COVID-19 arbejdsskader skaber travlhed

13. July 2021

COVID-19 har berørt mange, og for vores skadeafdeling har det direkte betydet en fordobling i antallet af anmeldte arbejdsskader i Q1 2021 i forhold til samme kvartal i 2020.

Skadechef i North: ”Der er selvsagt mange ansatte i de selvforsikrede offentlige instanser som kommuner og amter, der har været udsat for COVID-19 smitte. Vi har registreret mennesker ansat i sundhedsvæsenet, på plejehjem og skoler, men også mennesker inden for transport, kultur og almene boliger. Pt. er arbejdsskaderne udelukkende registreret, da der endnu ikke er foretaget nogle vurderinger. Det afventer forskning på følgerne af COVID-19, og arbejdet ligger derfor i bero og påbegyndes tidligst til sommer. De fleste har heldigvis oplevet forbigående gener, men fakta er, at vi ikke ved, hvordan det ender”.

Per 17. maj 2021 har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) modtaget 7.388 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Fordelingen på køn viser, at 74,4% heraf er kvinder, mens branchefordelingen kan ses i grafikken.

 

LinkedIn
Facebook

Kontakt os.

Læs nogle af vores andre nyheder.

blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring Når brande omtales i medierne, spørger afdelingsbestyrelser og

Læs mere