Bedre bundlinje gennem uvildig rådgivning indenfor betalingsløsninger

Vores kompetencer og indsigt i betalingsmarkedet gør, at vi forstår betalingsaktørernes løsninger, priser og tankesæt. Vi har fokus på et minimalt ressourceforbrug for virksomheden og tilbyder et fast eller resultatafhængigt honorar, hvormed vi har eksakt samme interesse/mål som jer; at opnå bedre og markedskonforme vilkår.

Kontakt os

Overvejer du at blive kunde, men har brug for at vide mere, inden du træffer beslutningen? Kontakt en af vores dygtige rådgivere og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe jer med at opnå betydelige besparelser på betalingsløsninger.

Oversigt over betalingsmarkedet

NORTHs værdiskabelse

 • NORTHs rådgivning vil sikre, at virksomhederne har de bedst mulige løsninger og priser indenfor deres individuelle betalingsløsninger og betalingstyper.
 • Vores dybdegående analyse indeholder en uvildig vurdering – samt anbefaling af virksomhedernes betalingsløsninger, betalingstyper og priser inklusiv valg af aktører, herunder interne processer og likviditet.
 • Vores kompetencer og en unik indsigt i markedet, samt mulighed for en endnu højere besparelse, end hvad virksomhederne selv vil kunne opnå.
 • Tidsperspektivet: da vi analyserer, vurderer, genforhandler over flere omgange, estimerer vi, et projekt til at vare mellem to til fire måneder.
 • Virksomhederne vil komme hurtigere i gang med processen, og en evt. besparelse vil derfor tilfalde dem hurtigere, hvorfor deres honorering til NORTH indirekte herved bliver mindre.
 • Afslutningsvis vi kontrollerer, at aftalte priser også er de priser, som virksomhederne efterfølgende opkræves (Vi oplever at aktørerne fakturerer forkerte priser). – samt være tilknyttet som uvildig rådgiver 24 måneder frem efter implementeringer af nye priser og løsninger.

NORTH-proces

Estimeres at tage 2 måneder

Trin 1

Indledende møde og dialog

NORTH præsenterer, hvorledes NORTH kan skabe værdi, gennemsigtighed og besparelser for jer. I præsenterer jeres betalingsløsninger, udfordringer, behov samt ønsker​.

Trin 2

Accept på aftaleindgåelse

I accepterer aftaleindgåelsen med NORTH omkring analyse, benchmarking, vurdering og anbefaling.​

Trin 3

Analyse af nuværende løsninger og prisvilkår

Rekvirering af data sker ved, at NORTH får kigge-adgang til jeres betalingsleverandør. Det kræver minimum involvering fra jeres side.

Trin 6

Ny bedre aftale indgås

Der indgås en ny og bedre aftale med jeres betalingsleverandør. Såfremt det ønskes, rekvireres der tilbud fra andre aktører, og NORTH opstiller de indhentede tilbud fra andre aktører samt giver sin uvildige vurdering og anbefaling på tilbudte.

Trin 5

Forhandling og eventuelt indhentning af andre tilbud

Der arrangeres møde med jeres betalingsleverandør, hvor NORTHs analyse og vurdering præsenteres, mens der endvidere genforhandles i samarbejde. NORTHs rolle afstemmes med jer, som naturligvis afgør denne.

Trin 4

Præsentation af mulige løsninger samt markedskonforme priser

NORTH præsenterer en analyse af jeres nuværende betalingsløsninger – og aftaler. NORTH præsenterer et oplæg til et løsningsforslag og vurdering af de forventede mulige priser. Dette sker med afsæt i NORTHs viden og indsigt.

Prismodeller for MasterCard/Visa

I betalingsverdenen opereres der typisk med tre forskellige afregningsmodeller

1. Flat rate

En pris for alle korttyper

En prissætningsmodel hvor indløser opererer med én procentuel pris på samtlige korttyper.

Modellen er meget let overskuelig, men da leverandøren skal sikre sig, at der ikke tabes penge på de mest brugte korttyper, vil prissætningen i de fleste tilfælde være for høj på flere korttyper.

