4.000 luksusbiler brændt på vej til USA

19. May 2022

Varer under transport udgør en risiko for tab

I februar brød fragtskibet Felicity Ace i brand på vej over Atlanten og sank efterfølgende med bl.a. 1.100 Porscher, 189 Bentleyer samt et ikke-oplyst antal Audier, Volkswagens og Lamborghinier til en værdi af estimerede 3,3 milliarder kroner. Dårligt nyt for forventningsfulde bilkøbere i USA, og der venter naturligvis også en forsikringssag. Derfor sætter vi fokus på transportforsikringer.

De fleste virksomheder, der importerer og eksporterer varer, er bevidste om, at der er risiko for skade eller bortkomst af varerne under transporten. Men hvem der har tabsrisikoen, og hvilke tab der kan opstå, er vigtigt at gøre sig klart.

Når en vare overgives til en transportør, er de i transportørens varetægt, og det er derfor dennes ansvar, at varerne kommer ubeskadigede frem. Men da et ubegrænset ansvar vil være en uforholdsmæssig stor byrde for transportøren, er der situationer, hvor transportøren er ansvarsfri eller som gældende i de fleste situationer har et begrænset ansvar i henhold til de gældende transportlovgivninger.

Man kan som enten køber eller sælger derfor risikere IKKE at få sit fulde tab dækket.

Leveringsbetingelser

I en handelsaftale mellem køber og sælger, vil der være aftalt leveringsbetingelser, som ved import og eksport ofte er reguleret jf. de internationalt anerkendte Incoterms. Andre aftaler kan også med lovmæssig virkning aftales mellem parterne. Det vil være disse leveringsbetingelser, der styrer, hvem der har risikoen for varerne under transporten, og dermed hvem der er tabseksponeret.

Havari Grosse (General Average)

De fleste har hørt begrebet Havari Grosse, kaldet General Average på engelsk, men hvad dækker det over?

Fordelingen af risikoen for skade eller tab under transport, som aftales i leveringsbetingelserne, er på samme måde afgørende for, hvem der har risikoen for tab forbundet med Havari Grosse.

Havari Grosse relaterer sig alene til søtransporter, hvor et skib i fare ofrer en mindre del af godset for at redde skib og last. Det kan være flere situationer fx;

et skib i hårdt vejr får slagside med risiko for kæntring og kaster derfor dele af lasten over bord

der opstår brand, og der er omkostninger til brandslukning

et skib får motorstop, og der påløber derfor bjærgningsomkostninger

Når skibet efter sølovens regler erklærer Havari Grosse, betyder det, at samtlige interessenter deles om Havari Grosse omkostningerne, baseret på den enkeltes andel af den samlede værdi i risiko. Her indgår bl.a. skibet og dets udredning, ejere af gods ombord, ejere af containere eller andre transportindretninger samt ejere af andre transportmidler ombord, som typisk er lastbiler.

Det betyder, at selvom man er en af de heldige, der får sin vare ubeskadiget frem, hæfter man og skal:

betale sin andel af det samlede tab, som i nogle tilfælde kan være betydelige omkostninger

stille sikkerhed i form af en Havari indeståelse (Average Bond), inden man kan få sine varer udleveret.

Sikkerheden stilles frem til havariberegningen er gennemført af en Disphacheur – en proces der ofte løber over adskillige år.

Transportforsikring

Når man tegner en transportforsikring på de rette vilkår, dækker den både det fulde tab ved skade på – eller tab – af varer, man jf. leveringsbetingelserne har risikoen for under transporten.

Og lige så vigtigt dækker forsikringen både Havari indeståelse og Havari Grosse bidrag, man som vareejer kan ende med at skulle betale og ikke har nogen mulighed for at få dækket fra anden side.

LinkedIn
Facebook

Læs nogle af vores andre nyheder.

blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring Når brande omtales i medierne, spørger afdelingsbestyrelser og

Læs mere