Sådan sikrer du optimal finansiering af din investering.

Som privat ejendomsinvestor kan det være svært at sikre, at belåningen af ejendommene altid er optimeret. Vores erfaring er, at investorer primært har fokus på finansieringen ved købet af ejendommen. Derefter flyttes fokus helt naturligt til udlejning og vedligeholdelse, og finansieringen får lidt lov til at passe sig selv. Derfor går mange investorer glip af de sidste marginaler på afkastet, som man kan opnå ved en løbende optimering af finansieringen.

Fast lav rente gennem overvågning og omlægning.

De rammer for låneomlægninger, der findes for private ejerboliger, gælder ikke for investerings ejendomme. Men der er til gengæld andre muligheder og fordele, ved at finansiere investerings ejendomme i fastforrentede realkreditlån og arbejde målrettet med omlægninger af lånene.

Med den rigtige indsats og de rigtige forbindelser kan låneomkostningerne forhandles langt ned, ligesom det typisk handler om større lån, hvor gevinsterne kan være tilsvarende store. Ved at omlægge selv ved små marginaler har der historisk set kunne opnås en meget lav fast rente, der er tæt på den variable rente – men uden den variable rentes risiko.

Dine fordele ved et samarbejde med North.

Vi sørger for en systematisk daglig overvågning af dine lån, som sikrer, at lånene omlægges:

 • Hvis en renteændring gør det attraktivt 
 • Hvis lånet skal flyttes eller ændres 
 • Hvis der indføres ny lovgivning
 • Hvis udviklingen i banksektoren og finansielle produkter gør det nødvendigt og/eller fordelagtigt at omlægge

Finansiel rådgivning på sagsbasis.

Ud over den løbende optimering af ejendommens lån, kan der opstå behov for ad-hoc finansiel bistand fra en selvstændig rådgiver. Hos North kan vi tilbyde rådgivning ved bl.a.:

 • Finansiering i forbindelse med køb og salg af fast ejendom
 • Optagelse af tillægslån, fx ved større vedligeholdelse af ejendommen
 • Genforhandling af eksisterende låneengagementer, fx ved bidragsændringer
 • Refinansiering ved udløb af afdragsfrihed
 • Udbud af samlet bank- og realkreditengagement

Ofte stillede spørgsmål

Første indledende møde er gratis og uforpligtende. Hvis vi bliver enige om at etablere et samarbejde, vil et abonnement koste 200 kr. pr. måned og omfatte:

 • Opstart med formulering af finansieringsstrategi
 • Løbende overvågning samt mundtlig og mailbaseret rådgivning
 • Løbende rådgivning og møder på vores kontor i dagtimerne

Når vores overvågning giver anledning til omlægning eller optagelse af nyt lån, udfører Status dette arbejde inklusiv forhandling med bank og kreditforening for et honorar på 10.000 kr. + 1 promille af beløbet, der omlægges/lånes.

Særlig bistand og rådgivning i komplekse sager vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget. Timesatsen er 1.250 kr.  i timen.

Bliv kontaktet af os.

Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger. Du kan læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.