

Fase 1

Aftale

I præsenterer jeres betalingsløsninger, udfordringer, behov og ønsker. Vi præsenterer, indenfor hvilke områder NORTH kan skabe værdi, gennemsigtighed og besparelser for jer. Vi indgår en aftale om analyse, benchmarking, vurdering og anbefaling.

Fase 2

Analyse

NORTH får kigge-adgang til jeres betalingsleverandør og indsigt i den data, der skal understøtte analysen. Dette kræver minimum involvering fra jeres side.

Fase 3

Benchmarking

Baseret på vores indsigt i betalingsmarkedet, alternative fintech løsninger og markedspriser, benchmarker vi jeres nuværende betalingsløsninger i forhold til markedet og udpeger jeres potentialer for at optimere og spare penge. I nogle tilfælde indhenter vi tilbud fra andre udbydere.

Fase 4

Forhandling

Der arrangeres møde med jeres betalingsleverandør, hvor NORTHs analyse og vurdering præsenteres, og vi genforhandler priser og vilkår med jeres udbydere i samarbejde med jer. NORTHs rolle afstemmes med jer.

Fase 5

Forbedring

I kraft af vores rådgivning og forhandling med jeres udbydere opnår I et bedre samarbejde med bedre priser og vilkår og større gennemsigtighed i samme. I får muligvis også opgraderet brugeroplevelsen ved at supplere jeres setup med andre betalingstyper eller moderne fintech betalingsleverandører.

Fase 6

Ny, bedre aftale indgås

Der indgås en ny og bedre aftale med jeres betalingsleverandør. Såfremt det ønskes, rekvireres der tilbud fra andre aktører, og NORTH giver sin uvildige anbefaling.

Det siger vores kunder om udbyttet af et projekt med os

Nogle af dem vi har hjulpet ved at spare penge og opnå transparens i deres betalingsløsninger

Nedenfor kan du læse udtalelser fra nogle af de +2000 virksomheder, som vores team i NORTH Financial Procurement har hjulpet med at opnå bedre løsninger og priser på betalingsområdet. Du kan se flere referencer her og møde vores team her.

Rains
Rains er et moderne international livstilsbrand med afsæt i en nyfortolkning af den klassiske gummiregnfrakke. I seneste regnskabsår havde Rains et bruttoresultat på 46 mio. kr. og et resultat før skat på 27 mio. kr.

‘”Financial Procurement har med deres stærke indsigt og kompetencer på det finansielle erhvervsområde ydet uvildig holistisk rådgivning, som har givet en væsentlig øget transparens og indsigt i prissætningen, løsningerne og relevante aktører. De har formået at forhandle tilfredsstillende individuelle aftaler på vores vegne, hvormed vi har opnået bedre globale løsninger – samt en væsentlig forbedret prissætning. Forbedringerne af løsninger og priserne er i øvrigt væsentlig bedre end jeg initialt havde forventet.” 
— Kenneth Davids, Financial Manager og medejer. 

AARSTIDERNE
Aarstiderne er en dansk virksomhed, som sælger måltidskasser. Aarstiderne forsøger at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved økologiske måltider, fulde af gode råvarer, smagsoplevelser og nærvær. Aarstiderne havde senest en omsætning på over 660 mio. DKK, og beskæftigede knap 300 ansatte.

“NORTH har ageret betroet uvildig finansiel rådgiver, hvor de har skabt stor værdi i analysefasen såvel som i forhandlingerne med leverandørerne, qua deres ekspertise og indsigt indenfor de forskellige finansielle områder. Det har endvidere været befriende at kunne stille andre fagspørgsmål og få svar herpå hurtigt, uden det var en del af processen og opgaven. Der har været tale om en behagelig og værdiskabende proces, hvor jeg er meget tilfreds med resultatet, og derfor gerne anbefaler andre virksomheder at anvende NORTH.”
— Simon Jarl Jacobsen, CFO.

Søstrene Grene
Søstrene Grene er en anerkendt familieejet virksomhed med oprindelse i Aarhus fra 1973 med webshop og butikker fordelt i Skandinavien og Europa. I det seneste regnskabsår, havde Søstrene Grene en omsætning på 1,7 milliarder DKK og resultat før skat på 209 millioner DKK. 

“I hele forløbet har NORTH, på egen hånd, stået for dialog og forhandling af vores vilkår. NORTH har løbende holdt os ajourført og har agereret på vegne af Søstrene Grenes interesser, og følelsen i maven under hele processen har været rigtig god. Projektet og forløbet har været yderst positivt – og det har været meget tilfredsstillende at jeg fra sidelinjen har kunne se projektet og resultaterne udfolde sig med minimal indsats fra min side.” – Martin Kofoed Lundgaard, CFO for Søstrene Grene

Too Good To Go
Too Good To Go bekæmper madspild, hvor de har reddet over 164 mio. måltider. Too Good To Go har over 1050 ansatte ”affaldskrigere” og er til stede i 16 lande med over 170.000 partnere samt 61 mio. brugere, der har downloadet appen. “Too Good To Go drømmer om en verden uden madspild.”

