DIN Forsyning har anvendt NORTH – Financial Procurement som uvildig rådgiver til sine finansielle aftaler.

21. January 2022

Økonomichef Kenneth Sørensen udtaler i den forbindelse følgende:

 

”I et forløb startende med en gennemgang af vores finansielle set-up har vi fra NORTHs side oplevet god og uvildig sparring. Vi havde nogle områder, hvor vi selv havde identificeret behov for at få en vurdering af vores prissætning. I tillæg hertil var NORTH gode til at udfordre os på områder, hvor vi umiddelbart ikke havde vurderet et behov. I fællesskab fik vi derfor fastlagt scopet for den samlede opgave. Vi har oplevet at NORTH er kommet med den nødvendige ekspertise og har vist en evne til at køre en effektiv proces sammen med os og vores finansielle leverandører, der har ført til gode resultater. Kendetegnende for NORTHs bidrag til den proces vi har været igennem, har ligeledes været en vedholdende og stringent proces, solide argumenter for vores påstande samt en respektfuld og saglig dialog med vores finansielle leverandører. Vi er meget tilfredse med forløbet og resultaterne heraf.”

Om DIN Forsyning

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde og Esbjerg kommune der bidrager til effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug. I seneste regnskabsår havde DIN forsyning en nettoomsætning på ca. 850 mio. DKK.

LinkedIn
Facebook

Skriv besked.

Læs nogle af vores andre nyheder.

blazing fire

Brandsikring af ejendomme

Book en gennemgang af jeres ejendom og få en guide til en bedre brandsikring Når brande omtales i medierne, spørger afdelingsbestyrelser og

Læs mere