COVID-19 arbejdsskader skaber travlhed

13. July 2021

Fordobling af arbejdsskader i Q1 i 2021

COVID-19 har berørt mange, og for vores skadeafdeling har det direkte betydet en fordobling i antallet af anmeldte arbejdsskader i Q1 2021 i forhold til samme kvartal i 2020.

Skadechef i North: ”Der er selvsagt mange ansatte i de selvforsikrede offentlige instanser som kommuner og amter, der har været udsat for COVID-19 smitte. Vi har registreret mennesker ansat i sundhedsvæsenet, på plejehjem og skoler, men også mennesker inden for transport, kultur og almene boliger. Pt. er arbejdsskaderne udelukkende registreret, da der endnu ikke er foretaget nogle vurderinger. Det afventer forskning på følgerne af COVID-19, og arbejdet ligger derfor i bero og påbegyndes tidligst til sommer. De fleste har heldigvis oplevet forbigående gener, men fakta er, at vi ikke ved, hvordan det ender”.

Per 17. maj 2021 har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) modtaget 7.388 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Fordelingen på køn viser, at 74,4% heraf er kvinder, mens branchefordelingen kan ses i grafikken.

 

 

Kontakt os

Læs nogle af vores andre nyheder

Martin og Peder fra NORTH

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne og styrker sin position som markedsleder inden for realkreditrådgivning Realkreditkonsulenterne, en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder inden for realkreditlån, er

medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og en transaktion med et nødlidende selskabI en

skov med sne oppefra

Winter is coming?

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen? Massiv inflation og stigende renter er sjældent noget som er

bro

NORTH Forsikring markedsrapport 2022

Velkommen til NORTH markedsrapport 2022. Formålet med denne markedsrapport er at give et indblik i udviklingen i såvel det nationale som det