“Financial Procurements indsigt i markedet og kompetencer indenfor betalingstyper har bidraget til, at vi har opnået betydelig bedre løsninger og priser. Dernæst har vi fået en øget transparens med et komplet overblik over omkostninger og muligheder. I dag har vi gennemsigtighed i alle vores løsninger og priser, og det gør det lettere for os fremover at træffe beslutninger indenfor området betalingstyper – på et optimalt og oplyst grundlag.”

Brødrene A&O Johansen
Brødrene A&O Johansen A/S er en danskejet virksomhed, som blev grundlagt i 1914 og børsnoteret i 1963, med hovedsæde i Albertslund og 47 filialer i Danmark. AO er en af de førende grossister i byggebranchen med mere end 100 års erfaring, 58 butikker fordelt over hele landet – plus en håndfuld i Sverige – ca. 700 medarbejdere, omkring 60.000 varevarianter på deres centrallager og fem primære forretningsområder: VVS, VA, El, Værktøj og ”Gør-det-selv”-markedet.

“Samarbejdet med NORTH Financial Procurement har medført, at vi har fået en indsigt vi ikke selv har kunnet tilvejebringe, det rette betalingssetup og en markant omkostningsreduktion på vores betalingsløsninger.” – Jesper Teddy Christiansen, Økonomichef

Zizzi
Zizzi, tidligere kendt som Ball Group, er en virksomhed der fokuserer på modetøj til den selvsikre og moderne kvinde i plus-size segmentet. Zizzi havde i 2020 en omsætning på ca. 657 mio. DKK og har 475 ansatte. Zizzi har webshops i Danmark, Sverige, Finland, Holland, Norge, Tyskland, Østrig, Frankrig og Belgien.  Zizzi har ca. 90 fysiske butikker i Danmark, Finland, Norge og Holland.

”I forbindelse med vores overvejelse om at anvende en ny betalingsaktør har Financial Procurement rådgivet os om løsninger og optimeret prissætningen betydeligt. Dertil har Financial Procurement ligeledes rådgivet os omkring forbrugerfinansiering – afterpay, hvor prissætningen ligeledes med Financial Procurement’s rådgivning blev forbedret betydeligt. Vi har i forbindelse med projektet opnået en væsentlig besparelse, opnået øget gennemsigtighed samt bedre løsninger, hvorfor vi er meget tilfredse med Financial Procurement’s arbejde.”

25syv
25syv er et dansk spilselskab med mange års erfaring indenfor online sportsbetting, spil, casino og hestevæddeløb. 25syv-familien består af Bet25, Rød25, Derby25 og CasinoGo.

”Vi valgte at gøre brug af NORTHs kompetencer, da vi havde mistanke om forkert opkrævede gebyrer fra en betalingsleverandør. Med NORTHs assistance, fik vi identificeret og synliggjort over for vores leverandør, at der over længere periode havde været en markant overfakturering, hvilket blev rettet og siden hen krediteret. Processen har været en positiv oplevelse, der har været godt styret af NORTH og resulterede i en ikke uvæsentlig besparelse. Sammenholdt med et absolut minimum af timer brugt for vores side, er vi ganske tilfredse med projektet.”

Mikkeller
Mikkeller er et dansk bryggeri, der med sit fokus på nytænkning og kvalitet har etableret sig som én af de førende aktører indenfor specialøl i Danmark og internationalt. Mikkeller har i øjeblikket 41 barer og restauranter på tværs af 15 forskellige lande med 600 ansatte.

CFO Mads Sanderhoff Poulsen udtaler, at han har været tilfreds med forløbet og udbyttet via Financial Procurement’s uvildige rådgivning.

DFDS
DFDS is a leading global transport and logistics company with an annual turnover of USD 3.8 billion in 2022. With 17 ferry routes, 70 logistics locations, and a team of 11,500 employees, DFDS is a huge player in the industry. The company is known for its extensive routes in Northern Europe and its commitment to sustainable operations.

“We had some initial meetings with NORTH to access how they could help us with our payment landscape and our agreements with the various providers. We entered an agreement, and their work have been very helpful during the process to optimize our terms and solutions. They have focused on the best possible holistic solution – and not only the cost part, even though we also have reduced our cost and achieved much better transparency on every single payment level. 

A trustworthy advising and good cooperation and dialogue is the reason why we can recommend other large merchants to use NORTH’s insights and competencies”.

Stronger
Stronger is an innovative Swedish fashion company that designs both stylish and functional activewear and lifestyle products for women. In 2022, Stronger had a revenue of 331 million SEK.

