Offentlig og forsyning

Indgående branchekendskab og indsigt giver vores kunder tryghed og sikrer, at de har de rigtige løsninger

Vi agerer ikke som alvidende eksperter, men som en lyttende og dialogorienteret partner, der tager hensyn til de vidt forskellige kulturer, ønsker og behov, der præger kommuner, regioner og forsyningsselskaber. Jeres risiko og syn på de risici I har, er vores udgangspunkt for samarbejdet. Derved sikrer vi, at vi altid leverer de løsninger, der er behov for.

Branchekendskab

At kende sine kunders branche og de krav og vilkår denne er underlagt, er helt essentielt for os. Dette gælder også for så vidt angår afholdelse af EU-udbud. En lang række formalia og krav skal være overholdt og tilgodeset ved afholdelse af EU-udbud. Derfor har vi etableret et udbudsteam, som ligger inde med stor erfaring og dyb indsigt i afholdelse af udbud og EU-udbud. Vi har fokus på den samlede risikoomkostning (herunder forsikringspræmier, selvrisici, konsekvenserne af selvforsikring og mæglerhonorar), da det er den samlede omkostning, du som kunde bør have fokus på.

Den bedste anbefaling, jeg kan give NORTH er, at vi har arbejdet sammen i mere end 10 år, og rådgivningen har i alle årene været på et meget højt niveau. Uanset om vores samarbejde har drejet sig om udbud af forsikringer, rådgivning omkring vores risikostyring, assistance på større skader, generel eller branchespecifik udvikling på forsikringsområdet, så ved vi, at NORTH er der 100 % for os. Vores kontaktpersoner hos NORTH formår ligeledes at formidle et komplekst område, så det giver mening for de kollegaer, der er involveret i forsikringsområdet.

Anders Mosegaard Jensen

Silkeborg Forsyning

1
Kommuner

af Danmarks 98 kommuner samarbejder med os.

1
Regioner

ud af Danmarks nuværende 5, samarbejder med os.

1 %
af Danmarks befolkning

forsynes af en af vores kunder.

I vores samarbejde med NORTH, bliver vi altid mødt af engagerede og kompetente medarbejdere. Dette gælder både i forbindelse med den daglige support, men også i forbindelse med de udbud som NORTH har forestået for Andel.

Elin Bonde

Andel-koncernen

Kontakt os

Tag kontakt nu

Klaus Lodberg, Segmentchef
+45 2323 0153
klo@northrisk.dk

Forretningsområder.
Pension
Forsikring
Realkredit
Financial Procurement