NORTH's politik i forbindelse med Interessekonflikt

Hvis du i forbindelse med vores arbejde og håndtering af dig som kunde mener, at der foreligger en interessekonflikt, vil vi straks undersøge dette.

Hvis vi ikke kan afvise påstanden, så holder vi dig skadesløs enten ved en efterfølgende godtgørelse eller ved at ændre forholdene, inden vi effektuerer en eventuel omlægning.

Vores honorar i forbindelse med en omlægning er ens for alle kunder. Dette sikrer, at vi ikke har noget økonomisk incitament til at betjene bestemte kunder før andre. I sager hvor vi modtager honorar fra kreditforeningen, bliver kunden ikke dårligere stillet, end i de sager, hvor vi ikke modtager honorar, da dette alene bliver betalt af kreditforeningen. Vi sikrer, at kreditforeningen overholder dette, ved efterfølgende at gennemgå alle omkostninger i forbindelse med den udførte omlægning.