Når denne prisstruktur benyttes er der en risiko for at der betales overpris, i det Visa og MasterCard ikke har samme gebyrer på korttyperne. Fordelen er, at virksomheden ikke skal forholde sig til mere end 24 forskellige priskategorier.

2. Blended

Differentieret pris pr. korttype

Et procentuelt gebyr, som virksomheden betaler for hver transaktion.

Gebyrerne deles ofte op i 24 prispunkter, herunder såsom: DK debet, Dk kredit, Dk firmakort, EU debet, EU kredit, EU firmakort, NON EU debet, NON EU kredit og NON EU firmakort.

Til denne pris opkræver nogle kortindløsere et transaktionsgebyr, som varierer.

Her skal virksomheden forholde sig til alle 24 prispunkter, for at vurdere om de er prissat korrekt.

3. Interchange++

En type prismodel som kan anvendes i Europa og USA

Anvendes ved betalinger via MasterCard og Visa. Det kan være en mulighed, at opnå mere gennemsigtighed end øvrige prissætning modeller, da det giver en mere detaljeret opdeling. Dog er flere faldegrupper og områder I skal være særligt opmærksom og det er ikke altid en god ide, at have en Interchange++ prismodel. 

Denne model er mere transparent men ligeledes mere følsom. Når satserne justeres kan prisen blive billigere for forretningen, men prisen kan ligeledes stige med kort interval.

Lokale betalingstyper/Optimal konvertering​

En vigtig forudsætning for opnå optimal konvertering, er at tilbyde lokale betalingstyper i de lande der opereres i. I Danmark er tilliden til betaling med kort meget stor. Og Danmark er det land i EU hvor der foretages flest kortbetalinger pr. Indbygger. Men det fysiske kort er ved at blive udfaset af kontaktløs betaling og hvis en forretning ikke kan modtage betaling med denne type, vil man givetvis miste en del forretning, hvorfor det er vigtigt at følge med udviklingen og tilbyde de betalingsformer som ens kunder forventer.

Har man kunder i vores omkringliggende nabolande, vil man opdage at man her har været mere forsigtig med udbredelsen af kortbetalinger og ikke finder det naturligt at betale for sin vare, før den er modtaget. Dette har medført, at man i langt større grad benytter sig af bank til bank betalinger og kontanter. Det er eksempelvis ikke unormalt at man ikke kan betale med kort i en fysisk butik i Tyskland.

NORTH har rådgivet flere danske og internationale virksomheder, hvor vi har afstemt betalingstyperne i de markeder de har været aktive i.

Tendenser i betalingsmarkedet​

Mobilbetalinger i fysisk handel:

 • Danmarks Nationalbank udarbejdede i 2021 en undersøgelse omkring danske borgeres betalingsvaner. Undersøgelsen viste at Danmark fortsætter sin kurs mod et mere digitalt samfund, der bl.a. kunne ses ved at 88% af betalingerne fra fysisk handel stammer fra digitale betalingsmetoder. Til sammenligning udgør kontant betaling stadig mere end 40% i Tyskland.
 • Betalingskortet var i 2021 fortsat den mest anvendte betalingsløsning og udgjorde 55% af samtlige transaktioner. Det er dog et faldet på 10 %-point i forhold til året forinden, dette primært til fordel for betaling med mobiltelefonen.
 • Brugen af mobilbetalinger (wallets) er mere end fordoblet på de seneste to år.
 • For e-handel er wallets den mest benyttede betalingsløsning i enkelte brancher hvor de udgør 60-75% af betalingerne.
 • I fysisk handel udgjorde mobilbetalinger samlet 22% af alle transaktioner (korttransaktioner 66% og kontakt 12%)
 • Kort udstedt hos Danske Bank er i skrivende stund (juli 2022) de eneste kort hvor Apple Pay kan benytte som en Dankort transaktion ellers vil det altid være et MasterCard eller VisaCard hvorfor flere virksomheden vil opleve en betydelig vækst i denne volumen da Apple Pay anvendelse er vokset betydeligt.

Dankort

I starten af 2022 ændrede Nets sin prisstruktur på online Dankort-betalinger og fjernede bl.a. maksimumsgebyrgrænsen. Konsekvensen af prisreguleringen er at det blev dyrere for webshops med høje gennemsnitstransaktioner (over DKK 500), men billigere for webshops med lave gennemsnittransaktioner.