“With North, we found a partner who, through solid work, conducted an educational review of all the different cost drivers for our checkout. This provided us with the transparency and knowledge we were seeking. Additionally, we reduced our costs without compromising our service levels for our customers.

We will continue to work with North because we are highly satisfied with both the collaboration and, not least, the results of the price negotiations with our payment providers. North has assisted STRONGER in achieving increased profitability and a deeper understanding, as well as improved scalability, which is worth more than just the cost reduction itself.

We have recommended North to other e-commerce colleagues and will continue to do so”.

DK Company
DK Company is one of Europe's leading suppliers of fashion and lifestyle brands. DK Company has a broad product portfolio consisting of 25 brands and is represented in 35 countries with webshops and over 400 stores. DK Company had a turnover of DKK 4.6 billion in 2022.

“North has advised DK Company on the assessment and optimization of our payment solutions, both regarding our physical as well as our international online payment solutions. North has acted very professionally and handled the process satisfactorily, resulting in significant savings.”

Awaze
Awaze is Europe's leading manager of holiday homes and resorts. The company provides fantastic holiday experiences to more than eight million guests every year, with over 110,000 holiday homes across 36 countries.

“The team at North were professional and diligent throughout the process and delivered on expectations. This conscientious support resulted in the business achieving the project objectives despite the challenging environment. I would happily recommend North’s services.“

Elgiganten
Elgiganten is the largest electronics retailer in the Nordic region with over 400 stores in Norway, Sweden, Denmark, and Finland. The group has a turnover of NOK 50 billion.

“When we decided to consolidate card processing in the Nordic countries, it was a natural choice to seek assistance from North. North added significant expertise regarding the various suppliers, the market, and what prices a multi-billion-dollar retail company should achieve. We found that the processes were managed efficiently and resulted in a highly competitive deal.“

McDonald's Denmark
With an annual turnover in the more than 90 Danish restaurants of over DKK 3 billion, McDonald's Denmark is the undisputed largest restaurant chain.

“Due to our positive experiences with North, it was natural for us to use their consultancy again when our needs changed and complexity increased. North brought exciting solutions into play that we were not aware of ourselves. They were able to think outside the box and worked patiently towards the perfect solution for us. Their advice has helped us with simpler solutions and significant savings without compromising the customer experience.“

Soundboks
Soundboks produces and sells wireless speakers in high quality. Soundboks focuses on extraordinary sound quality and durability, which has made Soundboks an international company, that has sold more than 100.000 Soundboks speakers in more than 40 countries.

“Financial Procurement’s market insight and competencies within payment solutions have ensured substantially improved solutions and prices and secured greater transparency and clarity. As a result of the obtained transparency, we have achieved a complete overview of our costs and opportunities. Therefore, we are now able to make decisions on an informed and optimal basis.”

Internetstores
Internetstores is the world’s leading digital specialist retailer for bicycles and has a yearly revenue of more than 370 million euro. Internetstores employs more than 900 people worldwide, has 40+ digital online retailers in Europe and ships approximately 40,000 parcels per day, in peak. Furthermore, Internetstores is active in 15 countries and has 6 multinational company locations.

“We have experienced North Financial Procurement as a trustworthy and competent impartial advisor to look at some of our major payment agreements. North has thoroughly analyzed our payment mix and given recommendations regarding new potential payment types we with advantage could add to increase the conversion rate – and reduce the dependence of few suppliers. It has been instructive and insightful – and has resulted in a much deeper overview of all the costs regarding the respective payment methods et cetera. Furthermore, the insights and benchmarks – and subsequently negotiations have resulted in satisfying results. We will continue to use their competencies, due to a valuable process.”

PWT Group
PWT Group owns and manages two menswear chain stores, Tøjeksperten and Wagner, that consist of 146 clothing stores in Scandinavia and employ more than 375 people. The stores sell a wide range of different brands including PWT Group’s own strong brands such as Lindbergh, Bison, JUNK de LUXE, and Morgan. In 2019 PWT Group had a revenue of DKK 873 mm and an EBITDA of DKK 159 mm.

”Financial Procurement has assisted us with an examination and analysis of our merchant agreements and negotiated on our behalf. This has resulted in a cost reduction, which we would not do without. Therefore, we are satisfied with their counseling and the related results.”

Seneste nyheder

betalingsløsninger

Guide til bedre betalingsløsninger og priser

Guide til bedre betalingsløsninger og priser Download NORTHs guide til bedre betalingsløsninger og priser 2024 I denne...
person ved stranden

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Download HR-chefens guide til trivsel og sundhed på arbejdspladsen Lær hvordan du kan optimere arbejdspladsens trivsel...
trioworld

Trioworld har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver i forbindelse med deres factoring program

Udbytte Med et kontinuerligt fokus på at have de bedste og mest omkostningseffektive løsninger, valgte Trioworld at...