EU

Hvornår kommer Ukraine i EU?

I Bruxelles arbejdes der på højtryk for at få indlemmet Ukraine i EU-klubben. Men hvorfor haster det, er Ukraine overhovedet klar og hvilken betydning kan udvidelsen få for danske virksomheder?