Omlægning af realkreditlån

Hvor tit har din bank kontaktet dig med forslag til at omlægge dit realkreditlån? Vores gæt er; meget sjældent eller aldrig. Det taber du penge på. For selv små udsving i renter og obligationskurser kan give dig en lavere ydelse eller en mindre restgæld, hvis du lægger lånet om.

Vi holder konstant øje med dit realkreditlån og kontakter dig straks, når det kan betale sig at omlægge det. På den måde kan vi med aktiv gældspleje ændre dit realkreditlån fra at være dit største passiv til at blive dit største aktiv.

Aktiv gældspleje hos NORTH

Realkreditlån har typisk en lang løbetid på op til 30 år. Men i virkeligheden kan du se det som kortfristet gæld. For du kan omlægge realkreditlån næsten så tit du vil.

Faktisk har der været mulighed for at spare eller tjene penge ved at omlægge lån hvert år siden slutningen af 90’erne. For selv om renterne samlet set er faldet de sidste mange år, har der også været perioder med stigninger undervejs. Der skal kun små udsving til for at give dig mulighed for en gevinst.

Når renten falder, kan lånet nedkonverteres og give dig en lavere ydelse, og når renten stiger, kan lånet opkonverteres og give dig en lavere restgæld. Derfor er aktiv gældspleje så vigtig.

Dine fordele hos NORTH

Vi holder øje med markedet og dine lån.

Vi har udviklet et system, der konstant overvåger bevægelserne i obligationsmarkedet, der ligger til grund for dine realkreditlån.

Vi sørger for, at du altid kan få det bedste realkreditlån.

Vi kontakter dig, så snart renten stiger eller falder så meget, at en omlægning er til fordel for dig - vel at mærke når alle omkostninger er betalt.

Vi er altid klar med gode råd om boligøkonomi.

Du kan også kontakte os og få gode råd om andet end låneomlægning – fx ved køb og salg af bolig, og hvis du overvejer køb af projektbolig.

North mobil

Så nemt kommer du i gang med at spare penge

Trin 1

Du møder os

Vi holder et gratis og uforpligtende møde, hvor du hører om vores muligheder for at sikre, at du altid har den mest fordelagtige belåning.

Trin 2

Du får et abonnement

Vi indgår et samarbejde, hvor du betaler et abonnement, som dækker alle udgifter til overvågning og rådgivning om optimering af dine fastforrentede realkreditlån.

Trin 3

Du får passet dit lån

Vi holder øje med renter og kurser på de obligationer, der ligger til grund for dit realkreditlån.

Trin 4

Du sparer penge

Vi kontakter dig, så snart du med fordel kan omlægge dit lån. Det eneste du skal gøre, er at tage telefonen, når vi ringer.

Overvågning

Med hensyn til dit boliglån er der langt flere muligheder end du tror. Det hjælper NORTH dig med.

Ofte stillede spørgsmål

Vi kan overvåge alle realkreditlån, men vi fokuserer på fast forrentede realkreditlån. Lånets størrelse skal være på minimum 1 mio.kr. af hensyn til omkostningerne ved at omlægge.

Ja! Da vi har et fast samarbejde med Realkredit Danmark og Totalkredit via Lån & Spar og Pensam Bank, kan omlægning af lån ske særligt hurtigt.

Hvis renten stiger, stiger ydelsen ligeledes på rentetilpasningslånet. Typisk vil boligpriserne falde, når renten stiger – mens restgælden forbliver den samme på rentetilpasningslånet. Det vil sige at friværdien i boligen falder. Hvis du har et fast forrentet lån, forbliver ydelsen den samme. Samtidig medfører de faldende obligationskurser, at du kan skære noget af gælden ved at opkonvertere lånet.

Den daglige overvågning af dine realkreditlån og løbende rådgivning dækkes af et kontingent på 200 kr. om måneden, som betales med 2 årlige opkrævninger af 1.200 kr. Når et lån omlægges, dækkes alle vores ydelser af et honorar på 8.000 kr. uanset lånets størrelse. Honoraret medfinansieres i kreditforeningens lånetilbud og er dermed en del af omkostningerne ved at optage et realkreditlån.

Vores systemer følger udviklingen i renter og obligationskurser. På det grundlag beregner vi om det kan betale sig for dig at lægge dine realkreditlån om – inklusive alle omkostninger!

Hvis du er kunde i Danske Bank,  Lån & Spar Bank eller Pensam Bank, så er din bank kun glad for, at du samarbejder med os. Vi har et fast samarbejde med disse banker og deres realkreditforeninger Realkredit Danmark og Totalkredit. Er du kunde i en anden bank og har dine lån i en anden kreditforening, skal du skifte til Realkredit Danmark eller Totalkredit i forbindelse med en omlægning af lån. Men du behøver ikke at skifte bank.

Nej. Hos NORTH benytter vi kun klassiske fastforrentede danske realkreditobligationer og dermed er risikoen mere af teoretisk karakter. NORTH er godkendt af Finanstilsynet som boligkreditformidler og vi har naturligvis den lovpligtige ansvarsforsikring, som sikrer dig, hvis vi begår en fejl.

Når du skal købe bolig, kan NORTH fungere som din rådgiver og skabe sikkerhed og fordele i forhold til din konkrete situation. Vi hjælper med at finde den rigtige løsning til netop dit behov. Vi kan på den måde sikre, at du får det rigtige lån fra begyndelsen. Det vil sige et lån, der giver en fast og kendt ydelse, og som giver dig mulighed for at udnytte alle fremtidige muligheder ved rentestigninger og rentefald. Vi kan også være din rådgiver ved salg af bolig. Vi kan hjælpe med at indfri realkreditlånet under bedre betingelser end bankens standard tilbud. I mange tilfælde kan vi nemt spare dig for 20.000-30.000 kroner eller mere.

Kontakt os