Dette understreger endnu engang, at de rette betalingsmetoder og rette vilkår er yderst vigtige, hvad enten der er tale om fysisk handel eller internet handel.

Consumer finance – Buy Now Pay Later​

Med udbredelsen af BNPL-produkter (buy now, pay later) hvor private kunder får mulighed for at betale efter f.eks. 14 eller 30 dage uden gebyrer. Dertil muligheden for afdrag over 12 eller 24 mdr.

Aktører i markedet

Klarna, AfterPay, ViaBill, Affirm, Resurs bank, SplitIt, OpenPay, Zip, Uplift og Qliro samt nyere ApplePay og PayPal.

BNPL i Europa

Analyser viser at BNPL´s udbredelse i Europa er i markant fremgang og kan meget vel have vækstet op mod 175% af udgangen af 2024. Tal fra 2021 viser at BNPL omsætning i Danmark stod for hele 8% af den samlede ECOM omsætning. I Europa står BNPL omsætningen, lokalt set, for meget store andele af den samlede ECOM omsætning

 • Sverige 23% af ECOM omsætningen
 • Tyskland 19% af ECOM omsætningen
 • Norge 15% af ECOM omsætningen

Fordele

 • Øger ofte konverteringen, da enkelte lande, brancher og målgruppe foretrækker denne betalingsform
 • Kan hjælpe til at øge ATV (gennemsnits transaktion) da det bliver mere spiselige for kunden at få delt betalingen op i mindre afdrag/betalinger
 • Øget sikkerhed da virksomheden modtager betaling med det samme af BNPL udbyder, der selv står for den efterfølgende inddrivelse

Ulemper

 • Øger ofte returneringer betydeligt i enkelte branchen især modebranchen oplever vi over 40% af volumen returneres
 • Kan være yderst omkostningstungt og enkelte udbydere opkræver gebyr af brutto volumen uanset om der forekommer returneringer.
 • Virksomheder har svært ved at gennemskue hvad de egentlig betaler for at tilbyde denne mulighed.
 • Hos NORTH har vi med succes indgået dialog og skabt transparens samt bedre vilkår for forretningerne på ovennævnte produkter.

Valg af Betalingsgateway/PSP og Indløser​

Inden der vælges PSP (betalings gateway) bør virksomheden gøre sig følgende overvejelser:

 • Hvilke lande skal jeg sælge for?
 • PSP’er har fokus på forskellige markeder, så vær sikker på at den valgte kan tilbyde relevante betalingstyper
 • Ikke alle PSP’ere tilbyder betaling med lokale betalingstyper, så vær opmærksom på om dine kunders foretrukne betalingstyper kan imødekommes
 • Vær sikker på at Jeres PSP kan imødekomme webshoppens krav til ECOM, Omni-channel, App, administrationsmodul til håndtering af abonnementer, rapportering, ERP integrationer, Enterprise, E-commerce integrationer og lign.
 • Fungere PSP med nuværende og fremadrettet anvendte E-commerce platform
 • Ønskes der Hosted eller Embedded betalingsvindue? (Pop-up eller integreret)
 • Hosted betalingsvindue videresender kunden til et pop-up eller et overlay PSP-brandet betalingsvindue, som tilfører betalingsflowet et ekstra step. Det kan virke sikkert da kunden genkender logo/afsender/URL.
 • Et Embedded betalingsvindue er naturligt integreret i webshoppens hjemmeside, der gør købsprocessen kortest muligt men kan være svær at afkode hvem modtager af kortoplysningerne er, da der ofte ingen logo er.

Casestudier

tgtg

Financial Procurement har rådgivet Too Good To Go om optimering af deres internationale betalingsløsninger

Too Good To Go udtaler i denne forbindelse flg.:

Indledningsvis

Vi er i de seneste år vækstet meget internationalt – og er tilstede i mange lande, hvor vi tager imod mange forskellige lokale betalingstyper. Vi havde indtryk af, at vi tilnærmelsesvis havde fair løsninger og priser. Det var dog svært at gennemskue hvorvidt disse løsninger og vilkår kunne optimeres og forbedres, hvorfor vi ønskede en ekstern uvildig rådgiver til at analysere dette.

