Asset management

North Asset management er en specialiseret forsikringsmægler i din branche. Vi spænder bredt i vores services til vores kundebase, som omfatter kunder både indenfor forvaltning af traditionelle aktivklasser som alternative investeringer. Vores værdi ligger blandt andet i innovative og tilpasset produkter, forhandling om forsikringsplacering indenlands- som udenlandsk, skadebistand og rådgivning på tværs af alle forsikringslines, brancheindsigt ift. peers osv. 

I dagens udfordrende tider, har det aldrig været vigtigere at have en forsikringsmægler der har en stor erfaring med din branche og en dyb forståelse af de risici I står over for.

Bliv sikret med en specialiseret forsikringsmægler

I dagens udfordrende tider, har det aldrig været vigtigere at have en forsikringsmægler der har en stor erfaring med din branche og en dyb forståelse af de risici I står over for.

Det fulde spektrum af specialiserede forsikringsløsninger

Investment manager forsikring

 • Professionelt ansvar
 • Bestyrelses- & Direktionsansvar
 • Kriminalitetsforsikring

D&O til fond(e)

 • Bestyrelses- & Direktionsansvar

Forsikring til porteføljeselskab(er)

 • International kapacitet
 • Håndtering af all forsikringslines for porteføljeselskaber
 • Forsikrings Due diligence (DD) rapporter
 • Risk mapping rapporter i relation til forsikring

Kontor risici

 • Arbejdsskade
 • Ansvar
 • Auto
 • Ulykke
 • Rejse

Forsikring ved offentlig udbud af aktier (børsnotering mv.)

 • POSI for noterede fonde og andre selskaber

Cyber forsikring

 • Incident response, notifikationsomkostninger & krisestyring
 • Adgang til juridisk bistand, IT-specialister, public relations (PR) mv.

M&A

 • Warranty and Indemnity forsikring (køber eller sælger)
 • Skatterisici
 • Fundamentale garantier (ejerskab etc.)

Specielle situationer og struktureret løsninger

 • Litigation funding
 • Litigation insurance
 • After the event (ATE) insurance
 • IPR

Kredit og Political Risk forsikring

 • Kreditforsikring
 • Politisk vold, ekspropriering, begrænsninger ift. konvertering mm.

Personalegoder og Sundhed

 • Sundhedsforsikring
 • Tandforsikring
 • Pensionsordning med:
 • Dækning ved mistet erhvervsevne
 • Dækning ved dødsfald
 • Dækning ved kritisk sygdom
 • Opsparing
 • Nøglepersonsforsikringer
 • Uvildig rådgivning
 • Strategisk hjælp til forebyggelse af syge medarbejdere
 • Realkreditrådgivning

Bygningsforsikring

 • Huslejetabsdækning
 • Terrordækning
 • Hus og grundejeransvar
 • Retshjælp
 • Uvildig skadesbistand

Finpro

 • INPUT kommer