Forsikringsløsninger til asset management

NORTH er specialiseret forsikringsmægler for asset management branchen. Vi spænder bredt i vores services, som omfatter kunder både indenfor forvaltning af traditionelle aktivklasser som alternative investeringer. Vores værdi ligger blandt andet i innovative og tilpassede produkter, forhandling om forsikringsplacering indenlands- som udenlandsk, skadebistand og rådgivning på tværs af alle forsikringslines, brancheindsigt ift. peers osv.

I dagens udfordrende tider, har det aldrig været vigtigere at have en forsikringsmægler der har en stor erfaring med din branche og en dyb forståelse af de risici I står over for.

Bliv sikret med en specialiseret forsikringsmægler

Uanset om du ønsker sparring omkring nye eksponeringer, skabe andre måder at støtte din virksomhed på eller understøtte vækst og eksekvering yderligere, har North Asset Management ressourcerne, fleksibiliteten, erfaringen og synligheden til at arbejde for din virksomhed.

Det fulde spektrum af specialiserede forsikringsløsninger til Asset Manageren. Dette omfatter såvel selve Asset Manageren som dets medarbejdere, eventuelle fonde, porteføljeselskaber osv.

Investment manager forsikring

 • Professionelt ansvar
 • Bestyrelses- & Direktionsansvar
 • Kriminalitetsforsikring

D&O til fond(e)

 • Bestyrelses- & Direktionsansvar

Forsikring til porteføljeselskab(er)

 • International kapacitet
 • Håndtering af all forsikringslines for porteføljeselskaber
 • Forsikrings Due diligence (DD) rapporter
 • Risk mapping rapporter i relation til forsikring

Kontor risici

 • Arbejdsskade
 • Ansvar
 • Auto
 • Ulykke
 • Rejse

Forsikring ved offentlig udbud af aktier (børsnotering mv.)

 • POSI for noterede fonde og andre selskaber

Cyber forsikring

 • Incident response, notifikationsomkostninger & krisestyring
 • Adgang til juridisk bistand, IT-specialister, public relations (PR) mv.

M&A

 • Warranty and Indemnity forsikring (køber eller sælger)
 • Skatterisici
 • Fundamentale garantier (ejerskab etc.)

Specielle situationer og struktureret løsninger

 • Litigation funding
 • Litigation insurance
 • After the event (ATE) insurance
 • IPR

Kredit og Political Risk forsikring

 • Kreditforsikring
 • Politisk vold, ekspropriering, begrænsninger ift. konvertering mm.

Personalegoder og Sundhed

 • Sundhedsforsikring
 • Tandforsikring
 • Pensionsordning med:
 • Dækning ved mistet erhvervsevne
 • Dækning ved dødsfald
 • Dækning ved kritisk sygdom
 • Opsparing
 • Nøglepersonsforsikringer
 • Uvildig rådgivning
 • Strategisk hjælp til forebyggelse af syge medarbejdere
 • Realkreditrådgivning

Bygningsforsikring

 • Huslejetabsdækning
 • Terrordækning
 • Hus og grundejeransvar
 • Retshjælp
 • Uvildig skadesbistand

Finpro

 • INPUT kommer