Forløbet

Financial Procurement har foretaget en benchmarking af vores løsninger og priser, hvilket skabte muligheden for nye skræddersyede løsninger med signifikante forbedringer i prissætningen. Financial Procurement har derefter håndteret forløbet med forhandling af vores respektive aktører, herunder inddraget nye relevante aktører. Forløbet er håndteret på kompetent og professionel vis af Financial Procurement.

Udbytte

Financial Procurement’s indsigt i markedet og kompetencer indenfor betalingstyper har bidraget til, at vi har opnået betydelig bedre løsninger og priser. Dernæst har vi fået en øget transparens med et komplet overblik over omkostninger og muligheder, hvorfor vi i dag har gennemsigtighed i alle vores løsninger og priser, hvilket fremover gør det lettere for os at træffe beslutninger indenfor området betalingstyper på et optimalt og oplyst grundlag.

Om Too Good To Go

Too Good To Go bekæmper madspild, hvor de har reddet over 164 mio. måltider. Too Good To Go har over 1050 ansatte ”affaldskrigere”, er tilstede i 16 lande, har over 170.000 partnere – samt har 61 mio. brugere, der har downloadet app’en.

“Too Good To Go drømmer om en verden uden madspild.”

Internetstores

NORTH – Financial Procurement has advised Internetstores on optimization of their international payment solutions 

In this regard, Internetstores says the following: 

“We have experienced North Financial Procurement as a trustworthy and competent impartial advisor to look at some of our major payment agreements.

North has thoroughly analyzed our payment mix and given recommendations regarding new potential payment types we with advantage could add to increase the conversion rate – and reduce the dependence of few suppliers.

It has been instructive and insightful – and has resulted in a much deeper overview of all the costs regarding the respective payment methods et cetera. Furthermore, the insights and benchmarks – and subsequently negotiations have resulted in satisfying results. We will continue to use their competencies, due to a valuable process.“

About Internetstores 

Internetstores is the world’s leading digital specialist retailer for bicycles

Yearly revenue of more than 370 million euro. Internetstores employs more than 900 people worldwide.

40+ digital online retailers in Europe and ships approximately 40,000 parcels per day, in peak.

Internetstores is active in 15 countries and has 6 multinational company locations.  

Soundboks logo

Financial Procurement har rådgivet Soundboks om optimering af internationale betalingsløsninger og priser

CFO Michael Winther udtaler i denne forbindelse flg.:

Indledningsvis

Vi er en international virksomhed i høj vækst, der har e-commerce salg til mange lande i Europa samt USA, hvorfor vi ligeledes ønsker at tage imod flere lokale betalingstyper. Vi havde svært ved at gennemskue, hvorvidt vores betalingsløsninger, betalingstyper og priser var optimale og konkurrencedygtige, hvorfor vi ønskede uvildig rådgivning til at analysere vores vilkår samt muligheden for optimering af disse.

Forløbet

Financial Procurement’s rådgivning har givet os et samlet benchmark og overblik på vores betalingsløsninger og priser, samt med pointering af hvilke betalingstyper som var relevante for os i de respektive lande. Dertil tilsvarende fsva. consumer finance-muligheder. Financial Procurement har håndteret processen med vores nuværende betalingsaktører samt inddraget flere nye relevante aktører.

Udbytte

Financial Procurement’s ekspertise og rådgivning har medført, at vi har fået de rette betalingstyper samt opnået lavere priser. Dertil har vi nu et gennemgående overblik i vores samlede betalingsløsninger. Vi er specielt glade for at Financial Procurement har haft fokus på at finde den rigtige løsning for os og vores forbrugere, ikke blot de laveste priser. Financial Procurement har igennem hele processen ageret professionelt og taget ansvaret for fremdrift, hvorfor vi er meget tilfredse med deres uvildige arbejde.

Om Soundboks

Soundboks producerer og sælger trådløse højtalere af høj kvalitet. Soundboks fokuserer på ekstraordinær lydkvalitet og holdbarhed, hvilket har gjort Soundboks til en international virksomhed, der i dag har solgt over 100.000 Soundboks højtalere i mere end 40 lande.