Dansk Flygtningehjælp har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler

16. February 2022

CFO Anne Mette Barfod udtaler i den forbindelse følgende: 

 

”NORTH har hjulpet os ifm. skift af hovedbank. Vi har været glade for at kunne gøre brug af deres brede markedskendskab til at sikre en løsning, der er markedskonform og som løser vores behov for at få penge ud i verdens brændpunkter med kort varsel. NORTH var samtidig hurtige til at sætte sig ind i vores særlige behov og komme med forslag til, hvordan disse kunne løses. Jeg er ikke i tvivl om, at den løsning vi har nu, er bedre end den ville have været, hvis vi ikke havde bedt NORTH om at bistå os.”

Om Dansk Flygtningehjælp - Danish Refugee Council (DRC)

Dansk Flygtningehjælp er en førende, international flygtningeorganisation, der støtter flygtninge med humanitær nødhjælp og beskyttelse hele vejen: under eksil, bosættelse, og integration i et nyt land. Dansk Flygtningehjælp havde i seneste årsregnskab indsamlede midler/ indtægtsskabende aktiviteter for ca. 3,2 mia. DKK.

LinkedIn
Facebook

Skriv besked

Læs nogle af vores andre nyheder.

blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring Når brande omtales i medierne, spørger afdelingsbestyrelser og

Læs mere