North Risk opnår tilfredsstillende resultater i sit første år

28. June 2022

NORTH reflekterer over 2021

Årsregnskabet 2021 for det finansielle rådgivningshus North Risk reflekterer et opstartsår, hvor koncernen efter en række opkøb og en positiv udvikling i aktiviteterne i de underliggende selskaber har skabt gode markedsmæssige og driftsmæssige resultater i overensstemmelse med forventningerne.

North Risk koncernen blev etableret i maj 2021 ved at sammenlægge selskaberne Contea, Jysk Pension, Status og FinPro for at skabe en stærk finansiel spiller, som skal sætte en ny standard for finansiel rådgivning på det danske marked. I november 2021 blev Erhvervsforsikring Danmark opkøbt for yderligere at styrke tilbuddet om skadeforsikring til mindre og mellemstore virksomheder.

”Vi har haft et meget travlt år, hvor vi ad flere omgange har opkøbt og sammenlagt en række selskaber, etableret nye fælles it-systemer og skabt et nyt brand for koncernen samtidig med, at vi har øget tilstedeværelsen i markedet, hvor kunderne har taget godt imod vores tilbud om uvildig finansiel rådgivning inden for forsikring, pension, realkredit og financial procurement,” siger Lars Gundorph, Group CEO, North Risk.

North Risk’s koncernregnskab for 2021 omfatter kun delresultater fra de opkøbte selskaber, der er indgået i koncernen i løbet af 2021. Koncernens driftsresultat på -3,0 mio. kr., og årsresultatet efter skat på -13 mio. kr. er i overensstemmelse med det forventede i et etableringsår, hvor regnskabet kun omfatter aktiviteter for dele af året, og hvor der, ikke mindst, er afholdt transaktions- og andre ekstraordinære omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af virksomheder på mere end 18 mio. kr.

”Vi oplever en meget positiv udvikling i de underliggende aktiviteter i North Risk koncernen. De enkelte selskaber i koncernen har således i 2021 skabt en samlet omsætningsfremgang på ca. 12% og et normaliseret EBITDA, efter ekstraordinære omkostninger, på mere end 55 mio. kr.,” siger Lars Gundorph.

Efterspørgslen efter finansiel rådgivning, der resulterer i væsentligt forbedrede vilkår hos virksomheder og privatpersoner, er stigende som følge af den samfundsøkonomiske udvikling og et generelt større fokus på omkostninger. I marts 2022 blev Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S også del af North Risk koncernen for yderligere at styrke koncernens samlede tilbud til alle koncernens kundesegmenter.

North Risk forventer væsentligt forbedrede resultater i 2022.

Yderligere oplysninger:
Lars Gundorph, Group CEO, NORTH, 
25 97 20 00
lg@northrisk.dk

Om North Risk

North Risk blev etableret i 2021 ved indgåelse af et partnerskab mellem Contea, Jysk Pension, FinPro og Status. I dag er NORTH Danmarks første uvildige rådgivningshus inden for skadesforsikring, pension, financial procurement og realkredit. Inden for de fire forretningsområder har North Risk over 150 dedikerede og højt specialiserede medarbejdere, der leverer samlet rådgivning og sikrer private og offentlige virksomheder overblik fra en betroet, personlig guide.

North Risk tilbyder rådgivning enten som uvildig mægler eller via en omkostningseffektiv agenturmodel baseret på brancheaftaler, som giver mindre virksomheder optimal dækning til en attraktiv pris.

De to søjler i forretningen dækker forskellige behov og sikrer finansielle og rådgivningsmæssige løsninger af høj værdi og kvalitet til den rigtige pris. Virksomheden er ejet af kapitalfonden Polaris og ledende medarbejdere.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder, eller hvis du har spørgsmål til brandsikring.

Kontakt os nu

Kontakt os for en uforpligtende snak om forsikringer.

 

Mads Prangsgaard

Læs nogle af vores andre nyheder

medarbejder foran computer

Warranty & Indemnity forsikring

Warranty & Indemnity forsikring Forsikring af distressed transaktioner Sondring mellem den typiske W&I proces og en transaktion med et nødlidende selskabI en

skov med sne oppefra

Winter is coming?

Hvordan sikrer du som virksomhedsleder finansieringen, der får din virksomhed igennem stormen? Massiv inflation og stigende renter er sjældent noget som er

bro

NORTH Forsikring markedsrapport 2022

Velkommen til NORTH markedsrapport 2022. Formålet med denne markedsrapport er at give et indblik i udviklingen i såvel det nationale som det