4.000 luksusbiler brændt på vej til USA

19. May 2022

Varer under transport udgør en risiko for tab

I februar brød fragtskibet Felicity Ace i brand på vej over Atlanten og sank efterfølgende med bl.a. 1.100 Porscher, 189 Bentleyer samt et ikke-oplyst antal Audier, Volkswagens og Lamborghinier til en værdi af estimerede 3,3 milliarder kroner. Dårligt nyt for forventningsfulde bilkøbere i USA, og der venter naturligvis også en forsikringssag. Derfor sætter vi fokus på transportforsikringer.

De fleste virksomheder, der importerer og eksporterer varer, er bevidste om, at der er risiko for skade eller bortkomst af varerne under transporten. Men hvem der har tabsrisikoen, og hvilke tab der kan opstå, er vigtigt at gøre sig klart.

Når en vare overgives til en transportør, er de i transportørens varetægt, og det er derfor dennes ansvar, at varerne kommer ubeskadigede frem. Men da et ubegrænset ansvar vil være en uforholdsmæssig stor byrde for transportøren, er der situationer, hvor transportøren er ansvarsfri eller som gældende i de fleste situationer har et begrænset ansvar i henhold til de gældende transportlovgivninger.

Man kan som enten køber eller sælger derfor risikere IKKE at få sit fulde tab dækket.

Leveringsbetingelser
I en handelsaftale mellem køber og sælger, vil der være aftalt leveringsbetingelser, som ved import og eksport ofte er reguleret jf. de internationalt anerkendte Incoterms. Andre aftaler kan også med lovmæssig virkning aftales mellem parterne. Det vil være disse leveringsbetingelser, der styrer, hvem der har risikoen for varerne under transporten, og dermed hvem der er tabseksponeret.

Havari Grosse (General Average)
De fleste har hørt begrebet Havari Grosse, kaldet General Average på engelsk, men hvad dækker det over?

Fordelingen af risikoen for skade eller tab under transport, som aftales i leveringsbetingelserne, er på samme måde afgørende for, hvem der har risikoen for tab forbundet med Havari Grosse.

Havari Grosse relaterer sig alene til søtransporter, hvor et skib i fare ofrer en mindre del af godset for at redde skib og last. Det kan være flere situationer fx;

– Et skib i hårdt vejr får slagside med risiko for kæntring og kaster derfor dele af lasten over bord

– Der opstår brand, og der er omkostninger til brandslukning

– Et skib får motorstop, og der påløber derfor bjærgningsomkostninger 

Når skibet efter sølovens regler erklærer Havari Grosse, betyder det, at samtlige interessenter deles om Havari Grosse omkostningerne, baseret på den enkeltes andel af den samlede værdi i risiko. Her indgår bl.a. skibet og dets udredning, ejere af gods ombord, ejere af containere eller andre transportindretninger samt ejere af andre transportmidler ombord, som typisk er lastbiler.

Det betyder, at selvom man er en af de heldige, der får sin vare ubeskadiget frem, hæfter man og skal:

– Betale sin andel af det samlede tab, som i nogle tilfælde kan være betydelige omkostninger

– Stille sikkerhed i form af en Havari indeståelse (Average Bond), inden man kan få sine varer udleveret.

– Sikkerheden stilles frem til havariberegningen er gennemført af en Disphacheur – en proces der ofte løber over adskillige år.

Transportforsikring
Når man tegner en transportforsikring på de rette vilkår, dækker den både det fulde tab ved skade på – eller tab – af varer, man jf. leveringsbetingelserne har risikoen for under transporten.

Og lige så vigtigt dækker forsikringen både Havari indeståelse og Havari Grosse bidrag, man som vareejer kan ende med at skulle betale og ikke har nogen mulighed for at få dækket fra anden side.

Skal vi ringe dig op?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder.

Kontakt os nu

Kontakt os for en uforpligtende snak.

Mads Prangsgaard

Læs nogle af vores andre nyheder

Martin og Peder fra NORTH

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne

NORTH opkøber Realkreditkonsulenterne og styrker sin position som markedsleder inden for realkreditrådgivning Realkreditkonsulenterne, en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder inden for realkreditlån, er

medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og en transaktion med et nødlidende selskabI en

skov med sne oppefra

Winter is coming?

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen? Massiv inflation og stigende renter er sjældent noget som er

bro

NORTH Forsikring markedsrapport 2022

Velkommen til NORTH markedsrapport 2022. Formålet med denne markedsrapport er at give et indblik i udviklingen i såvel det nationale som det